Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Rozpoczęła się walka pomiędzy stypa(108h) a Mój Skarbik(114p)

Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.

stypa wykonał podwójny strzał.

stypa(100%) uderzył z siłą +1489

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

-Zablokowanie 1792 obrażeń

Mój Skarbik(100%) otrzymała -0 obrażeń

stypa(100%) uderzył z siłą +1574

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(97%) otrzymała -567 obrażeń

Mój Skarbik zrobiła krok do przodu.

stypa(100%) uderzył z siłą +1560

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(94%) otrzymała -568 obrażeń

Przywrócono 737 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(94%): 753 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik zrobiła krok do przodu.

stypa(100%) uderzył z siłą +1541

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(91%) otrzymała -565 obrażeń

Przywrócono 700 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(90%): 753 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(90%) uderzyła z siłą +1545 +795

-Unik

stypa(100%) otrzymał -0 obrażeń

stypa wykonał podwójny strzał.

stypa(100%) uderzył z siłą +1595

+Głęboka rana

+Dotyk anioła, życie +4080

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(87%) otrzymała -625 obrażeń

stypa(100%) uderzył z siłą +2376

+Cios krytyczny

-Unik

-Kontra

Mój Skarbik(87%) otrzymała -0 obrażeń

Mój Skarbik(87%) uderzyła z siłą +1456 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(92%) otrzymał -799 -426 obrażeń

Mój Skarbik(81%): 1129 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(81%) uderzyła z siłą +1415 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(83%) otrzymał -760 -431 obrażeń

Przywrócono 264 punktów życia stypa(85%)

Przywrócono 663 punktów życia Mój Skarbik(84%)

stypa(85%) uderzył z siłą +1685

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(80%) otrzymała -718 obrażeń

Mój Skarbik(74%): 1129 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(74%) uderzyła z siłą +1491 +795

-Unik

stypa(85%) otrzymał -0 obrażeń

Mój Skarbik(74%) uderzyła z siłą +1441 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(76%) otrzymał -785 -435 obrażeń

Przywrócono 251 punktów życia stypa(78%)

Przywrócono 626 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(71%): 1129 obrażeń z głębokiej rany.

stypa(78%) uderzył z siłą +1670

+Szybka strzała

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(67%) otrzymała -719 obrażeń

stypa(78%) uderzył z siłą +1545

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(63%) otrzymała -623 obrażeń

Mój Skarbik(63%) uderzyła z siłą +1414 +795

-Unik

stypa(78%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 238 punktów życia stypa(80%)

Przywrócono 590 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(60%): 1129 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(60%) uderzyła z siłą +1340 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(72%) otrzymał -691 -440 obrażeń

stypa wykonał podwójny strzał.

stypa(72%) uderzył z siłą +2359

+Cios krytyczny

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

-Zablokowanie 1792 obrażeń

-Kontra

Mój Skarbik(60%) otrzymała -0 obrażeń

Drugi strzał - pudło!

Mój Skarbik(60%) uderzyła z siłą +1436 +795

+Obniżenie odporności o 1%

+Zamrożenie

stypa(63%) otrzymał -780 -444 obrażeń

Przywrócono 224 punktów życia stypa(64%)

Mój Skarbik(54%): 1129 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(54%) uderzyła z siłą +1487 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(55%) otrzymał -828 -449 obrażeń

Przywrócono 211 punktów życia stypa(57%)

Przywrócono 553 punktów życia Mój Skarbik(57%)

Mój Skarbik(57%) uderzyła z siłą +1538 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(47%) otrzymał -876 -454 obrażeń

Przywrócono 516 punktów życia Mój Skarbik(60%)

Mój Skarbik(60%) uderzyła z siłą +2014 +1177

+Cios krytyczny

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(32%) otrzymał -1331 -823 obrażeń

Bandażowanie ran stypa +4000 punktów życia.

