Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

1. Podstawowe Pojęcia:

Lingwista -> osoba specjalizująca się w Językoznawstwie (inaczej językoznawca)

Językoznawstwo -> dział nauk badających istotę, budowę i rozwój języka (inaczej lingwista)

Językoznawstwo synchroniczne -> zajmuje się formą języka w obecnej chwili

Językoznawstwo diachroniczne -> ukazuje historię języka i jego zmiany struktury na przestrzeni lat.

Językoznawstwo teoretyczne -> próbuje tworzyć teorie dotyczące uniwersalnych aspektów języka i modele, które służą do opisywania poszczególnych języków.

Językoznawstwo stosowane -> usiłuje wdrążyć teorię w praktykę.

Językoznawstwo kontekstualne (Makrolingwistyka) –> bada dopasowanie języka do świata

Językoznawstwo niezależne (Mikrolingwistyka) –> rozważa język, jako byt niezależny do otaczającego świata

2. Język Elfów Złotych.

- Inaczej Elfy Słoneczne

- odznaczają się gracją i elegancją

- są strażniczkami elfickiego dziewictwa

- powstał na początku dziesięcioletniej wojny z Chochlikami (967r. do 977r.)

- występuje w: Chiny, Wyżyna Środkowo-Syberyjska, Ziemia Arnhema, Sajany, Dekan, Góry Wododziałowe [wielkie], Kunlun, Wielki Basen Artezyjski

- najpowszechniejszy w Azji i Australii.

- słowa w języku elfów złotych piszemy od tyłu

3. Język Elfów Zielonych.

- ważą średnio ok.55 kg

- inaczej nazywamy je Elfami Dzikimi

- w 312r. pojawiły się na Konferencji Lingwistów w Ambierle

- historii ich języka mozemy doszukać się w II w.

- Język tworzymy przez podzielenie wyrazu na sylaby, a następnie dodaniu do każdej słowo „mba” w odpowiedniej odmianie. Gdy sylaba kończy się samogłoską (a,ą,e,ę,i,o,ó,u,y), nie dodajemy „mba”, lecz „mbo”. Gdy sylaba kończy się spółgłoską (b,c,d,f,g,h,j,k,l,ł,m,n itp.), oprócz słowa „mba” dodajemy spółgłoski na końcu tej sylaby aż do jakiejś samogłoski

4. Język Elfów Polskich.

- ma ciemnawą (nie ciemną) skórkę

- język tych elfów jest prosty i popularny

- datę powstania przypisuje się na IX lub X w.

- język tworzymy dodając do każdej sylaby przedrostek "ka"

5. Język Elfów Morskich.

- najbardziej rozwinięty w Ameryce Północnej

- przez lata elfy zmieniały ten język

- język tworzymy dodając do każdej sylaby przedrostek "la",

6. Język Elfów Majowych.

- podobno najbardziej rozpowszechniony w Ameryce Północnej

- elfy majowe są groźne

- posługują się nim również krasnoludy

- język tworzymy dodając do każdej sylaby przedrostek "ma".

7. Język Elfów Lądowych.

- język ten jest językiem starożytnym

- używano go w I w. naszej ery

- rozpowszechniony w Azji i Północnej-Ameryce.

- język tworzymy dodając na końcu każdej sylaby "na".

8. Język Elfów Księżycowych.

- jest najtrudniejszy co do wymowy językiem elfim

- ciężko stworzyć go w pamięci

- powstał on ok. IV w.

- rozpowszechniono najbardziej w Ameryce Południowej.

- język ten tworzymy przekładając pierwszą sylabę na sam koniec

9. Język Węży.

- język węży znają przede wszystkim dziedzice Slytherina

- język tworzymy dodając na początku wyrazu "ha", a do reszty sylab przedrostek "s". na końcu również dodajemy "s".

10. Język Skrzatów.

- istnieje odkąd pojawiły się skrzaty

- niewielu czarodziei go zna

- występuje w Kanadzie, Australii i południowej Afryce

- język tworzymy dodając do każdej sylaby przedrostek "sir".

11. Język Wilkołaków.

- oprócz wilkołaków posługują się nim również: elfy, krasnoludy i animadzy

- język tworzymy dodając do każdej sylaby przedrostek "wau".

12. Język Smoków.

- powstał 70mln. lat p.n.e.

- używają go smoki, rzadziej czarodzieje

- język tworzymy dodając do pierwszej sylaby przedrostek "drag", a do każdej następnej przedrostek "drac". na końcu też musi być "drac".

13. Język Istarich.

- wywodzi się od złotych krasnoludów.

- tworzymy język przed podzielenie na sylaby i zamienienie w nich ostatnich liter z pierwszymi

14. Język Charłaków.

- powstał podczas pojawienia się pierwszych charłaków

- znają go nawet mugole

- język tworzymy dodając na końcu każdej sylaby "ako".

15. Język Olbrzymów.

- dominuje w Rosji

- posługują się nim Olbrzymy, Czarodzieje i czasem krasnoludy

- powstał 100 lat po powstaniu olbrzymów

- Olbrzymy są zbyt głupie, by posługiwać się tym językiem, więc gobliny sobie go przywłaszczyły.

- język tworzymy dodając na końcu każdej sylaby "bam".

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright – 1999-2017 INTERIA.PL , wszystkie prawa zastrzeżone.