Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Kaczyńscy i prominenci PiS agentami The City, Wall Street i żydowskich szowinistów

Zasługi Sikorskiego, Komorowskiego, Tuska:

Tusk

- uczciwa debata o ACTA

- odmowa odszkodowań dla żydowskich szowinistów-wyłudzaczy

Komorowski

- własna polska tarcza antyrakietowa

- silne poparcie dla planów reindustrializacji UE podczas niedawnego spotkania Grupy Wyszechradzkiej: silne uderzenie w banksterów-globalistów-finasistów spekulujących derywatami i w inny sposób

BBN: bezpieczeństwo kraju i obywateli ważniejsze od zaangażowania zewnętrznego

Sikorski

- opinia ambasadora Syrii w wywiadzie dla x-portal o roli Sikorskiego i Polski w zażegnaniu kryzysu z bronią chemiczną: Dla Xportalu: Dr Idris Mayya – Ambasador Syrii w RP

- podpisanie deklaracji o polityce polsko-rosyjskiej przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji.

- ruch przygraniczny z Królewcem

- wywalczenie polskiej jurysdykcji w baz USA w Polsce (dość wyjątkowe)

- o Ukrainie: To, co niewyobrażalne, może być realne. W wywiadzie dla Deutsche Welle Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, przestrzega ukraińską opozycję przed wysuwaniem nierealistycznych żądań pod adresem władzy. - Wzywamy obie strony do umiaru. W 1981, roku po stronie ówczesnej opozycji, lekceważyliśmy władzę. Nie doceniliśmy tego, że ta władza może mieć w zanadrzu instrument w postaci represji. Niektórzy przywódcy "Solidarności" eskalowali więc nierealistyczne żądania.

*****************************************************

Polska jest pod butem londyńskiego The City, którego agentura w Polsce to głównie wywrotowy PiS z Kłamczyńskim na czele, a polscy imigranci w GB to zakładnicy tej oligarchii.

To nie przypadek, że Polakom żyje się dużo lepiej w UK - jest efekt zamierzony i dawno temu zaplanowany przez rządy brytyjskie, ostatnio reprezentowane przez bezczelnego i aroganckiego bandytę, zbrodniarza Camerona, unurzanego w krwi niewinnych Libijczyków i Irakijczyków.

Oczywiście w dużej mierze jest wina umysłowego upośledzenia, słabego charakteru, nikczemności PiSowskiego elektoratu, który głosuje na bandę zdrajców reprezentujących interesy the City (Czarnecki i inni) z PiSu (z nielicznymi wyjątkami) trzymających Polskę w finansowym i gospodarczym szantażu. Umysły wyborców tej zdradzieckiej partii są zatrute mieszanką religijnego i pseudo-patriotycznego szowinizmu , ci ludzie są zaślepieni przez ich najniższymi instynkty rozbudzone przez zakłamaną, dzielącą Polaków, jątrzącą i podżegającą retorykę odwracającą uwagę od prawdziwych wrogów w The City i ich oddziałów na Wall St, w Paryżu i TelAwiwie - i zamiast jest kierowana przeciw krajom dzięki którym Polska się rozwija: Niemcom i Rosji, z którymi powinny łączyć nas jak najlepsze stosunki polityczne, gospodarcze, społeczne czy kulturalne. Podobnie polską racją stanu są dobre stosunki z innymi sąsiadami i krajami Centralnej, Płn, Płd, Wschodniej Europy (Czechy, Słowacja, Austria, Ukraina, Serbia, Węgry - wobec przywództwa których banda Kłamczyńskiego udaje przyjaźń i chęć wzorowania się).

Większość elektoratu PiS reprezentuje to co wsteczne, zaściankowe, nieracjonalne, zawistne, warcholskie, antysystemowe, nietolerancyjne; są to zakompleksieni megalomani, awanturnicy, życiowi nieudacznicy - tutaj odnajdują się życiowi frustraci, osoby nie będące w stanie intelektualnie ogarnąć polityczno-gospodarczych złożoności przyczynowo-skutkowych, oszołomieni religijnym opium. Nie są w stanie przejrzeć zasłony złożonej z niedopowiedzeń, półsłówek, ogólnikowych haseł, tajemniczych uśmieszków - myślą, że chodzi w "Polsce dla Polaków" chodzi o atakowanie Żydów, wiec ci "pożyteczni idioci" wyładowują swoją nienawiść na Żydach, nie zdając sobie sprawy, że w żadnym wypadku w ten sposób nie zagrażają sitwie żydowskich szowinistów i ich mocodawców, a wręcz przeciwnie- leją wodę na młyn ich agentury w organizacjach "zwalczających antysemityzm" jak ADL,czy AIPAC, które rozdmuchując to zagrożenie zyskują szczodrych darczyńców, często nieświadomie finansujących tajne operacji służb izraelskich i zdominowanie skorumpowanego Kongresu USA.

