Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

PSO z Historii Magii

I. Założenia ogólne.

1. Każdy uczeń jest oceniany tak samo.

2. Aby zdać należy mieć conajmiej 30% obecności, chyba że dana osoba nadrobi zaległości, prace domowe, oraz zaliczy egzamin.

3. Ocenie podlegają wszystkie prace ucznia, a także stosunek do przedmiotu i zachowanie na lekcji.

4. Każdy uczeń który chce zaliczyć klasę musi mieć conajmiej 3 oceny.

5. Uczeń ma możliwość zgłoszenia I nieprzygotowania.

6. Pod koniec roku zawsze odbywa się egzamin klasyfikacyjny.

II. Ocenianie pracy ucznia.

1. Ocenie ucznia podlegają : Egzamin (waga 1),Sprawdziany (waga 6), kartkówki (waga 5), odpowiedzi (waga 4), praca domowa i karty pracy (waga 3), aktywność (waga 2).

2. Egzamin jest obowiązkowy dla wszytskich uczniów danej klasy. Ocena z niego to 50% oceny końcoworocznej. Nie ma możliwości pisania go w innym terminie. Oceny nie można poprawić.

3. Sprawdzian powinien pisać każdy uczeń. Jeśli ktoś nie może przyjść i się usprawiedliwił może pisać go w II terminie. Ocenę ze sprawdzianu można poprawić w ciągu tygodnia od podania wyników.

4. Kartkówki zwykle trwają 10-15 minut. Sprawdzają bierzącą wiedzę ucznia. Mogą być niezapowiedziane. Oceny nie można poprawić.

5. Odpowiedzi są oceniane tylko pod koniec roku kiedy ktoś chce coś poprawić i średnia ważona ocen mu to umożliwia.

6. Prace Domowe pojawiają się dość często. Na odrobienie ich ma się 5 dni. Wysłanie pracy później uniemożliwia dostanie oceny W lub PO.

7. Aktywność jest oceniana na podstawie zgłaszania się i poprawnych odpowiedzi na zadane pytania, zachowanie na lekcji, stosunku do przedmiotu.

8. Skala oceniania prac pisemnych (kartkówek, sprawdzianów, egzaminów) :

T - 0-30%

O - 31-50%

N - 51-74%

Z - 75-90%

PO - 91-100%

W - 100% + zadanie dodatkowe.

III. Ocena końcoworoczna.

1. Ocena końcoworoczna jest wyliczana na podstawie średniej ważonej z ocen cząstkowych.

Wzór :

suma6*6+suma5*5+suma4*4+suma3*3+suma2*2

(ocena z egzaminu + ile6*6+ile5*5+ile4*4+ile3*3+ile2*2) :2

objaśnienia:

suma6 - suma ocen na wagę 6

ile 6 - ilość ocen na wagę 6

* - mnożenie

2. Skala oceniania :

Wybitny : 5,75-6

Powyżej Oczekiwań : 4,75-5,74

Zadawalający : 3,75-4,74

Nędzny : 2,75-3,74

Okropny : 1,75-2,74

Troll : 1-1,74

3. Ocena końcoworoczna nie może ulec zmianie.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.