Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych
<?php

/*
 * Copyright (C) 2004-2010 Fayntic Services
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * as published by the Free Software Foundation; version 2
 * of the License.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. zobacz the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
 */

$lang = 'pl';

/*
 * EVERYTHING IS IN lowercase WITH EXCEPTION OF THE translation!
 *
 * VARIABLES:
 * %0% = First string in specified array
 * %1% = Second string in specified array
 * %2% = Third string in specified array
 * etc. etc.
 *
 * FORMAT:
 * $this->$lang->{module}->{phrase} = "TRANSLATION";
 *
 * $this->$lang->{module}->dispname is reserved for the displayed name in front of the command.
*/

// Core -> Misc
$this->$lang->core->dispname    = "Rdzeń bota";
$this->$lang->core->nofork     = "Nie udało się wykonać procesu";
$this->$lang->core->noroot     = "Nie uruchamiaj tego na koncie roota";
$this->$lang->core->nosocket    = "Początkowy socket nie mógł zostać zrobiony";
$this->$lang->core->novhost     = "Adres IP jako vhost nie może zostać użyty";
$this->$lang->core->noserver    = "Serwer IRC nie odpowiada albo nie jest ustawiony!";
$this->$lang->core->nomysql     = "Połączenie MySQL nie mogło zostać nawiązane";
$this->$lang->core->nodatabase   = "Baza MySQL nie mogła być znaleziona albo stworzona";
$this->$lang->core->noexec     = "PHP nie pozwala użyć funkcji exec(). Sprawdź plik php.ini";
$this->$lang->core->notranslation  = "Tłumaczenie dla \002%0%\002 nie może zostać znalezione";
$this->$lang->core->noadmin     = "Admin nie istnieje w bazie danych. Uruchom bota z następującymi parametrami, aby stworzyć konto admina: --admin-username USERNAME --admin-password PASSWORD";
$this->$lang->core->away      = "pomyślnie się uruchamia. (bot może teraz nie odpowiadać!)";
$this->$lang->core->reload     = "Bot został pomyślnie przeładowany (plik konfiguracji, moduły i język";
$this->$lang->core->syntax     = "Zła składnia, więcej informacji: [url]http://wiki.fayntic-bots.org/Bots/Modules/%0%"[/url];
$this->$lang->core->noreason    = "Powód nie został dostarczony";
$this->$lang->core->nowindows    = "Ten bot nie działa pod Windowsem";
$this->$lang->core->botduplicate  = "Działa już jeden bot z taką nazwą użytkownika i serwerem";
$this->$lang->core->botrunning   = "Bot pomyślnie się załadował";

// Core -> Join
$this->$lang->join->dispname    = "Dołącz";
$this->$lang->join->success     = "\002%0%\002 pomyślnie dołączył do \002%1%\002";

// Core -> Remove
$this->$lang->remove->dispname   = "Opuść";
$this->$lang->remove->success    = "\002%0%\002 pomyślnie opuścił \002%1%\002";

// Core -> Register
$this->$lang->register->dispname  = "Zarejestruj";
$this->$lang->register->already   = "Jużjesteś zarejestrowany i zalogowany jako \002%0%\002";
$this->$lang->register->inuse    = "Wygląda na to, że nick \002%0%\002 (twój obecny nick) już jest używany, zaloguj się, jeśli to twój. Jeśli nie, zmień nicka";
$this->$lang->register->done    = "Twoje konto zostało pomyślnie zarejestrowane. Nick: \002%0%\002. hasło: \002%1%\002, e-mail \002%2%\002";
$this->$lang->register->home    = "Nowe konto zostało założone, nick \002%0%\002";

// Core -> Login
$this->$lang->login->dispname    = "Login";
$this->$lang->login->already    = "Już jesteś zalogowany jako \002%0%\002";
$this->$lang->login->success    = "Pomyślnie zalogowałeś się jako \002%0%\002";
$this->$lang->login->wrong     = "Twój nick i/lub hasło wyglądają na niedziałające dla konta \002%0%\002, spróbuj ponownie";
$this->$lang->login->suspend    = "YTwoje konto jest obecnie wyłączone";

// Core -> Logout
$this->$lang->logout->dispname   = "Wylogowanie";
$this->$lang->logout->success    = "Pomyślnie wylogowałeś się z konta \002%0%\002";
$this->$lang->logout->already    = "Już jesteś wylogowany";