Szowinizm to bardzo skuteczne narzędzie imperialnej brytyjskiej polityki "dziel i rządź" - przykrojone na miarę regionalnych uwarunkowań społeczno-kulturowych: w Polsce The City manipuluje tak katolami, w Izraelu i na świecie Żydów przez talmudyzm/syjonizm, w krajach arabskich i tureckich kreuje pseudo-muzułmanów: wahabitów, salafitów, takfiritów, w USA nawiedzonych ewangelików, chrześcijańskich syjonistów a w Europie wszelkiej maści radykalnych nacjonalistów i neofaszystów, neonazistów (EDL w Anglii, Swoboda na Ukrainie).

Szowinistyczny PiSowski motłoch jest MŁOTEM na każdy polski rząd nie tworzony przez PiS - to element większego szantażu The City i reszty gangu wobec Polski, gdzie KOWADŁEM jest kaganiec finansowo-gospodarczy nałożony przez tzw. rynki, czyli spekulantów oraz inwestorów zagranicznych działających na preferencyjnych warunkach podatkowych (pomińmy tutaj przedajne media będące własnością Pearson group, będące tubą propagandową obcej agentury w tzw. "niezależnych" organizacjach pozarządowych NGO i stosujące nagonkę na polskie władze, jeśli za bardzo odchylają się od wytycznych) a szczególnie zagraniczne banki i instytucje finansowe (agentura The City) kontrolujące rynek kredytów i operacji finansowych w Polsce.

To prowadzi do sytuacji wymuszającej - podobnie jak faszystowska oligarchia Wielkiego Biznesu w USA traktuje obywateli Ameryk na południe od granic - imigrację zdolnej i pracowitej siły roboczej do GB i trwały niedorozwój w Polsce, przy rosnącym zadłużeniu. Na szczęście rządowi udało się teraz wyrwać spod pułapki OFE (agentura międzynarodowej finansjery kontrolowanej przez The City, Wall St, Paryż, ..) i zamienić zobowiązania wobec zagranicznych spekulantów na zobowiązania wobec polskich obywateli.

Polscy imigranci w GB przyczyniający się w dużym stopniu do wzrostu gospodarczego w tym kraju są zakładnikami, wobec których będą stosowane represje, których ostatnim zwiastunem były pogróżki i połajanki Camerona o ograniczeniu imigracji i obwiniające Polaków jako całość za nadużywanie pomocy społecznej, jeśli Polska będzie za bardzo wypowiadać posłuszeństwo. Nic prostszego niż napuścić islamistów pod wodzą "kleryka" - agenta MI5 - Chowdhouryego udających muzułmanów na Polaków w ramach projektu "clash of civilizations" Sama Huntingtona i Bernarda Lewisa. Pozorna "niemoc" władz by powstrzymać brak asymilacji, radykalizację imigrantów muzułmańskich i ich alienację wobec reszty społeczeństwa (tę samą strategię stosowali wcześniej Wtajemniczeni/Mędrcy Syjonu/Babilonu - teraz również mający siedzibę w The City - wobec Żydów w Polsce i Europie). To nie przypadek, że to brytyjskie służby na usługach oligarchii stworzyły ruch syjonistyczny - pozornie ateistyczny, w rzeczywistości inne opakowanie talmudyzmu - oraz Izrael jak swój przyczółek na Bliskim Wschodzie, i podobnie stworzyły Arabię Saudyjską z jej zwyrodniałą "religią" wahabizmu jedynie zapożyczającą z prawdziwego islamu przydatne motywy.

Brytyjczycy nigdy nie zrezygnowali ze swojego imperium, oficjalna wersja ukrywa fakt, że "korona" nadal finansowo i gospodarczo kontroluje the Commonwealth i potrzebuje osobnej waluty - funta - by dokonywać spekulacji i atakować kraje ofiary. Podobnie Francja kontroluje Płn i Centralną Afrykę przez druk waluty Afrykańskiej Unii i kontrolowanie depozytów i wymiany handlowej. FED jest oddziałem tego gangu, kontroluje w znacznym stopniu handel światowy dzięki Petrodolarowi.

Anglo-american establishment stoi na czele tej zbrodniczej sitwy, USA są tylko zbrojnym narzędziem, jego społeczeństwo jest niewolnikiem w coraz większym stopniu. To nie jest przypadek, że "reforma edukacji" Busha "No Child Left Behind" została określona w wywiadzie z przedstawicielem brytyjskiego Pearson Group jako "zadziwiająco zgodna" z ich biznesplanem - państwo narzuca model szkolnictwa, na którym zarabiają prywatne firmy szkoleniowe i zarządzające testami. Na inwazji na Irak Wielki Biznes brytyjski z firmami jak BP czy BAE zyskał w olbrzymim stopniu.

