Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

I. Podział liczebna(ilościowa)

Zróżnicowanie na ilość substratów odnosi się do liczby substratów i produktów.

1. Monotransmutacja - to odwrócenie jednej rzeczy(substratu) w jeden inny produkt

np. książka -> zeszyt

2. Politransmutacja - to inwersja wielokrotnie jednakowych przedmiotów w taką sama wartość równych do siebie substratów.

np. 5 kotów -> 5 psów

Stopnie:

a) I -> 3-10 substratów

b) II -> 11-100 substratów

c) III -> 101-1000 substratów

d) IV -> 1001-10000 substratów

e) V -> ponad 10001 substratów

3. Transmutacja podwójna - to odwrócenie dwóch rzeczy w dwa różne jednocześnie

np. książka + zeszyt -> mikrofon + słuchawki

4. Transmutacja pomnażająca - to inwersja jednego obiektu w większą liczbę drugiego.

5. Transmutacja scalająca - to odwrócenie liczby substratu. Tutaj chodzi o przeciwieństwo transmutacji pomnażającej.

II. Podział wielkościowa

Opiera się na inwersji wielkości między substratem a produktem

a) Zwiększająca międzyrzeczowa - opiera się na zamianie niewielkiej rzeczy w większą,

b) Zwiększająca niemiędzyrzeczowa - powiększają wielkość,

c) Zmniejszająca międzyrzeczowa - opiera się na zamianie obszernego obiektu w mniejszy,

d) Zmniejszająca niemiędzyrzeczowa - pomniejszać wielkość.

III. Podział filogenetyczny transmutacji (odłamowa)

Jest to maksymalny podział transmutacji w którym podstawowa funkcję pełni witalność przedmiotu:

a) martwa(letalna) - odwrócenie nieożywionego przedmiotu w nieruchomy produkt

np. książka -> zeszyt

b) pół-żywa (Semi-letalna) - inwersja żywej rzeczy w nieożywiony produkt

np. kot -> spinacz

c) żywa (witalna) - odwrócenie żywego przedmiotu w żywą rzecz

np. sowa -> jaszczurkę

d) psychiczna - transmutacja bez zastosowania i wykorzystania różdżki

np. Animagia.

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright – 1999-2017 INTERIA.PL , wszystkie prawa zastrzeżone.