// Core -> Password
$this->$lang->passwd->dispname   = "Hasło";
$this->$lang->passwd->none     = "Nie zalogowałeś się do bota. Zaloguj się, aby zmienić hasło";
$this->$lang->passwd->done     = "Pomyślnie zmieniłeś hasło dla konta: \002%0%\002";
$this->$lang->passwd->home     = "%0% zmienił hasło dla: %1%";

// Core -> Email
$this->$lang->email->dispname    = "Email";
$this->$lang->email->none      = "Nie zalogowałeś się do bota. Zaloguj się, aby zmienić e-maila";
$this->$lang->email->done      = "Pomyślnie zmieniłeś e-maila dla konta: \002%0%\002 do: \002%1%\002";

// Core -> Language
$this->$lang->language->dispname    = "Język";
$this->$lang->language->none      = "Nie zalogowałeś się do bota. Zaloguj się, aby zmienić język";
$this->$lang->language->done      = "Pomyślnie zmieniłeś język dla konta: \002%0%\002 na: \002%1%\002";

// Core -> Chanset
$this->$lang->chanset->dispname   = "Ustawienia kanału";
$this->$lang->chanset->enabled   = "Ustawiłeś \002%0%\002 na kanale \002%1%\002";
$this->$lang->chanset->alenabled  = "Opcja \002%0%\002 jest już ustawiona na \002%1%\002";
$this->$lang->chanset->disabled   = "Cofnąłeś ustawienie \002%0%\002 dla kanału \002%1%\002";
$this->$lang->chanset->aldisabled  = "Opcja \002%0%\002 nie jest ustawiona na kanale \002%1%\002";
$this->$lang->chanset->set     = "Pomyślnie ustawiłeś \002%0%\002 na \002%1%\002 na kanale \002%2%\002";
$this->$lang->chanset->commandchar = "Język \002%0%\002 nie jest wspierany";
$this->$lang->chanset->timezone   = "\002%0%\002 to nie właściwy format. Właściwe formaty to np.: +1 (+1 hour), +5 (+5 hours), -4 (-4 hours). Czas domyślny to UTC";

// Core -> Update
$this->$lang->update->dispname   = "Update";
$this->$lang->update->core     = "Plik jądra (%0%) został updatowany i musisz zrestartować bota";
$this->$lang->update->file     = "%0%";
$this->$lang->update->revision   = "Twój bot został pomyślnie updatowany do wersji \002%0%\002";

// Core -> Version
$this->$lang->version->dispname   = "Wersja";
$this->$lang->version->text     = "%0% v%1% (r%2%) - %3%";

// Core -> Modules
$this->$lang->modules->dispname   = "Moduły";
$this->$lang->modules->list     = "%0% (v%1%) - %2% (%3%)";

// Module -> Badwords
$this->$lang->badwords->dispname  = "Cenzura";
$this->$lang->badwords->txt     = "\002%0%\002: %1% (%2%/%3%)";
$this->$lang->badwords->add     = "Dodałeś przekleństwo \002%0%\002 na kanale \002%1%\002 z powodu: \002%2%\002";
$this->$lang->badwords->edit    = "Zmieniłeś przekleństwo \002%0%\002 na kanale \002%1%\002 z powodu: \002%2%\002";
$this->$lang->badwords->already   = "Przekleństwo \002%0%\002 jest już zapisane na kanale \002%1%\002";
$this->$lang->badwords->del     = "Usunąłeś przekleństwo \002%0%\002 z kanału \002%1%\002";
$this->$lang->badwords->unknown   = "Przekleństwo \002%0%\002 nie jest znane na kanale \002%1%\002";
$this->$lang->badwords->clear    = "Usunąłeś wszystkie zapisane przekleństwa na kanale \002%1%\002";
$this->$lang->badwords->warning   = "Usunąłeś historię ostrzeżeń";

// Module -> Weather
$this->$lang->weather->dispname   = "Pogoda";
$this->$lang->weather->txt     = "Lokalizacja: %1%/%0% (%8%°N/%9%°E), Aktualizacja: %10%, Warunki: %2%, Temperatura: %3%°C (%4%°F), Punkt rosy: %11%°C (%12%°F), Wilgotność: %5%, Ciśnienie: %13% /%14%hPa, Wiatr: %7%mili/h (Kierunek: %6%)";
$this->$lang->weather->none     = "Nie znaleziono informacji.";

// Module -> Say
$this->$lang->say->dispname     = "Powiedz";
$this->$lang->say->txt       = "%0%";

// Module -> Act
$this->$lang->act->dispname     = "Działaj";
$this->$lang->act->txt       = "\001ACTION %0%\001";