Podobnie Niemcy są obiektem szantażu, którego narzędziem i prowodyrami są żydowscy szowiniści w mniej lub bardziej świadomy sposób realizujący strategię brytyjskiego establiszmentu rozpętując kampanię nienawiści wobec Niemiec "za zbrodnie Holokaustu" za każdym razem, gdy Niemcy próbują prowadzić bardziej niezależną politykę.

Dlatego Niemcy szukają - i słusznie - sojuszu z Polską i Rosją by wydobyć się spod tego jarzma. Na szczęście dla Polski uczestnictwo w EU nie było najgorszą inwestycją dzięki poparciu Niemiec, a dało możliwość wspólnego stanowiska wobec mocarstwowych zapędów Rosji.

Widać to coraz jaskrawiej w polityce zagranicznej, gdzie Niemcy i Polska mają bardzo zbliżone stanowiska wobec tego co dzieje się na Ukrainie czy w Syrii - o wiele bardziej rozsądne i umiarkowane niż UK czy Francja złączone traktatem wojskowym z Lancaster w 2010. Oba te krypto-imperia prowadzą ludobójstwo w Syrii, wcześniej w Libii. Niemcy zachowały daleko posuniętą wstrzemięźliwość, podobnie jak Polska. W wywiadzie dla x-portalu ambasador Syrii chwalił polskie stanowisko, wspomniał rolę min. Sikorskiego jako współautora pomysłu likwidacji syryjskiej broni chemicznej pod kontrolą Rosji.

Niestety Polska są również zakładnikiem Francji, która ma duże udziały w sektorze finansowym, telekomunikacyjnym i handlu detalicznym. Polsce imigranci to potencjalni zakładnicy, mogą być represjonowani jeśli polskie władze się nie podporządkują. zapewne stąd udział polskich wojsk w kolejnej francuskiej awanturze w Afryce

Dzięki min. Sikorskiemu Polska zbliża się z Rosją - obrońcą praw człowieka i pokoju na Bliskim Wschodzie - kwitnie ruch przygraniczny w strefie Królewca, dokumenty dotyczące Katynia są przekazywane.

Sikorski i Tusk nie poddają się szantażowi finansowemu lobby żydowskich szowinistów chcących zagrabić polskie mienie rzekomo należące do ofiar holokaustu. Nie dają się również pomiatać zbrodniarzowi Cameronowi demonizującemu nadużycia przez Polaków opieki społecznej.

Jest duża szansa na wcześniejsze wycofanie Polski z Afganistanu.

Dużą szansą na redukcję bezrobocia i tańszy gaz może być Jamał 2.

Prezydent Komorowski również zachowuje pożądana równowagę - zaproponował (co sugerowałem wcześniej) własną, polską tarczę przeciwrakietową, której budowa ma jak najbardziej sens.

Nic dziwnego, że Kłamczyński jako agent The City i Wall St, generalnie anglo-amerykańskiego establishmentu odmawia udziału w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, kiedy przyjdą sygnały z centrali w Londynie do podpalenia Polski będzie krzyczał, że "nigdy ie brał udziału w tych zdradzieckich naradach!". Teraz narażając na szwank dobre imię Polski angażuje się po stronie chuliganów w burdzie na Majdanie ramię w ramię ze zwolennikami ludobójcy Polaków na Wołyniu, organizowanej przez agenta Rotszyldów z The City - Sorosa.

Podobnie jego brat w Gruzji popierał marionetkę the City i USA Saakaszwilego.

Czy KIEDYKOLWIEK Kłamczyńscy i ich zgraja, rzekomi OBROŃCY PRAWDY I SPRAWIEDLIWOŚCI potępili nikczemne agresje na Libię i Syrię, za którymi wyraźnie widać m.in. izraelskich zbrodniarzy? Ogłupiała tłuszcza PiSowskich wyznawców myśli, że ich wódz Jarozbaw jest przeciwko Izraelowi i Żydom- A PRZECIEŻ NIGDY NIE ZASZKODZIŁ INTERESOM barbarzyńskiego okupanta Palestyny.

Sugerowanie istnienia kondominium niemiecko-rosyjskiego to odwracanie sierściucha ogonem, odwracanie uwagi od wroga w Londynie jest ZDRADĄ POLSKIEJ RACJI STANU !!!

(swoją drogą polscy imigranci NIGDY Cameronowi nie podskoczą bo "nie gryzie się ręki, która karmi" - i tak zostało zaplanowane od początku)

Pamiętajmy, że "Perfidious Albion" blokuje wyjaśnienie zamachu na Sikorskiego, odmowił poslkiemu wojsku udziału w paradzie zwycięstwa po II WŚ.

