Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Zákon o schvaľovaní Zákonov mimo game engine.

§1

1. Týmto sa schvaľuje Zákon o schvaľovaní Zákonov mimo game engine (ktoré sú potrebné ale neda sa ich odvoliť v hre)

§2

2. Zákonodarnú iniciatívu majú:

- Prezident

- Poslanci (na návrhnutie Zákona stačí iniciatíva 1 poslanca)

- Občani eSR a eSlováci žijúci v zahraniči (na návrhnutie Zákona je potreba aby ho spolu podporilo X občanov a Slovákov žijúcich v zahraničí kde X sa ráta podľa vzorca:

X = (Y + Z) / 2 * 15% + Q * 15%

kde:

Y = počet hlasov v posledných prezidentských voľbach

Z = počet hlasov v posledných kongresových voľbach

Q = počet Slovákov žijúcich v zahraničí podľa súpisu Min. Vnútra.

V prípade, že sa z niejakého dôvodu kongresové voľby nekonali vzorec sa upravuje na:

X = (Y + Q) * 15%

3. Po predstavení návrhu Zákona Minister Vnútra vyhlasuje hlasovanie v kongrese. Technickú stránu hlasovania ma na zodpovednosti Ministerstvo Vnútra.

4. Hlasovanie trvá maximálne 24 hod. a može sa uzavrieť skôr v momente keď je presahnuté minimalný počet hlasov ÁNO alebo NIE aby výsledok hlasovania sa už nedal žiadným spôsobom zmeniť.

5. Opravnení k hlasovaniu sú všetcí poslanci (okrem poslancov prehlasených Ministerstvom Vnútra za pTO) a Prezident (ak není pTO prezidentom)

§3

6. Minimálny počet hlasov "ÁNO" aby sa Zákon považoval za schvalený je 50,001%

§4

7. Vláda a Prezident sú zaviazaní rešpektovať schválené Zákony a konať podľa ních. Nerešpektovanie Zákonov je dôvodom na návrhnutie impeachmentu, v ktorého prípade sú Poslanci povinní hlasovať "ÁNO".

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.