// Module -> Exec
$this->$lang->exec->dispname    = "Exec";
$this->$lang->exec->txt       = "%0%";

// Module -> Calc
$this->$lang->calc->dispname    = "Kalkulator";
$this->$lang->calc->txt       = "%0%";

// Module -> Travian
$this->$lang->travian->dispname   = "Travian";
$this->$lang->travian->cp      = "\0034CP\017: \002%0%\002: T2: \002%1%\002 - T3: \002%2%\002 - Speed: \002%3%\002";
$this->$lang->travian->player    = "\00304Player\017: \002%0%\002 (UID: \002%1%\002), World: \002%2%\002, Population: \002%3%\002, Villages: \002%4%\002, Tribe: \002%5%\002, Rank: \002%6%/%7%\002, Ally: \002%8%\002";
$this->$lang->travian->ally     = "\0034Ally\017: \002%0%\002 (AID: \002%1%\002), world: \002%2%\002, Players: \002%3%\002, Population: \002%4%\002, Villages: \002%5%\002, Rank: \002%6%/%7%\002";
$this->$lang->travian->noplayer   = "\00304Player\017: Player \002%1%\002 does not play on \002%0%\002";
$this->$lang->travian->roman    = "Rzymianie";
$this->$lang->travian->gaul     = "Galowie";
$this->$lang->travian->teuton    = "Germanie";
$this->$lang->travian->nature    = "Natura";
$this->$lang->travian->natar    = "Natarowie";

// Module -> Cycle
$this->$lang->cycle->dispname    = "Cykl";
$this->$lang->cycle->txt      = "\002%0%\002 cycled \002%1%\002 z powodu: \002%2%\002";
 $this->$lang->cycle->nobot     = "\002%0%\002 to zła nazwa bota lub bot nie jest przypisany do twojego kanału";

// Module -> Translate
$this->$lang->translate->dispname  = "Tłumacz";
$this->$lang->translate->txt    = "%0%";

// Module -> vNations
$this->$lang->vnations->dispname  = "vNations";
$this->$lang->vnations->lookup   = "%0% - Obywatelstwo: %1% - Region, państwo: %3%, %2% - Health: %4% - Happiness: %5% - XP: %6% - Level: %7% - Networth: %8% VBX - Link: %9%";
$this->$lang->vnations->skill    = "%0% [Skills] - Building: %1% - Gathering: %2% - Manufacturing: %3%";
$this->$lang->vnations->sports   = "%0% [Skille sportowe] - Athletics: %1% - Speed: %2% - Strength: %3% - Stamina: %4%";
$this->$lang->vnations->specialskills = "%0% [Skille specjalne] - Intelligence: %1% - Combat: %2% - Devotion: %3% - Patriotism: %4%";
$this->$lang->vnations->link    = "%0% - Link: %1%";
$this->$lang->vnations->forumid   = "%0% - Forumlink: [url]http://forum.vnations.net/index.php?action=profile;u=%1%"[/url];
$this->$lang->vnations->api     = "API: [url]http://wiki.vnations.net/index.php?title=API"[/url];
$this->$lang->vnations->help    = "Pomoc: [url]http://wiki.vnations.net/index.php?title=IRCbot"[/url];
$this->$lang->vnations->forum    = "Zobacz: [url]http://forum.vnations.net/index.php?action=search2&search=%0%"[/url];
$this->$lang->vnations->forumnone  = "Zobacz: [url]http://forum.vnations.net/"[/url];
$this->$lang->vnations->wiki    = "Zobacz: [url]http://wiki.vnations.net/index.php?title=Special%3ASearch&search=%0%&go=Go"[/url];
$this->$lang->vnations->wikinone  = "Zobacz: [url]http://wiki.vnations.net/"[/url];
$this->$lang->vnations->nukesamoa  = "BOOOOOOOOOOOOOOOOOM [url]http://www.youtube.com/watch?v=zsTRxXvQY0s"[/url];
$this->$lang->vnations->nuke    = "Niestety, %0% nie może zostać zniszczona przez moją bombę atomową, ale Samoa - już tak. BOOOOOOOOOOOOOOOOOM [url]http://www.youtube.com/watch?v=zsTRxXvQY0s"[/url];
$this->$lang->vnations->none    = "Gracza nie znaleziono.";