Jedwabne kłamstwo w Ogrodzie Krasińskich. Pokłosie błędu Lecha Kaczyńskiego

"Przypomnijmy, że w 2001 roku, gdy rozpoczęto ekshumację w Jedwabnem, Lech Kaczyński był ministrem sprawiedliwości, a Ewa Juńczyk-Ziomecka (w latach 2006-2010 podsekretarz i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Kaczyńskiego) była dyrektorem do spraw rozwoju Muzeum Historii Żydów Polskich. Po jej telefonie Lech Kaczyński przybył na wielogodzinne rozmowy do Muzeum, po których zdecydował o zablokowaniu ekshumacji w Jedwabnem."

Prawdziwa motywacja decyzji Kaczyńskiego miała wiele wspólnego z religią, ale nie z judaizmem, tylko z religią holokaustu. Wykopanie zbyt małej ilości resztek kostnych oraz łusek skompromitowałoby bowiem ostatecznie Jana Tomasza Grossa oraz wszystkich jego stronników, którzy zaangażowali się w propagowanie jego konfabulacji, na których ufundowano mit o zaangażowaniu „zwykłych sąsiadów – Polaków” w holokaust. Wyjście na jaw prawdy dotknęłoby tak wielu polityków i publicystów zaangażowanych w antypolską akcję Grossa, że wybrano pogrzebanie jej razem z kośćmi zamordowanych Żydów pod absurdalnie brzmiącym pretekstem.

Dziś rabini nie protestują

Dwanaście lat później, podczas prac archeologicznych prowadzonych w warszawskim Ogrodzie Krasińskich, mających na celu odnalezienie archiwum Bundu (niezależnej od Sowietów, ale sojuszniczej wobec ZSRR, najsilniejszej komunistycznej partii Żydów) natknięto się na kości, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa należały do Żydów. Tym razem jednak wykopalisk nie przerwano. Nie odezwał się w tej sprawie żaden rabin, nikt nie przedstawił teorii, że znalezionych kości nie można ruszać, bo na to nie pozwala judaizm – jak to zrobiono w przypadku Jedwabnego. Wręcz przeciwnie – okazało się, że żydowskie kości ruszać jak najbardziej można, a na warszawskim Cmentarzu Żydowskim znajduje się nawet specjalna kwatera dla takich znalezisk. Przy okazji przypomniano, że podczas powojennego porządkowania i odbudowywania terenów stołecznego getta na podobne znaleziska natykano się regularnie, jednak nigdy nikomu do głowy nie przyszło, by wysunąć teorię, że znalezione kości powinny po wsze czasy leżeć na miejscu znaleziska, a ktoś, kto je ruszy, obrazi Żydów..."


Kłamczyńscy zawsze byli agentami międzynarodowej finansjery z centralą w Londynie (Czarnecki - łącznik) i przyczółkami w Izraelu, na Wall St w Paryżu. Pełnią rolę MŁOTA a zagraniczne instytucje finansowo-gospodarcze KOWADŁA na polskie władze trzymając nasz kraj w zniewoleniu. PiS jest silny dzięki V kolumnie swoich wyznawców, wiernej rzeszy "pożytecznych idiotów" myślących, że Kłamczyński jest wrogiem Izraela podczas gdy NIGDY nie zagroził interesom okupanta Palestyny, za to podgrzewa niedomówieniami antyżydowskie nastroje, co jest korzystne dla lobby żydowskich szowinistów a szkodliwe dla Polski.

Mason na Wawelu i Afery PiS cz.2 | Popisowy Przekręt

Zatrzymanie ekshumacji w Jedwabnem – to działanie Kaczyńskiego w perfidny i odrażający sposób nie tylko obciążyło naszą Ojczyznę za zbrodnię w Jedwabnem...

Pochodzenie, narodowość, cele, sposoby dywersji i manipulacji narodem, B’nai B’rith …Warto odpowiedzieć sobie na pytanie zadane w poprzedniej części artykułu: Czy „Naród Wybrany” miał i ma „haka” na Kaczyńskich (-ego) i czy mogł ich szantażować w wielu sprawach dotyczących żydowskich interesów jak chociażby w roszczeniach organizacji żydowskich wobec Polski i w sprawie podatku koszernego?

Człowiek, który w rocznice katastrofy Smoleńskiej wypowiada następujące słowa: Musimy wprowadzić elementarny moralny porządek… Jednocześnie stoi za aferami Art. B, Fozz, Telegrafu, upadkiem gospodarki i finansow Polski, upadkiem owej wspomnianej moralności, wprowadzeniem podatku koszernego, jak również za projektem wywłaszczenia narodu polskiego … Reprezentant polski mówi językiem prawa żydowskiego, językiem interesów mniejszości żydowskiej… Dlaczego!

