Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Rozpoczęła się walka pomiędzy Rajkowy(114p) a Maagikk(113b)

Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.

Rajkowy(100%) uderzył z siłą +2740 +1349

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+Obniżenie odporności o 1%

-Wściekłość

Maagikk(80%) otrzymał -2017 -988 obrażeń

Maagikk(80%) uderzył z siłą +1835 +1347

-Zablokowanie 1800 obrażeń

Rajkowy(99%) otrzymał -0 -139 obrażeń

Rajkowy(99%) uderzył z siłą +1663 +899

+Obniżenie odporności o 1%

Maagikk(70%) otrzymał -975 -552 obrażeń

Przywrócono 139 punktów życia Rajkowy(100%)

Maagikk(70%) uderzył z siłą +3046 +1315

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

-Absorpcja 144 obrażeń fizycznych

Rajkowy(91%) otrzymał -1377 -121 obrażeń

Przywrócono 427 punktów życia Maagikk(73%)

Rajkowy(91%) uderzył z siłą +1649 +899

+Obniżenie odporności o 1%

Maagikk(63%) otrzymał -961 -552 obrażeń

Maagikk(63%) uderzył z siłą +1802 +1371

Rajkowy(88%) otrzymał -451 -153 obrażeń

Przywrócono 292 punktów życia Rajkowy(89%)

Rajkowy(89%) uderzył z siłą +1764 +899

-Unik

Maagikk(63%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 406 punktów życia Maagikk(66%)

Maagikk(66%) uderzył z siłą +1843 +1361 +1603

+Trzeci cios

Rajkowy(84%) otrzymał -482 -148 -305 obrażeń

Rajkowy(84%) uderzył z siłą +1668 +899

-Unik

Maagikk(66%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 276 punktów życia Rajkowy(86%)

Rajkowy(86%) uderzył z siłą +2729 +1349

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+Obniżenie odporności o 1%

-Wściekłość

Maagikk(46%) otrzymał -2006 -988 obrażeń

Maagikk(46%) uderzył z siłą +1738 +1335

+Głęboka rana pomocnicza

Rajkowy(82%) otrzymał -402 -132 obrażeń

Rajkowy(79%): 556 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 384 punktów życia Maagikk(49%)

Rajkowy - klątwa, utrata tury

Przywrócono 261 punktów życia Rajkowy(81%)

Maagikk(49%) uderzył z siłą +1789 +1304 +1689

+Trzeci cios

Rajkowy(75%) otrzymał -441 -115 -366 obrażeń

Rajkowy(72%): 556 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 363 punktów życia Maagikk(51%)

Rajkowy(72%) uderzył z siłą +1649 +899

+Obniżenie odporności o 1%

Maagikk(41%) otrzymał -961 -552 obrażeń

Przywrócono 246 punktów życia Rajkowy(73%)

Maagikk(41%) uderzył z siłą +1769 +1302

+Głęboka rana pomocnicza

-Zablokowanie 1800 obrażeń

Rajkowy(73%) otrzymał -0 -114 obrażeń

Rajkowy(73%) uderzył z siłą +1667 +899

-Unik

Maagikk(41%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 230 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(69%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 342 punktów życia Maagikk(43%)

Maagikk(43%) uderzył z siłą +1789 +1358

Rajkowy(66%) otrzymał -441 -146 obrażeń

Rajkowy(66%) uderzył z siłą +1897 +899

-Unik

Maagikk(43%) otrzymał -0 obrażeń

Rajkowy(66%) uderzył z siłą +1813 +899

-Unik

Maagikk(43%) otrzymał -0 obrażeń

Maagikk(43%) uderzył z siłą +1794 +1337

Rajkowy(62%) otrzymał -445 -134 obrażeń

Przywrócono 215 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(59%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 320 punktów życia Maagikk(45%)

Maagikk(45%) uderzył z siłą +1854 +1706 +1579

+Cios krytyczny broni pomocniczej

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

+Trzeci cios

-Unik

Rajkowy(55%) otrzymał -0 -379 -288 obrażeń

Rajkowy(55%) uderzył z siłą +1839 +899

+Obniżenie odporności o 1%

Maagikk(34%) otrzymał -1142 -552 obrażeń

Przywrócono 200 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(51%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 299 punktów życia Maagikk(36%)

Maagikk(36%) uderzył z siłą +1756 +1677

+Cios krytyczny broni pomocniczej

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

-Unik

-Kontra

Rajkowy(49%) otrzymał -0 -357 obrażeń

Rajkowy(49%) uderzył z siłą +2507 +1349

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+Obniżenie odporności o 1%

-Wściekłość

Maagikk(18%) otrzymał -1789 -988 obrażeń

Przywrócono 184 punktów życia Rajkowy(50%)

Rajkowy(50%) uderzył z siłą +1794 +899

-Unik

Maagikk(18%) otrzymał -0 obrażeń

Rajkowy(45%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 278 punktów życia Maagikk(20%)

Maagikk(20%) uderzył z siłą +1745 +1687

+Cios krytyczny broni pomocniczej

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

+Głęboka rana pomocnicza

-Kontra

Rajkowy(41%) otrzymał -408 -365 obrażeń

Rajkowy - klątwa, utrata tury

Rajkowy(41%) uderzył z siłą +1727 +899

-Unik

Maagikk(20%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 169 punktów życia Rajkowy(42%)

Maagikk(20%) uderzył z siłą +2979 +1353

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

-Kontra

Rajkowy(32%) otrzymał -1460 -143 obrażeń

Rajkowy(32%) uderzył z siłą +1814 +899

Maagikk(39%): Ostatni ratunek, +4586 punktów życia.

