Ostatnio: 06.02.2012

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Oznaczenia samochodów straży pożarnej

Typ (dwie główne kategorie dzielące pojazdy straży pożarnej):

G- gaśnicze

S- specjalne

Klasa wagowa:

L- lekkie- do 7,5 tony

(bez literki)- średnie- od 7,5 do 14 ton

C- ciężkie- powyżej 14 ton

Oznaczenia dla wozów gaśniczych:

B- zbiornik wodny (pojemność w m3)

A- autopompa (wydajność w hektolitrach/min)

M- motopompa (wydajność w hektolitrach/min)

Pr- zbiornik proszku gaśniczego (masa w kg)

Sn- zbiornik dwutlenku węgla- śniegowy(masa w kg)

Po podaniu oznaczenia literowego samochodu gaśniczego- wodnego podajemy parametry: pojemność zbiornika wodnego w m3/wydajność autopompy+ wydajność motopompy (np. GBAM 2,5/24+12) Jeśli posiada on zbiornik środka pianotwórczego większy niż 10%, jego ilość w m3 podaje się po ilości wody (np. GCBA 8+4/60). Jeśli pojazd prócz zbiornika wodnego posiada agregat proszkowy, jego pojemność w kilogramach podajemy po parametrach wodnych (np. GBAPr 2,5/24+250). Pojazd przewożący wyłącznie motopompę, zawiera w oznaczeniu wyłącznie jej wydajność (np. GLM 12). Nie powinno się łączyć oznaczeń samochodów gaśniczych oraz specjalistycznych.

Oznaczenia dla wozów specjalnych:

H- podnośnik hydrauliczny (wysięg w m)

D- drabina mechaniczna (wysięg w m)

Rt- ratownictwo techniczne

Rd- ratownictwo drogowe

Rchem- ratownictwo chemiczne

Rekol- ratownictwo ekologiczne

Rw- ratownictwo wodne

Rwys- ratownictwo wysokościowe

Rmed/San- ratownictwo medyczne

Rp- ratowniczo- poszukiwawczy

Dź- dźwig

Z- cysterna pożarnicza (pojemność w m3)

W- wężowy (długość w m)

Pgaz- przeciwgazowy

Kn- kontenerowy

On- oświetleniowy

Dł/Dił- dowodzenia i łączności

Op- operacyjny

Rr- ratowniczo- rozpoznawczy

Bus- bus

Kw- kwatermistrzowski

Przykładowe oznaczenia specjalistycznych samochodów strażackich:

SH 25- Podnośnik hydrauliczny o wysięgu 25 m. Wyposażony jest w kosz, za pomocą którego strażacy mogą dostać się na wysokość by np. wejść do mieszkania, dokonać ewakuacji lub podać wodę za pomocą tzw. suchego pionu.

SD 30- Drabina mechaniczna o wysięgu 30 m. Może być wyposażona w kosz na końcu. Służy do umożliwienia strażakom dojścia na wysokość, ewakuacji lub podania wody.

SCRt- Ciężki samochód ratownictwa technicznego. Przewozi sprzęt hydrauliczny do uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, pilarki spalinowe, piły do stali i betonu, poduszki podnoszące, sprzęt ratownictwa medycznego (torba medyczna, deska ortopedyczna, nosze podbierakowe, kamizelka KED, itp.), a także inny sprzęt ratowniczy mniej lub bardziej wyspecjalizowany. Przeważnie wyposażony jest również we wciągarkę. Bierze udział w akcjach związanych z wypadkami komunikacyjnymi, ale także przy innych zdarzeniach takich jak katastrowy budowlane.

SCRd- Ciężki samochód ratownictwa drogowego. Bardziej wyspecjalizowany od SCRt, posiada żuraw hydrauliczny oraz ramię holownicze.

SRchem- Średni samochód ratownictwa chemicznego. Na jego wyposażeniu znajdują się m. in. czujniki i probierze do wyznaczania rodzaju substancji i poziomu skażenia, kombinezony gazoszczelne, środki do neutralizacji skażeń, pojemniki na substancje niebezpieczne, pompy beziskrowe.