Pochodzenie i manipulacje braci Kaczyńskich ( właściwe: Kalkstein)

Kaczyńscy nie są żadnymi filosemitami, nie są oni też zwykłymi Żydami. To czystej wody i największej próby nacjonaliści żydowscy, próbujący budować na gruzach RP… Judeopolonię.

Rajmund Kaczyński, urodzony w Grajewie z matki Franciszki ze Świątkowskich, zrodzonej w Gronowce koło Odessy, z rodziny Naczelnego Prezesa Sądu Wojskowego, pułkownika armii czerwonej Wilhelma Świątkowskiego – też urodzonego w tej samej Gronowce. Sami bracia Kaczyńscy podają, że przodkowie Rajmunda Kaczyńskiego po mieczu byli wysokimi oficerami armii carskiej.

Fakt ten oznacza ni mniej ni więcej tylko jedno nie mógł on być Polakiem, bo Ci byli najczęściej katolikami, a według rozporządzenia carskiego na terenie imperium Rosyjskiego (XIX w) urzędów nie mogli sprawować Polacy wyznania rzymsko-katolickiego oraz żydzi wyznania mojżeszowego…

Sytuacja ta dotyczyła również innych wysokich posad w Rosji Carskiej. Zatem funkcja oraz imiona zarówno Rajmund jak i Wilchelm wskazują na to, że mogli to być Żydzi wyznania ewangelickiego. Zarówno w Polsce ogarniętej zaborami jak na wschodzie Europy było całe mnóstwo takich haskalizowanych Żydów. Do Rosji przenosili się w ramach kolonizowania południowych rubieży cesarstwa rosyjskiego tj. tworzenia tzw. „Nowej Rosji”. Pierwotnie Nazwisko Świątkowski, brzmiało Sviatkowski, co można potwierdzić w bazie genealogicznej http://www.jewishgen.org

Ojciec braci K, pomimo swojej przeszłości w szeregach AK, (których członków represjonowana, karano, rozstrzeliwano, wykluczano z życia społecznego…) został przyjęty w Polsce jak bohater Armii Czerwonej oraz nagrodzony apartamentem na Żoliborzu (niedoceniano tak nawet szeregowych agentów SB i członków PZPR).

Ten sam Rajmund członek AK, mąż sanitariuszki AK otrzymuje posadę wykładowcy na Politechnice Warszawskiej – zastanówmy się nad samym faktem osadzenia byłego członka AK na uczelni stalinowskiej w państwie rządzonym przez Bieruta! Przypadek… Warto również wspomnieć, iż dzieci AK-ca zostają gwiazdami komunistycznej telewizji!

Ale na tym nie koniec Jarosław K. mimo współpracy z Lechem Wałęsą nie zostaje jako jedyny internowany… Pomimo twierdzeń,ze odmówił podpisania lojalki w okresie 1982-1989… Wszystko to odbywa się bez represji względem jego osoby (spędza ten okres w domu)!

Po przejęciu władzy przez pseudo demokratyczne siły opozycyjne, Jarosław jako jedyny ma sfałszowaną teczkę oraz jako jedyny dąży do przeprowadzenia powszechnej lustracji… Ujawnienie jego teczki następuje po wielu interwencjach dziennikarskich!

Jaki jest związek między ofiarowanym Rajmundowi K. przez PRL apartamentem na Żoliborzu, pracą w czasach stalinowskich na Politechnice Warszawskiej, karierą filmową bliźniaków i brakiem internowania Jarosława Kaczyńskiego w stanie wojennym? Kto wie? Czym aż tak bardzo mógł zaimponować władzy ludowej żołnierz AK Rajmund K, że władza otoczyła jego samego, jego żonę z AK i dzieci szczególna troską. Opowieściami o wykańczaniu bolszewików?

Kto wie, czym mógł zaimponować oficerowi SB Jarosław Kaczyński, że ten po odmowie podpisania lojalki wypuścił go wolno i nigdy już nie nękał?

źródło : blog marucha.wordpress.com

Naganne Postępowanie Braci K wg. http://astral-projection.blog.onet.pl

- Zatrzymanie ekshumacji w Jedwabnem – to działanie Kaczyńskiego w perfidny i odrażający sposób nie tylko obciążyło naszą Ojczyznę za zbrodnię w Jedwabnem (kłamliwie i niesłusznie), ale wytworzyło także negatywny stereotyp Polaka za granicą…

- Nazywanie z mównicy sejmowej wojny z Irakiem „naszą”. Polski żołnierz m.in. dzięki zaangażowaniu Kaczyńskiego uczestniczy w jankeskim ludobójstwie narodów arabskich.

- Publiczny podziw dla Ariela Szarona, izraelskiego zbrodniarza – syjonisty i jednego z konstruktorów światowego "nowego ładu".