// Module -> Triggers
$this->$lang->triggers->dispname  = "Triggery";
$this->$lang->triggers->add     = "Dodałeś triggera \002%0%\002 na kanale \002%1%\002 z wiadomością: \002%2%\002";
$this->$lang->triggers->edit    = "Zmieniłeś triggera \002%0%\002 na kanale \002%1%\002 na wiadomość: \002%2%\002";
$this->$lang->triggers->already   = "Trigger \002%0%\002 już jest na kanale \002%1%\002";
$this->$lang->triggers->del     = "Usunąłeś triggera \002%0%\002 z kanału \002%1%\002";
$this->$lang->triggers->unknown   = "Trigger \002%0%\002 nie jest zapisany na kanale \002%1%\002";
$this->$lang->triggers->clear    = "Usunąłeś wszystkie triggery z kanału \002%1%\002";

// Module -> Shoutcast
$this->$lang->shoutcast->dispname  = "Shoutcast";
$this->$lang->shoutcast->np     = "\00304Teraz odtwarzane\017: %0%";
$this->$lang->shoutcast->dj     = "\00304DJ\017: %0%";
$this->$lang->shoutcast->genre   = "\00304Gatunek\017: %0%";
$this->$lang->shoutcast->status   = "\00304Status strumienia\017: %0%";
$this->$lang->shoutcast->content  = "\00304Zawartość\017: %0%";
$this->$lang->shoutcast->site    = "\00304Strona strumienia\017: \037%0%\037";
$this->$lang->shoutcast->wrong   = "Twój strumień nie został poprawnie ustawiony";
$this->$lang->shoutcast->listen   = "\00304Słuchasz\017: \037%0%\037";
$this->$lang->shoutcast->noaddr   = "Wygląda na to, że to nie jest poprawny stream Shoutcasta";
$this->$lang->shoutcast->radio   = "\00304Radio\017: %0% obecnie ma %1% słuchaczy i gra: %2%";
$this->$lang->shoutcast->added   = "Shoutcast server został pomyślnie dodany!";
$this->$lang->shoutcast->down    = "Strumień na \002%0%\002 nie odpowiada!";
$this->$lang->shoutcast->nodj    = "Obecnie nie gra żaden DJ";

// Module -> Peak
$this->$lang->peak->dispname    = "Rekord użytkowników";
$this->$lang->peak->new       = "Nowy rekord użytkowników! %0% użytkowników, pobity przez %1% na kanale %2%";
$this->$lang->peak->old       = "Stary rekord to %0% użytkowników, został pobity %2% przez %1%";
$this->$lang->peak->none      = "Nie zapisano jeszcze żadnego rekordu";
$this->$lang->peak->clear      = "Skasowałeś historię rekordów dla \002%0%\002";

// Module -> Request
$this->$lang->request->dispname   = "Żądanie";
$this->$lang->request->part     = "Żądanie bota %0% odrzucone";
$this->$lang->request->already   = "Już masz bota przypisanego do tego kanału";
$this->$lang->request->chanalready = "Żądanie dla \002%0%\002 jest w kolejce, bądź cierpliwy";
$this->$lang->request->limitreached = "Limit \002%0%\002 osiągniety. Wybierz innego bota";
$this->$lang->request->done     = "Żądanie dla \002%0%\002 na kanał \002%1%\002 jest w kolejce, bądź cierpliwy";
$this->$lang->request->nobot    = "Nick bota \002%0%\002 nie istnieje. Sprawdź listę dostępnych nicków";
$this->$lang->request->accepted   = "Żądanie dla \002%0%\002 zaakceptowane!";
$this->$lang->request->rejected   = "Żądanie dla \002%0%\002 odrzucone";
$this->$lang->request->password   = "Nowe konto dla bota \002%0%\002 utworzone. Nazwa użytkownika: \002%0%\002 - Hasło: \002%1%\002";
$this->$lang->request->channel   = "Musisz być na \002%0%\002 aby móc prosić o bota";
$this->$lang->request->pending   = "Już napisałeś jedno żądanie.";

// Core -> Resetpass
$this->$lang->resetpass->dispname  = "Resetpass";
$this->$lang->resetpass->done    = "Hasło dla konta \002%0%\002 zresetowane do \002%1%\002 - Możesz zalogować się za pomocą: /msg %3% LOGIN %0% %1% - Po zalogowaniu się zmień hasło: /msg %3% PASSWORD <NEWPASS>->";
$this->$lang->resetpass->sent    = "Ustawiłeś nowe hasło dla \002%0%\002";

