Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

NOWY RAPORT ŚWIATOWEJ KOMISJI DS POLITYKI NARKOTYKOWEJPrzywódcy świata wezwali do zakończenia kryminalizacji korzystania i posiadania narkotyków i stworzenia odpowiedzialnych regulacji prawnych dla substancjach psychoaktywnych

08 września 2014

Byli prezydenci Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, Polski, Portugalii i Szwajcarii przyłączyli się do Kofi Annana, Richarda Bransona, George’a Schultza, Paula Volckera i innych, czyniąc śmiały krok poprzez stworzenie nowych zaleceń dla głównego paradygmatu Globalnej Polityki Narkotykowej w przygotowaniach specjalnej sesji ONZ w sprawie narkotyków w 2016 roku


09 września 2014 -

Dziś, Światowa Komisja ds Polityki Narkotykowej wypuszcza pod dyskusję apel wzywający do nowej polityki narkotykowej, przyjmując za punkt wyjścia nowy, przełomowy raport na konferencji prasowej w Nowym Jorku. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo i przez głośniki, odbędą się wystąpienia m.in. byłego prezydenta Brazylii Fernando Henrique Cardoso, były prezydent Meksyku Ernesto Zedillo, były kolumbijski prezydent César Gaviria, były prezydent Szwajcarii Ruth Dreifuss, Richard Branson i inni. Komisarze spotkają się z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-Moon i zastępcą Sekretarza Generalnego ONZ Jan Eliasson po południu następnego konferencji prasowej.

Raport odzwierciedla ewolucję w myśleniu komisarzy, którzy potwierdzają swoje oczekiwania (wymagania) odnośnie dekryminalizacji i szukania rozwiązań alternatywnych wobec karania więzieniem, a większy nacisk kładzie na podejście w zakresie zdrowia publicznego, a dodatkowo domagają się powszechnej regulacji prawnej dotyczącej substancji psychoaktywnych. Komisja stanowi reprezentację najwybitniejszych przywódców wysokiego szczebla, jacy kiedykolwiek wezwali do tak daleko idących zmian.

W 2011 roku, sprawozdanie wstępne Komisji dokonało przełomu, wskazując na nowe możliwości zarówno w udoskonalaniu i jak i upowszechnienia światowej debaty nad zakazem narkotyków i rozwiązań alternatywnych. Mówiąc, że nadszedł czas, aby "przełamać tabu", Komisja potępiła wojnę z narkotykami, stwierdzając, że zawiodła na całej linii i zaleciła poważne reformy światowego systemu prohibicji narkotykowej.

Prace Komisji przyczyniła się do stworzenia warunków do zabrana głosu w tej sprawie nie tylko byłych prezydentów, ale obecnych prezydentów. Do dyskusji dotyczącej reformy dołączyli obecni prezydenci Juan Manuel Santos w Kolumbii, Otto Perez Molina w Gwatemali i José Mujica w Urugwaju, jak również ówczesny prezydent Felipe Calderon w Meksyku. Na Szczycie Obu Ameryk w kwietniu 2012 roku, reforma polityki narkotykowej była głównym tematem debaty po raz pierwszy w historii Szczytu. W maju 2013 roku, Organizacja Państw Amerykańskich opracowała raport (na zlecenie szefów państw regionu), który obejmował legalizację jako możliwość prawdopodobnej alternatywy politycznej. W grudniu ubiegłego roku, Urugwaj pchnął dyskusję kolejny krok dalej, stając się pierwszym krajem na świecie, który zatwierdził regulację prawną w zakresie produkcji, dystrybucji i sprzedaży marihuany.

Zmiany te wszczął proces, którego rezultatem w nadchodzącym Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ sesji (UNGASS) w sprawie narkotyków w 2016 roku, który przedstawi możliwość podwaliny nowego systemu kontroli narkotyków na 21stcentury. Podczas gdy poprzednie spotkanie UNGASS w 1998 roku dominowały połączeń retorycznych dla "świata wolnego od narkotyków", a zawarte z nierealistycznych celów w zakresie produkcji nielegalnych narkotyków, Komisja ma nadzieję, że światowy najbliższe spotkanie w 2016 roku rozważy swoje zalecenia i być używane jako miejsca do przekształcania polityki narkotykowej wraz z zasadami praw człowieka, zdrowia publicznego i badań naukowych oraz umożliwienie państwom członkowskim podjęcia kontroli.