- Miłe przyjęcie B’nai B’rith. Ta skrajnie antypolska loża została zdelegalizowana przed wojną, zaś otworzyła swoją siedzibę w Polsce po roku 2000, na prośbę... Kaczyńskiego.

- Hannukowe święta w pałacu. Święto hannuki, czyli święto triumfu żydów nad gojami jest obchodzone przez wszystkich prezydentów III RP.

- Ogromna zajadłość wobec Rosji wykraczająca poza wszelką polską logikę, a zrozumiała, gdy zrozumie się grę w orkiestrze architektów globalizmu.

- Udawany sceptycyzm wobec UE, jawny serwilizm wobec USA – a więc sympatia dla imperiów sterowanych przez Żydów. Te imperia budują Jew - NWO. Jeden wielki kraj na wzór dzisiejszego Izraela i gojskiej Palestyny.

- Naiwna, markowana lustracja, infantylna wersja patriotyzmu. Do tego stopnia, że każąca zadać pytanie: z głupoty? Wielu dało się nabrać i nazywa tą dywersję „romantyzmem”.

- Kalkstein spotwarzył Pałac prezydencki zakładając tam jarmułkę, wielokrotnie. Podczas wielu wizyt w Izraelu, gdzie Kaczor jechał konsultować swoje decyzje i po instrukcje, jak kiedyś do Moskwy – też paradował w jarmułce.

- Kontakty Kaczyńskich i większości polskojęzycznych polityków (tzw: "pełniących obowiązki Polaka") z George Sorosem i Fundacją Batorego.

Andrzej Szubert o braciach K :

( cytat za: http://astral-projection.blog.onet.pl/Afery-Kaczynskich-FOZZ-Telegra,2,ID420826462,n ) :

… Związki Jarosława Kaczynskiego z żydowskim KOR-em.

KOR był sterowaną przez zachodnich dziennikarzy (pośredników) agenturą CIA i Mossadu. Był koniem trojańskim światowego syjonizmu. KOR - owcy byli w ogromnej większości Żydami. Ich zadaniem było wyrwać PRL spod dominacji sowieckiej i oddać ją w łapska syjonistów. Osiągnięto to w Magdalence i przy okrągłym stole…

Jego udział w Magdalence i w okrągłym stole (wtedy był jeszcze tylko drugorzędnym doradcą). W Magdalence Żydzi z PZPR i Żydzi z drużyny post komunistycznej dogadali się, co do wyrwania Polski spod dominacji ZSRR i oddania jej w łapska Bilderbergowskiej Unii.

Jako prezydent brał on udział we wszystkich nakazanych z Tel Awiwu i Waszyngtonu akcjach antyrosyjskich i antybiałoruskich. I tak:

- W prowokacji gruzińskiej poparł K. amerykańskiego agenta rządzącego Gruzją (a Gruzję Tel Awiw przerabiał akurat wtedy na niezatapialny lotniskowiec Izraela).

- W inspirowanej z Waszyngtonu i Tel Awiwu pomarańczowej rewolucji kontynuował jej wspieranie rozpoczęte już przez Kwaśniewskiego / Stolzmana.

- Brał aktywny udział w nagonce na prezydenta Białorusi – Łukaszenkę. Jedyną winą Łukaszenki było i jest nadal to, że nie chce on, wstępując do Unii i NATO, oddać Białorusi w łapska globalistów. Kaczyński honorował żydowską agentkę Borys, cmokał ją w rączkę w Belwederze. A fakty notorycznego odmawiania wiz wjazdowych do Polski setkom zasłużonych dla Związku Polaków na Białorusi działaczy ignorował. Nie tylko zresztą ignorował. Sam brał aktywny udział w wyciszaniu działalności nie agenturalnej wobec Żydów większości Polaków na Białorusi.

- Zatajał przed społeczeństwem do spółki z bliźniakiem premierem fakt istnienia w Polsce w czasach Stolzmana tajnych i nielegalnych więzień CIA. Dopiero po umiędzynarodowieniu się tego skandalu PO oficjalnie wszczęła w tej sprawie śledztwo, całkowicie zresztą utajniane przed opinią publiczną.

- Jako jedyny polityk europejski Kaczyński vel Kalkstein bardzo mocno przeciwstawił się Raportowi Goldstone’a, przygotowanemu dla ONZ, w którym oskarża się Izrael o dokonanie przestępstw wojennych w Gazie.

- Był pierwszym prezydentem, który zapalił świecę z okazji święta Hannuka w pałacu prezydenckim. Nawet Kwaśniewski / Stozman nie okazał takiej gorliwości w promowaniu żydowskich tradycji i świąt w siedzibie Prezydenta RP.

- W grudniu 2008 r. jako pierwszy polski prezydent odwiedził synagogę Nożyka, centrum życia społeczności żydowskiej w stolicy, aby zapalić pierwszą świecę Hannuka.