Maagikk(39%) otrzymał -1118 -552 obrażeń

Rajkowy(26%): 1112 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 256 punktów życia Maagikk(41%)

Przywrócono 8000 punktów życia Rajkowy

Przywrócono 153 punktów życia Rajkowy(74%)

Maagikk(41%) uderzył z siłą +1800 +1349

Rajkowy(70%) otrzymał -449 -141 obrażeń

Rajkowy(64%): 1112 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 235 punktów życia Maagikk(42%)

Maagikk(42%) uderzył z siłą +1811 +1324

Rajkowy(60%) otrzymał -458 -126 obrażeń

Rajkowy(60%) uderzył z siłą +1887 +899

Maagikk(31%) otrzymał -1188 -552 obrażeń

Przywrócono 138 punktów życia Rajkowy(61%)

Rajkowy(61%) uderzył z siłą +1805 +899

Maagikk(20%) otrzymał -1110 -552 obrażeń

Maagikk(20%) uderzył z siłą +1789 +1312

Rajkowy(58%) otrzymał -441 -120 obrażeń

Przywrócono 123 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(52%): 1112 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 213 punktów życia Maagikk(21%)

Maagikk(21%) uderzył z siłą +1816 +1332

+Głęboka rana pomocnicza

Rajkowy(48%) otrzymał -461 -131 obrażeń

Rajkowy(45%): 556 obrażeń z głębokiej rany.

Rajkowy(45%) uderzył z siłą +1761 +899

Maagikk(11%) otrzymał -1068 -552 obrażeń

Przywrócono 107 punktów życia Rajkowy(46%)

Przywrócono 192 punktów życia Maagikk(12%)

Maagikk(12%) uderzył z siłą +1773 +1386

-Unik

Rajkowy(45%) otrzymał -0 -162 obrażeń

Rajkowy(45%) uderzył z siłą +1828 +899

-Unik

Maagikk(12%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 92 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(42%): 556 obrażeń z głębokiej rany.

Maagikk(12%) uderzył z siłą +2982 +1318

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

-Kontra

Rajkowy(33%) otrzymał -1463 -123 obrażeń

Rajkowy(33%) uderzył z siłą +1637 +899

-Parowanie

-Kontra

Maagikk(12%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 171 punktów życia Maagikk(13%)

Rajkowy(33%) uderzył z siłą +1669 +899

-Unik

Maagikk(13%) otrzymał -0 obrażeń

Maagikk(13%) uderzył z siłą +1605 +1589

+Cios krytyczny broni pomocniczej

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

-Kontra

Rajkowy(29%) otrzymał -306 -295 obrażeń

Rajkowy - klątwa, utrata tury

Przywrócono 77 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(27%): 556 obrażeń z głębokiej rany.

Rajkowy(27%) uderzył z siłą +1804 +899

-Parowanie

-Kontra

Maagikk(13%) otrzymał -0 obrażeń

Maagikk(13%) uderzył z siłą +1688 +1237

Rajkowy(24%) otrzymał -365 -80 obrażeń

Przywrócono 149 punktów życia Maagikk(14%)

Maagikk(14%) uderzył z siłą +1654 +1188

+Głęboka rana pomocnicza

Rajkowy(22%) otrzymał -341 -56 obrażeń

Przywrócono 61 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(17%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Rajkowy(17%) uderzył z siłą +1850 +899

Maagikk(3%) otrzymał -1153 -552 obrażeń

Maagikk(3%) uderzył z siłą +1603 +1193

Rajkowy(15%) otrzymał -305 -59 obrażeń

Przywrócono 128 punktów życia Maagikk(4%)

Rajkowy - klątwa, utrata tury

Przywrócono 46 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(10%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Maagikk(4%) uderzył z siłą +1649 +1214

Rajkowy(8%) otrzymał -337 -69 obrażeń

Przywrócono 107 punktów życia Maagikk(4%)

Rajkowy - klątwa, utrata tury

Przywrócono 31 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(3%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Maagikk(4%) uderzył z siłą +1619 +1196

-Unik

Rajkowy(3%) otrzymał -0 -60 obrażeń

Przywrócono 85 punktów życia Maagikk(5%)

Rajkowy(3%) uderzył z siłą +1672 +899

-Unik

Maagikk(5%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 15 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(0%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Zwyciężył Maagikk.

Dodaj komentarz

Autor zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Zaloguj się.

Autor wpisu zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Aktywuj publiczny profil, aby móc komentować ten wpis.

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.