Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Zákon o Referende

§1

1. Týmto sa schvaľuje Zákon o Referende

§2

2. Iniciatívu vyhlasiť alebo žiadať o vyhlasenie Referenda majú:

- Prezident

- 10 Poslancov

- Občani eSR a eSlováci žijúci v zahraniči (na požiadanie o Referendum je potreba aby ho spolu podporilo X občanov a Slovákov žijúcich v zahraničí kde X sa ráta podľa vzorca:

X = (Y + Z) / 2 * 30% + Q * 30%

kde:

Y = počet hlasov v posledných prezidentských voľbach

Z = počet hlasov v posledných kongresových voľbach

Q = počet Slovákov žijúcich v zahraničí podľa súpisu Min. Vnútra.

V prípade, že sa z niejakého dôvodu kongresové voľby nekonali vzorec sa upravuje na:

X = (Y + Q) * 30%

3a. Prezident alebo 10 Poslancov žiada Ministra Vnútra o vyhlasenie Referenda priamo, predstavujúc plný tekst referenda.

3b. Občani eSlovenska a eSlováci žijúci v zahraničí žiadajú cez výdanie článku s návrhom tekstu referenda, ked pod článkom sa musí formulou "Áno, súhlasim a podporujem žiadosť o vyhlasenie Referenda" podpísať dostatočné množstvo opravených žiadateľov.

4. Po predstavení žiadosti o Referendum Minister Vnútra je zodpovedný vyhlasiť Referendum najneskôr do 48 hodín. Technickú stránu hlasovania ma na zodpovednosti Ministerstvo Vnútra, v súvislosti so smerniciami uvedenými v Zákone.

5. Referendum sa koná pomocou google docs ankety, ktorej výsledky budú po ukončení zverejnené, a hlasy sú verejne (nie sú tájne). Každy občan eSR alebo eSlovák žijúci v zahraničí svoj hlas zabezpečuje heslom ktoré pošle zodpovednému príslušnikovi Min. Vnútra.

6. Formula z bodu 5 sa može modifikovať v prípade, že číslo opravnených k hlasovaní (alebo počet hlasujúcich v predošlom Referende) bude väčši ako 300.

7. Referendum trvá 48 hodín a nemože sa uzavrieť skôr, ani v momente keď je presahnutý minimalný počet hlasov ÁNO alebo NIE aby výsledok hlasovania sa už nedal žiadným spôsobom zmeniť.

8. Opravnení k hlasovaniu sú:

- všetcí občani eSR (okrem občanov prehlasených Ministerstvom Vnútra za pTO) ktorí dosiahli aspoň 20 lvl

- eSlováci žijúci v Zahraniči, ktorí sa náchadzajú v Zoznáme Mnisterstva Vnútra a dosiahli aspoň 20 lvl

9. V prípade, že je daná otázka predmetom Referenda, môže sa ďalšie Referendum ohľadom tej istej veci vyhlasiť najskôr 35 dni po skončení hlasovania predošlého Referenda, ktoré bolo venované tej istej otázke.

§3

10. Minimálny počet hlasov "ÁNO" aby sa Referendum považovalo za schvalené je 50,001%

11. V prípade, že predmetom Referenda je prenájom eSlovenského core regionu cudziemu štátu minimálny počet hlasov "ÁNO" aby sa Referendum považovalo za schvalené je 60,001%

12. V prípade, že predmetom Referenda je výhlasenie Natural Enemy alebo mier návrhnúty inej krajine minimálny počet hlasov "ÁNO" aby sa Referendum považovalo za schvalené je 66%

13. Minimálny počet odovzdaných hlasov vôbec, aby sa Referendum považovalo za platné je vypočitány podľa vzorky:

X = (Y + Z) / 2 * 30% + Q * 30%

kde:

Y = počet hlasov v posledných prezidentských voľbach

Z = počet hlasov v posledných kongresových voľbach

Q = počet Slovákov žijúcich v zahraničí podľa súpisu Min. Vnútra.

V prípade, že sa z niejakého dôvodu kongresové voľby nekonali vzorec sa upravuje na:

X = (Y + Q) * 30%


§4

14. Vláda a Prezident sú zaviazaní rešpektovať Výsledky Referenda a konať podľa ních. Nerešpektovanie Zákonov je dôvodom na návrhnutie impeachmentu, v ktorého prípade sú Poslanci povinní hlasovať "ÁNO".

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.