- Poparł ideę utworzenia w Warszawie Muzeum Żydowskiego, obecnie już w budowie.

- Brał niezwykle aktywny udział w wielu akcjach promowania żydów i ich kultury w Polsce.

-Zabiegał o strategiczne partnerstwo z Izraelem.

- Gorąco popierał udział polskich wojsk w brudnych wojnach USA, które prowadziła i prowadzi rządzona przez syjonistów Ameryka na podstawie fabrykowanych przez CIA i Mossad „fałszywek”. Kaczyński jest jednym z głównych współodpowiedzialnych za zhańbienie polskiego munduru udziałem w zbrodniczych okupacjach w napadanych przez USA suwerennych krajach.

- Nadgorliwie zabiegał Kaczyński o uczynienie z Polski wasala USA.

- Posłusznie, ślepo i gorliwie wzmacniał Kaczyński nastroje antyrosyjskie w Polsce. Jego ulubioną metodą było utożsamianie dzisiejszej Rosji z rządzoną przez Żyda Stalina zbrodniczą ZSRR. Zwalał na Rosję winę za żydowskie zbrodnie stalinizmu i żydowskiej NKWD.

Powyższa wyliczanka to tylko przegląd najważniejszych, prożydowskich działań Kaczyńskiego. Zasług dla Polski i polskiej racji stanu nie miał on absolutnie żadnych. Wręcz przeciwnie – był wyjątkowym szkodnikiem polskich interesów.

Prawo i Sprawiedliwość - inaczej

Przypomnę ze juz raz UE miała nam zalatwic wizy do USA, razem z Czechami. Tylko Pan Kaczynski się nie zgodzil, bo liczył ze przypisze sobie ten sukces. W efekcie USA zniosły wizy tylko dla Czechow


Hasbara w polskim Sejmie Która agentura rządzi Polską, ta z Wschodu, czy ta z Zachodu???

Polska jest krajem rządzonym przez zachodnią agenturę. Nawet wielu b. agentów komunistycznej SB i sami oficerowie SB, służący wcześniej KGB i interesom ZSRR przewerbowali się na służbę CIA i Mosadowi (za Jelcyna na masową skalę handlowano teczkami agentów KGB z bloku wschodniego, najwięcej przejęli teczek Mossad i CIA).

Przecież wielu agentów SB, WSI, kontrwywiadu nie zostało ujawnionych, ponieważ przeszli ,,pozytywną” weryfikację i oni nadal są agentami służb. Pełną lustrację wraz z otwarciem teczek agentów bezpieki komunistycznej zablokował PIS i ich Prezydent. Najzdolniejsi z nich – byłych sowieckich agentów, którzy się przewerbowali, jeżdżą na zloty Grupy Bilderberga i na Komisję Trójstronną (Olechowski, Belka), albo jak Czempiński (oficer wywiadu SB) otrzymują najwyższe odznaczenia USA za zasługi dla CIA. Inni agenci SB zostają szefami jewro-parlamentu.

A hasbara wciąż udaje, że w Polsce “ściga” ruską razwiedkę. To zwłaszcza PiS i Kaczyńscy wciąż głośno krzyczeli i krzyczą, że Polską rządzi ruska agentura nie ,,widząc” rzeczywistych agentów z Mossadu i CIA, BND czy MI5 nie widząc, kto rozgrabił majątek narodowy, kto zadłużył Polskę, kto przejął banki, rozbroił armię, czyje wojska okupują Polskie terytorium.

Oczywiście, że Rosja ma w Polsce wywiad, ale jest on tępiony jak CIA w czasach PRL. A ci, co jeszcze nie zostali namierzeni, muszą się ukrywać i nie mają praktycznie żadnych wpływów na politykę.

Były szef rządu Oleksy musiał podać się do dymisji po tym, jak oskarżono go o to, że spotykał się z rosyjskim szpiegiem. Choć tego faktu nawet mu nie udowodniono. A gdy Kaczyński jako prezydent w Tel avive spotkał się na rozmowie w cztery oczy z szefem Mossadu, to nikt go nie oskarżał o szpiegostwo na rzecz Izraela.

Macierewicz, prowokator, “ściga” ruskich agentów, a nie zauważa, że CIA miała tajne więzienia w Polsce, a prokurator prowadzący śledztwo smoleńskie w tajemnicy spotykał się z agentami CIA i FBI, którzy instruowali go jak wykorzystywać ,,śledztwo smoleńskie” w ataku na Rosję, a BBN po zbadaniu tej sprawy, oświadcza, że nikt nie steruje ,,śledztwem smoleńskim” z zewnątrz! Na tym właśnie polega oszukiwanie Polaków – straszy się ich ruskimi szpiegami, a agenci Mossadu towarzyszący wycieczkom młodzieży z Izraela do Auschwitz chodzą po polskich ulicach z bronią na wierzchu. A “polska” policja nie ma prawa ich zatrzymać.

