Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Rozpoczęła się walka pomiędzy Polirs(154h), Włóczy-kij(154h) a Obłąkany łowca orków(144w)

Polirs(96%) uderzył z siłą +7593

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 65

Obłąkany łowca orków(96%) otrzymał(a) -5991 obrażeń

Włóczy-kij wykonał podwójny strzał.

Włóczy-kij(100%) uderzył z siłą +3356

+Przebicie

+Szybka strzała

+Obniżenie pancerza o 101

Obłąkany łowca orków(94%) otrzymał(a) -3356 obrażeń

Drugi strzał - pudło!

Obłąkany łowca orków(93%): 1371 obrażeń z głębokiej rany.

Włóczy-kij(100%) uderzył z siłą +3010

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 101

Obłąkany łowca orków(91%) otrzymał(a) -1687 obrażeń

Obłąkany łowca orków zrobił(a) krok do przodu.

Polirs(96%) uderzył z siłą +3030

+Obniżenie pancerza o 65

Obłąkany łowca orków(90%) otrzymał(a) -1793 obrażeń

Obłąkany łowca orków(89%): 2056 obrażeń z głębokiej rany.

Włóczy-kij(100%) uderzył z siłą +3198

+Obniżenie pancerza o 101

Obłąkany łowca orków(87%) otrzymał(a) -2011 obrażeń

Polirs(96%) uderzył z siłą +3146

+Obniżenie pancerza o 65

Obłąkany łowca orków(86%) otrzymał(a) -2053 obrażeń

Obłąkany łowca orków(85%): 2056 obrażeń z głębokiej rany.

Włóczy-kij(100%) uderzył z siłą +3355

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 101

Obłąkany łowca orków(83%) otrzymał(a) -2316 obrażeń

Obłąkany łowca orków zrobił(a) krok do przodu.

Polirs(96%) uderzył z siłą +3053

+Obniżenie pancerza o 65

Obłąkany łowca orków(81%) otrzymał(a) -2118 obrażeń

Obłąkany łowca orków(80%): 2741 obrażeń z głębokiej rany.

Włóczy-kij(100%) uderzył z siłą +7324

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA

+Obniżenie pancerza o 101

Obłąkany łowca orków(75%) otrzymał(a) -6410 obrażeń

Polirs(96%) uderzył z siłą +3181

+Głęboka rana

+Przebicie

+Obniżenie pancerza o 65

Obłąkany łowca orków(73%) otrzymał(a) -3181 obrażeń

Obłąkany łowca orków(71%): 2742 obrażeń z głębokiej rany.

Włóczy-kij(100%) uderzył z siłą +7990

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA

+Klątwa

+Obniżenie pancerza o 101

Obłąkany łowca orków(66%) otrzymał(a) -7251 obrażeń

Obłąkany łowca orków - klątwa, utrata tury

Polirs(96%) uderzył z siłą +7459

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 65

Obłąkany łowca orków(61%) otrzymał(a) -6831 obrażeń

Obłąkany łowca orków(59%): 2742 obrażeń z głębokiej rany.

Włóczy-kij(100%) uderzył z siłą +7501

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA

+Głęboka rana

+Dotyk anioła, życie +8910

+Obniżenie pancerza o 101

Obłąkany łowca orków(55%) otrzymał(a) -6943 obrażeń

Polirs(96%) uderzył z siłą +7971

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA

+Przebicie

+Obniżenie pancerza o 65

Obłąkany łowca orków(49%) otrzymał(a) -7971 obrażeń

Obłąkany łowca orków(47%): 2742 obrażeń z głębokiej rany.

Włóczy-kij(100%) uderzył z siłą +7531

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA

+Obniżenie pancerza o 101

Obłąkany łowca orków(42%) otrzymał(a) -7155 obrażeń

Obłąkany łowca orków(42%) uderzył(a) z siłą +2567

Włóczy-kij(94%) otrzymał -1344 obrażeń

Polirs(96%) uderzył z siłą +3010

+Głęboka rana

+Szybka strzała

-Unik

Obłąkany łowca orków(42%) otrzymał(a) -0 obrażeń

Przywrócono 798 punktów życia Włóczy-kij(97%)

Obłąkany łowca orków(40%): 2742 obrażeń z głębokiej rany.

Polirs(96%) uderzył z siłą +3246

+Obniżenie pancerza o 65

Obłąkany łowca orków(38%) otrzymał(a) -2985 obrażeń

Włóczy-kij(97%) uderzył z siłą +3263

+Głęboka rana

+Przebicie

+Obniżenie pancerza o 101

Obłąkany łowca orków(36%) otrzymał(a) -3263 obrażeń

Przywrócono 546 punktów życia Włóczy-kij(100%)

Obłąkany łowca orków(34%): 2742 obrażeń z głębokiej rany.

Polirs(96%) uderzył z siłą +7947

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 65

Obłąkany łowca orków(29%) otrzymał(a) -7868 obrażeń

Włóczy-kij(100%) uderzył z siłą +8218

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA

+Obniżenie pancerza o 5

Obłąkany łowca orków(23%) otrzymał(a) -8212 obrażeń

Obłąkany łowca orków(23%) uderzył(a) z siłą +2737

Włóczy-kij(93%) otrzymał -1502 obrażeń

Przywrócono 718 punktów życia Włóczy-kij(96%)

Obłąkany łowca orków(21%): 2742 obrażeń z głębokiej rany.

Polirs(96%) uderzył z siłą +3151

-Unik

Obłąkany łowca orków(21%) otrzymał(a) -0 obrażeń

Włóczy-kij(96%) uderzył z siłą +7917

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA

+Przebicie

Obłąkany łowca orków(16%) otrzymał(a) -7917 obrażeń

Przywrócono 678 punktów życia Włóczy-kij(100%)

Obłąkany łowca orków(14%): 2742 obrażeń z głębokiej rany.

Polirs(96%) uderzył z siłą +3135

Obłąkany łowca orków(11%) otrzymał(a) -3135 obrażeń

Włóczy-kij(100%) uderzył z siłą +3325

+Głęboka rana

Obłąkany łowca orków(9%) otrzymał(a) -3325 obrażeń

Obłąkany łowca orków(9%) uderzył(a) z siłą +2669

Włóczy-kij(93%) otrzymał -1439 obrażeń

Przywrócono 638 punktów życia Włóczy-kij(96%)

Obłąkany łowca orków(7%): 2742 obrażeń z głębokiej rany.

Polirs(96%) uderzył z siłą +7764

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA

Obłąkany łowca orków(2%) otrzymał(a) -7764 obrażeń

Włóczy-kij(96%) uderzył z siłą +7307

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 150% SA

Obłąkany łowca orków(0%) otrzymał(a) -7307 obrażeń

Zdobyto Stalowy grymas obłędu

Zwyciężyła drużyna Włóczy-kij, Polirs.

Zdobyto łącznie 310833 punktów doświadczenia.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.