"Fakty mówią same za siebie. Nadszedł czas, aby zmienić kurs" - powiedział Kofi Annan, przewodniczący Fundacji Kofi Annan i Convenor Komisji Afryki Zachodniej w sprawie narkotyków (pod przewodnictwem byłego prezydenta Olusegunem Obasanjo, Nigeria), który przedstawił szerokie rekomendacje dla reformy polityki narkotykowej (wcześniej w tym roku). "Potrzebujemy świadomej polityki antynarkotykowej opartej o dowody na to, co rzeczywiście działa, a nie polityki, która kryminalizuje zażywanie narkotyków, podczas gdy nie zapewnia dostępu do skutecznego zapobiegania ich konsumpcji lub leczenia. Doprowadziło to nie tylko do przepełnionych więzień, ale także do poważnych problemów zdrowotnych i społecznych. Jest objawem hipokryzji."

"Ostatecznie globalny system kontroli narkotyków musi być zreformowany, aby umożliwić regulację prawną", powiedział były prezydent Brazylii Fernando Henrique Cardoso. "Zacznijmy od leczenia narkomanii jako aspektu zdrowia - a nie jako przestępstwa - i poprzez zmniejszenie popytu na narkotyki przy pomocy sprawdzonych inicjatyw edukacyjnych. Ale musimy również umożliwić i zachęcić wszystkie kraje do starannego przetestowania modelu odpowiedzialnej regulacji prawnej jako sposobu na osłabienie siły przestępczości zorganizowanej, która zasadza się na nielegalnym handlu narkotykami. "

"Niektóre kraje europejskie są już świadome szkód spowodowanych przez represyjną politykę antynarkotykową i zdecydowały się na redukcję szkód oraz innowacyjne strategie terapeutyczne, choćby takie, jak wymiany igieł, terapie zastępcze, problemu heroiny i bezpiecznych sal konsumpcyjnych, jak i dekryminalizacji konsumpcji narkotyków i posiadania ich dla użytku osobistego ", powiedział były prezydent Szwajcarii Ruth Dreifuss. "Takie środki ratunkowe i zwiększenie bezpieczeństwa stanowią tylko połowę drogi do postępowania w sposób odpowiedzialny z narkotykami w naszych społeczeństwach. Regulując cały łańcuch, od produkcji do sprzedaży detalicznej leków, pozwala cofnąć rolę organizacji przestępczych, wprowadzenie bezpiecznych standardów jakości i ochrony życia, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi. "

"Na bazie nowego, zdrowego podejścia do polityki narkotykowej, walka z problemem rutynowo okaże się znacznie tańsza i bardziej skuteczna od kryminalizacji i uwięzienia," powiedział były prezydent Meksyku Ernesto Zedillo. "Dekryminalizacja konsumpcji narkotyków jest z pewnością istotna, ale niewystarczająca. Istotne reformy prawne i instytucjonalne, zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, są potrzebne, aby umożliwić rządom i społeczeństwom realizację strategii do regulowania podaży narkotyków wedle rygorystycznych kryteriów medycznych, jeśli motor przestępczości zorganizowanej i jej zyski mają być naprawdę zdemontowane. "

"Nie możemy udawać, że wojna z narkotykami jest dobrze wykonaną pracą" powiedział Richard Branson, założyciel Virgin Group. "Musimy nakłonić naszych przywódców, aby spojrzeli na alternatywne, oparte na faktach podejścia. Wiele można się nauczyć z sukcesów i porażek w regulowaniu alkoholu, tytoniu lub leków farmaceutycznych. Ryzyko związane ze wzrostem zażywania narkotyków, wzrasta dramatycznie, gdy są one produkowane, sprzedawane i spożywane w nieuregulowanym środowisku przestępczym. Najskuteczniejszym sposobem, aby osiągnąć cele zdrowia publicznego i bezpieczeństwa jest, aby drugs znalazły się pod kontrolą odpowiedzialnego regulacji prawnych. "