SLRekol- Lekki samochód ratownictwa ekologicznego. Przewozi środki do zabezpieczenia środowiska przed skażeniami.

SRw- Średni samochód ratownictwa wodnego. Przewozi sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych na akwenach wodnych: kapoki i koła ratownicze, sprzęt nurkowy. Często przewozi ponton lub holuje łódź.

SRwys- Średni samochód ratownictwa wysokościowego. Przewozi sprzęt wspinaczkowy oraz służący do ewakuacji z wyższych pięter, taki jak liny, uprzęże, bloczki, itp.

SLRmed- Lekki samochód ratownictwa medycznego. Może to być karetka lub pojazd dowożący sprzęt ratownictwa medycznego na miejsce działań (takich jak wypadek masowy).

SLRp- Lekki samochód ratowniczo- poszukiwawczy. Przewozi sprzęt niezbędny do prowadzenia działań poszukiwawczych, taki jak krótkofalówki, nawigacja GPS. Może być przystosowany do przewozu psów.

SCDź 18- Ciężki dźwig samojezdny o udźwigu 18 ton. Służy do podnoszenia i stawiania na kołach ciężkich pojazdów blokujących jezdnię po wypadku, lecz także elementów konstrukcyjnych stanowiących zagrożenie. Jego namiastką jest żuraw HDS spotykany na SCRd lub niejednokrotnie na SCRt.

SCZ 18- Ciężka cysterna pożarnicza o pojemności 18 000 litrów. Cysterny przeważnie są ciągnikami siodłowymi z naczepą, służą do dostarczenia dużej ilości środka gaśniczego na miejsce akcji. Zazwyczaj przewożą jedynie motopompę i kilka odcinków węży.

SW 3000- Średni samochód wężowy, przewożący węże pożarnicze o łącznej długości 3000 metrów. Służą one do budowania linii przy pożarach lub akcjach powodziowych.

SPgaz- Średni samochód przewożący środki ochrony dróg oddechowych- w szczególności aparaty ochrony dróg oddechowych, zapasowe butle, kompresor do nabijania butli powietrzem. Dostarcza on sprzęt na miejsce akcji, która wymaga długotrwałego wykorzystania tego typu środków.

SCKn- Ciężki nośnik kontenerów. Pojazd przystosowany do transportu wymiennych kontenerów, zawierających różnego rodzaju sprzęt, w zależności od przeznaczenia i specyfiki rejonu. Mogą one zawierać sprzęt ochrony dróg oddechowych, węże, agregat pompowy, sprzęt przeciwpowodziowy, sprzęt techniczny, łącznościowy, medyczny, itp. Również mogą pełnić rolę zaplecza sanitarnego lub dostarczać środek gaśniczy, a nawet wodę pitną. Nośniki są standardowe, natomiast wyposażenie kontenerów przystosowane jest do specyfiki danej JRG.

SLOn- Lekki samochód oświetleniowy. Przewozi agregat prądotwórczy oraz maszt i najaśnice, służące do oświetlenia miejsca działań, takich jak katastrofa budowlana, pożar czy poszukiwania na wodzie.

SDł- Średni wóz dowodzenia i łączności. Przewozi sprzęt łącznościowy na miejsce działań ratowniczych. Jest pojazdem sztabowym.

SLOp- Lekki samochód operacyjny. Jest pojazdem dowódcy.

SLRr- Lekki samochód ratowniczo- rozpoznawczy. Jest to pojazd operacyjny, który może przewozić drobny sprzęt ratowniczo- gaśniczy, taki jak torba medyczna czy tłumice do pożarów traw.

SBus- Bus do przewozu osób. Może służyć do dostarczenia większej liczby strażaków na miejsce dużych akcji.

SKw- Średni samochód kwatermistrzowski. Pojazd gospodarczy, często w postaci ciężarówki ze skrzynią.

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.