Olechowski (Bilderberg) założył PO i wypromował na premiera Tuska. Belka (Komisja Trójstronna) był szefem europejskiej sekcji MFW, lobbystą przy prywatyzacji PZU (wyceniał i sprzedawał akcje PZU) a obecnie jest szefem NBP. A rząd z Tuskiem na czele w lutym ubiegłego roku był na wspólnym posiedzeniu rządów Polski i Izraela w Jerozolimie. Lech Kaczyński i jego przyjaciel od biznesu Tusk zgodzili się na powrót do Polski wielu żydów oraz obiecali pomoc Izraelowi w razie ataku na Iran.

A mimo to hasbara wmawia Polakom, że PO, Komorowski i Tusk to ruscy agenci (tzn. gorsi agenci w ich rozumowaniu), ale nie zarzucają im, że są ulegli CIA, Mossadowi – to im wybaczają, według nich można być agentem swoich prześladowców.

I niestety miliony w te brednie wierzą.

Katastrofa smoleńska od prawie trzech lat wykorzystywana jest przez hasbarę do kilku celów:

- Przez propagandę PiS, niedobitków (wciąż ślepo antykomunistycznej) Solidarności i rydzykopodobnych pseudo-patriotów, łże-katolików, łże-antykomunistów eksploatuje się i wzmacnia nastroje antyrosyjskie, zwalając winę za katastrofę na Rosję. Najbardziej radykalni “patrioci-antykomuniści” oskarżają Rosję i Putina wręcz o zamach na elitę polskiego baraku Unii. Nie widząc po swojej stronie kardynalnych błędów i zwykłej głupoty w samej organizacji wylotu oraz lądowania.

- Utrzymuje się kult “męczennika” za sprawę – Kaczyńskiego, który był beznadziejnym i wyjątkowo szkodliwym prezydentem Polski. Lech Kaczyński w III RP ciągle pełnił wysokiej rangi stanowiska w Polsce, począwszy od szefa BBN przy Lechu Wałęsie. Odszedł w wielkim skandalu, gdy jego podwładny M. Zaleski uprzedził Bagsika i Gąsiorowskiego o ich aresztowaniu a ci uciekli do Izraela z walizkami $. Następnie H. Suchocka powołała go na szefa NIK, żadnej afery nie rozliczył, NIK fatalnie zarządzany, ostry konflikt z Solidarnością w NIK, przykryta afera z spółką Laktopol, rozbudowanie potężnej administracji NIK.

Minister Sprawiedliwości, katastrofa, wstrzymał ekshumację pomordowanych żydów przez Niemców w Jedwabnem, co ma nieobliczalne skutki dla nas, nic nie zrobił w sprawie zablokowania haniebnej prywatyzacji PZU, blokowanie ekstradycji do Polski Mei Bara architekta Art B. Prezydent W-wy – chaos w administracji, setki lewych umów zleceń, blokowanie budowy pomnika KL Warschau,

Prezydent Polski – pasmo nieszczęść i sprzedajność na rzecz Niemieckiej UE (TL) i NY (popieranie wojny w Iraku i Afganistanie), Tel Avivu (patrz teksty Ewy Ziomeckiej).

Macierenko i Kaczyński wraz z swoimi ślepo wierzącymi zausznikami z Pis, strasząc Ruskimi i zimnym czekistą jeszcze mocniej wpychają Polskę w łapska Unii i NATO oraz w łapska światowej żydowskiej finansjery, mających nas przed Rosją niby obronić. Środowisko pisowskie, jeżeli już mówi dobrze o Rosji, to w obronie tzw. “więźniów politycznych” jak komunista, żyd Chodorkowski i jemu podobni. Wielu takich złodziei z KGB trafiło do więzienia za gigantyczne rozkradanie majątku rosyjskiego za czasów alkoholika Jelcyna. Takich jak Chodorkowski środowisko Kaczyńskiego broni, czyli są też “dobrzy” z KGB, bo nasi.

Takim działaniem odwraca się uwagę od wielu istotnych i realnych zagrożeń wiszących nad Polską i światem w tym przede wszystkim zezwala się na dalsze rozbiory Polski przez tzw. ,,zachód”.

Źródło:

Komentarze onet.pl

http://myslnarodowa.wordpress.com/2012/04/25/hasbara-w-polskim-internecie-definicja-metody-organizacja-wikipedia/

http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/12/09/polsko-zydowskie-braterstwo-broni/

http://palmereldritch1984.wordpress.com/2012/12/18/katoliccy-budowniczy-judeopolonii-czyli-antypolska-dzialalnosc-agenturalna-oraz-zdemaskowanie-operacji-planowego-zatruwania-studni/

http://raportnowaka.pl

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.