* * *

Przyjmując wyniki badań, analiz i doświadczeń, którymi dysponujemy, rodzi się siedem głównych zaleceń, które można podsumować w następujący sposób:

- Uznać zdrowie społeczności za pierwszorzędny aspekt bezpieczeństwa i dokonać fundamentalnej reorientacji priorytetów i środków politycznych, z nieudanej karnej egzekucji na kontrolę zdrowia i interwencje społeczne.

- Zapewnić równy dostęp do podstawowych leków, w szczególności leków na bazie opiatów do przeciwbólowych.

- Zaniechać kryminalizacji ludzi za zażywanie narkotyków i ich posiadanie - i wstrzymać narzucanie "przymusowego leczenia" ludziom, których jedynym przestępstwem jest używanie lub posiadanie narkotyków.

- Oparcie się na alternatywnych dla więzienia, pokojowych metodach wobec uczestników nielegalnych niskopoziomowych rynków narkotykowych, takich jak rolnicy, kurierzy i inne osoby zaangażowane w produkcję, transport i sprzedaż narkotyków.

- Skupienie się na redukcji mocy organizacji przestępczych, a także przemocy z ich strony i braku bezpieczeństwa, które wynika z ich konkurencji między gangami i bezwzględności wobec służb państwa.

- Pozwolić i zachęcać do różnych eksperymentów w prawnej regulacji rynków odnośnie dystrybucji narkotyków, począwszy nie tylko od marihuany, liści koki ale i niektórych nowych substancji psychoaktywnych.

- Zalecić możliwość przedstawienia przez nadchodzący UNGASS w 2016 roku sposobów reformy światowego systemu polityki narkotykowej.

Członkowie Komisji

Kofi Annan, były sekretarz generalny ONZ i przewodniczący Fundacji Kofi Annan, Ghana

-Louise Altanka, były wysoki komisarz ONZ Praw Człowieka, Kanada

-Pavel Bem były burmistrz Pragi, Republika Czeska

-Richard Branson, przedsiębiorca, rzecznikiem przyczyn społecznych, założyciel Virgin Group, współzałożyciel The Elders, Wielka Brytania

-Fernando Henrique Cardoso, były prezydent Brazylii (krzesło)

-Maria Cattaui, były sekretarz generalny Międzynarodowej Izby Handlowej, w Szwajcarii

-Ruth Dreifuss, były prezydent Szwajcarii i Minister Spraw Wewnętrznych

-César Gaviria, były prezydent Kolumbii

-Asma Jahangir, działacz na rzecz praw człowieka, były specjalny sprawozdawca ONZ na arbitralne, pozasądowych i zbiorowych egzekucji, Pakistan

-Michel Kazatchkine, Sekretarz Generalny specjalny wysłannik ONZ na temat HIV / AIDS w Europie Wschodniej i Azji Środkowej, a były dyrektor wykonawczy Światowego Funduszu Walki z AIDS, gruźlicą i malarią, Francja

-Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski

-Ricardo Lagos, były prezydent Chile

-George Papandreu, były premier Grecji

-Jorge Sampaio, były prezydent Portugalii

-George P. Schultz, były sekretarz stanu, Stany Zjednoczone (honorowy przewodniczący)

-Javier Solana, były wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej Bezpieczeństwa, Hiszpanii i

-Thorvald Stoltenberg, były Minister Spraw Zagranicznych i Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców, Norwegia

-Mario Vargas Llosa, pisarz i intelektualista publicznego, Peru

-Paul Volcker, były przewodniczący Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych i ożywienia Izby Gospodarczej

- John Whitehead, były zastępca sekretarza stanu, były współprzewodniczący Goldman Sachs & Co i założycielem Przewodniczący, 9/11 Memorial & Museum

-Ernesto Zedillo, były prezydent Meksyku

=========

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright – 1999-2017 INTERIA.PL , wszystkie prawa zastrzeżone.