Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Istnieje 7 podziałów transmutacji

1. Transmutacja Liczebna

2. Transmutacja Wielkościowa

3. Transmutacja składnikowa

4. Transmutacja pojedyncza

5. Transmutacja złożona

6. Podział Filogenetyczny

7. Podział ze względu na szybkość zmiany


Zacznijmy od transmutacji liczebnej. Jak sama nazwa wskazuje, określa ona liczbę substratów i produktów w przemianie. W ramach transmutacji liczebnej wyróżniamy:

- Monotransmutację - przemianę jednego substratu w jeden produkt (Długopis => Ołówek)

- Politransmutację - przemianę co najmniej trzech obiektów w inne nie zmieniając ich liczby. Ze względu na transmutowaną liczbę obiektów, wyróżniamy pięć stopni politransmutacji:

stopień I (3-10 obiektów) (5 królików => 5 żab)

stopień II (11-100 obiektów)

stopień III (101-1 000 obiektów)

stopień IV (1 001-10 000 obiektów)

stopień V (10 001 i więcej obiektów)

- Transmutację podwójną - przemianę dwóch różnych substratów w dwa różne produkty (długopis + ołówek => mikrofon + słuchawki)

- Transmutację pomnażającą - przemianę jednego lub kilku substratów w inny produkt jednocześnie pomnażając jego liczbę, np. 3 świece => 6 lamp

- Transmutację scalającą - przeciwieństwo transmutacji pomnażającej. Dochodzi tutaj do scalenia, czyli zmniejszenia liczby obiektów produktu transmutacji, np. 6 lamp => 3 świece. Przeważnie używa się transmutacji scalającej dwukrotnie lub trzykrotnie.

Jeśli chodzi o transmutację wielkościową, to sprawa się komplikuje, ponieważ występują tu także rodzaje transmutacji, które są transfiguracją.

- Transmutacja zwiększająca międzyrzeczowa - przemiana mniejszego substratu w większy produkt (szpilka => szafa)

- Transmutacja zwiększająca niemiędzyrzeczowa - przemiana substratu w taki sam produkt, ale większy (transfiguracja rozmiaru)

- Transmutacja zmniejszająca międzyrzeczowa - przemiana większego substratu w mniejszy produkt (krzesło => ołówek)

- Transmutacja zmniejszająca niemiędzyrzeczowa - przemiana substratu w taki sam produkt, ale mniejszy (transfiguracja)

Rodzaje transmutacji składnikowej określają materiał, z jakiego jest zbudowany substrat i produkt. Nazw trzeba nauczyć się na pamięć:

- Azotransmutacja - zmiana papierowego substratu w drewniany produkt

- Breotransmutacja - zmiana papierowego substratu w metalowy produkt

- Egzotransmutacja - zmiana papierowego substratu w inny papierowy produkt

- Geotransmutacja - zmiana drewnianego substratu w inny drewniany produkt

- Hezotransmutacja - zmiana metalowego substratu w drewniany produkt

- Mezotransmutacja - zmiana metalowego substratu w inny metalowy produkt

- Kreotransmutacja - zmiana szklanego substratu w inny szklany produkt

- Frezotransmutacja - zmiana szklanego substratu w inny metalowy produkt (i na odwrót)

- Laksotransmutacja - zmiana szklanego substratu w inny papierowy produkt (i na odwrót)

- Zeotransmutacja - zmiana szklanego substratu w inny drewniany produkt (i na odwrót)

*

Transmutacja pojedyncza zawsze posiada jeden substrat, niezależnie od tego ile posiada wyników,

a) prosta (Tp) - zmiana jednego obiektu w jeden inny (talerz => słuchawki)

b) pół-prosta (At) - zmiana jednego obiektu w kilka takich samych (kartka => 4 kartki)

c) nieprosta (Nt) - zmiana jednego obiektu w kilka innych (długopis => ołówek + gumka + kartka)

*Transmutację pojedynczą możemy również podzielić ze względu na trudność.

I - stopień równy - gdy dokonujemy transmutacji martwej lub żywej

II - stopień wyższy - transmutacja półżywa

III - stopień najwyższy - transmutacja psychiczna (czyli taka która odbywa się bez użycia różdżki, przy użyciu zaklęć niewerbalnych, transmutacje ożywieniowe, przemiany animizacyjne, metamorfomagiczne, wilkołacze).

Transmutacja złożona:

- podrzędnie TxP - zamiana minimum dwóch różnych substratów w identyczne produkty. Liczba substratów i produktów nie zmienia się (sofa + krzesło => 2 taborety).

- równorzędnie TxR - zmiana minimum dwóch różnych substratów w inne produkty. Liczba substratów i produktów pozostaje bez zmian (telewizor + krzesło + lampa => fotel + taboret + doniczka). Dzieli się na jednowymiarową (występuje, gdy wszystkie substraty i/lub produkty są tej same żywotności-są żywe lub martwe) i dwuwymiarową (żywotność substratów i/lub produktów jest różna)

- nadrzędnie TxN - zmiana minimum dwóch identycznych substratów w inne produkty. Liczba substratów i produktów nie zmienia się (2 długopisy => szpilka + wykałaczka)

*W transmutacji złożonej nadrzędnie wyróżnia się:

transmutację letalną TxNm (martwą),

semi-letalną TxNp (pół-żywą) i

witalną TxNz (żywą).

Jest to również podział filogenetyczny, którego trzeba się nauczyć na pamięć.


Podział transmutacji ze względu na szybkość przemiany.

- transmutacja wolna (trwa dłużej niż 5 sekund)

- transmutacja pół-wolna (zachodzi w czasie od 2 do 4,9 sekundy)

- transmutacja średnia (czas przemiany waha się między 1,9 a 1 sekundą)

- transmutacja szybka (czas zmiany wynosi od 0,5 do 0,9 sekundy)

- transmutacja natychmiastowa (czas zmiany wynosi mniej niż 0,5 sekundy)

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.