Przywrócono 198 punktów życia stypa

Przywrócono 185 punktów życia stypa(63%)

Przywrócono 479 punktów życia Mój Skarbik(63%)

Mój Skarbik(63%) uderzyła z siłą +1506 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(54%) otrzymał -846 -463 obrażeń

stypa(54%) uderzył z siłą +1586

+Obniżenie pancerza o 19

-Zablokowanie 1792 obrażeń

Mój Skarbik(63%) otrzymała -0 obrażeń

Przywrócono 172 punktów życia stypa(55%)

Przywrócono 442 punktów życia Mój Skarbik(65%)

Mój Skarbik(65%) uderzyła z siłą +1548 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(45%) otrzymał -885 -463 obrażeń

stypa wykonał podwójny strzał.

stypa(45%) uderzył z siłą +1678

-Unik

Mój Skarbik(65%) otrzymała -0 obrażeń

stypa(45%) uderzył z siłą +1653

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(61%) otrzymała -762 obrażeń

Przywrócono 158 punktów życia stypa(46%)

Przywrócono 405 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik: 753 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(55%): 753 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(55%) uderzyła z siłą +1382 +795

-Unik

stypa(46%) otrzymał -0 obrażeń

stypa(46%) uderzył z siłą +1516

+Szybka strzała

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(51%) otrzymała -654 obrażeń

stypa(46%) uderzył z siłą +1585

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(47%) otrzymała -730 obrażeń

Przywrócono 145 punktów życia stypa(47%)

Przywrócono 368 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(42%): 1129 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(42%) uderzyła z siłą +2028 +1177

+Cios krytyczny

stypa(32%) otrzymał -1344 -831 obrażeń

stypa(61%) uderzył z siłą +1692

+Głęboka rana

+Dotyk anioła, życie +4080

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(38%) otrzymała -843 obrażeń

Przywrócono 132 punktów życia stypa(62%)

Mój Skarbik(29%): 1505 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 8000 punktów życia Mój Skarbik

Przywrócono 119 punktów życia stypa(63%)

Przywrócono 332 punktów życia Mój Skarbik(76%)

stypa(63%) uderzył z siłą +1694

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(72%) otrzymała -860 obrażeń

Mój Skarbik(63%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(63%) uderzyła z siłą +1421 +795

-Unik

stypa(63%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 106 punktów życia stypa(64%)

Przywrócono 295 punktów życia Mój Skarbik(65%)

stypa wykonał podwójny strzał.

stypa(64%) uderzył z siłą +1576

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(60%) otrzymała -767 obrażeń

Drugi strzał - pudło!

Mój Skarbik(52%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(52%) uderzyła z siłą +1435 +795

stypa(55%) otrzymał -779 -463 obrażeń

Przywrócono 92 punktów życia stypa(55%)

Przywrócono 258 punktów życia Mój Skarbik(53%)

stypa(55%) uderzył z siłą +1664

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(48%) otrzymała -863 obrażeń

Przywrócono 79 punktów życia stypa(56%)

Mój Skarbik(40%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(40%) uderzyła z siłą +1397 +795

-Unik

stypa(56%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 221 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(33%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

stypa(85%) uderzył z siłą +1515

+Dotyk anioła, życie +4080

+Obniżenie pancerza o 19

-Zablokowanie 1792 obrażeń

Mój Skarbik(33%) otrzymała -0 obrażeń

Mój Skarbik(33%) uderzyła z siłą +1514 +795

-Unik

stypa(85%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 66 punktów życia stypa(86%)

Przywrócono 184 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(25%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

stypa(86%) uderzył z siłą +1493

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(21%) otrzymała -737 obrażeń

Przywrócono 53 punktów życia stypa(86%)

Mój Skarbik(21%) uderzyła z siłą +1466 +795

stypa(77%) otrzymał -808 -463 obrażeń

Mój Skarbik(12%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

stypa(77%) uderzył z siłą +1486

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(8%) otrzymała -746 obrażeń

Przywrócono 40 punktów życia stypa(77%)

Przywrócono 147 punktów życia Mój Skarbik(9%)

Mój Skarbik(9%) uderzyła z siłą +1363 +795

-Unik

stypa(77%) otrzymał -0 obrażeń

Mój Skarbik(0%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

Zwyciężył stypa.

Dodaj komentarz

Autor zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Zaloguj się.

Autor wpisu zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Aktywuj publiczny profil, aby móc komentować ten wpis.

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.