// Module -> Changebot
$this->$lang->changebot->dispname  = "Changebot";
$this->$lang->changebot->nobot   = "Nick bota \002%0%\002 nie jest poprawny, zobacz: [url]http://%1%->fayntic->com/%2%/bots/[/url] aby zobaczyć listę dostępnych botów->";
$this->$lang->changebot->same    = "Już masz bota \002%0%\002 na swoim kanale";
$this->$lang->changebot->limitreached = "Bot \002%0%\002 osiągnął swój limit, wybierz innego";
$this->$lang->changebot->success  = "Zmieniłeś nicka bota z \002%0%\002 do \002%1%\002 na kanale \002%2%\002";
$this->$lang->changebot->private  = "\002%0%\002 to prywatny bot, którego nie możesz zaprosić";

// Module -> Seen
$this->$lang->seen->dispname    = "Ostatnio widziany";
$this->$lang->seen->txt       = "%0%: %1%";
$this->$lang->seen->no       = "Użytkownik \002%0%\002 nie może zostać znaleziony";

// Module -> Stats
$this->$lang->stats->dispname    = "Statystyki";
$this->$lang->stats->site      = "http://%0%.fayntic.com/%1%/bots/stats/%2%";
$this->$lang->stats->clear     = "Wyczyściłeś statystyki z \002%0%\002";

// Module -> Indicator
$this->$lang->indicator->dispname  = "Indicator";
$this->$lang->indicator->getiponline   = "\00304Getip\017: \002%0%\002: Status: \002\00303Online\017, Nickname: \002%2%\002, Username: \002%3%\002, Adres IP: \002%5%\002 (%4%), Serwer: \002%1%\002, Podłączony: %7%, Realname: \002%6%\002";
$this->$lang->indicator->getipoffline  = "\00304Getip\017: \002%0%\002: Status: \002\00305Offline\017, Nickname: \002%2%\002, Username: \002%3%\002, Adres IP: : \002%5%\002 (%4%), Serwer: \002%1%\002, Podłączony: %7%, Data wyjścia: \002%8%\002, Realname: \002%6%\002";
$this->$lang->indicator->getipnotfound  = "\00304Getip\017: Nie znalazłem użytkownika: \002%0%\002";
$this->$lang->indicator->url    = "Twój indicator URL to: [url]http://%0%.fayntic.com/indicator/%1%/[/url] - możesz użyć tego tam, gdzie dozwolony jest BBcode tak: [IMG]http://%0%.fayntic.com/indicator/%1%/[/IMG]";

// Module -> Restricted
$this->$lang->restricted->dispname = "Restricted";
$this->$lang->restricted->unauth  = "Nie możesz wejść na ten kanał!";

// Module -> UserManagement
$this->$lang->user->dispname  = "User";
$this->$lang->user->add     = "Dodałeś \002%0%\002 do kanału \002%1%\002 z dostępem \002%3%\002 (%2%)";
$this->$lang->user->new     = "Witaj, twoja nazwa użytkownika to \002%0%\002, hasło \002%1%\002. Zaloguj się do bota przez/msg %2% LOGIN %0% %1% - Zmień KONIECZNIE hasło przez /msg %2% PASSWORD <newpass>";
$this->$lang->user->edit    = "Zmieniłeś poziom dostępu dla \002%0%\002 do już jest na kanale \002%1%\002";
$this->$lang->user->del     = "Usunąłeś użytkownika \002%0%\002 z kanału \002%1%\002";
$this->$lang->user->unknown   = "Nazwa użytkownika \002%0%\002 nie istnieje na kanale \002%1%\002";
$this->$lang->user->offline   = "Użytkownik \002%0%\002 ine ma konta i nie jest online, spróbuj później";
$this->$lang->user->ooplist   = "\002Owners\002: %0%";
$this->$lang->user->soplist   = "\002Masters\002: %0%";
$this->$lang->user->aoplist   = "\002Operators:\002 %0%";
$this->$lang->user->hoplist   = "\002Halfops\002: %0%";
$this->$lang->user->voplist   = "\002Voices\002: %0%";
$this->$lang->user->foplist   = "\002Friends\002: %0%";
$this->$lang->user->totals   = "Friends: \002%0%\002, Voices: \002%1%\002, Halfops: \002%2%\002, Operators: \002%3%\002, Masters: \002%4%\002, Owners: \002%5%\002";

// Module -> Autogreet
$this->$lang->autogreet->dispname  = "Autopowitanie";
$this->$lang->autogreet->unset   = "Usunąłeś powitanie z \002%0%\002";
$this->$lang->autogreet->set    = "Dodałeś powitanie do \002%0%\002 o treści \002%1%\002";

// Module -> Ban
$this->$lang->ban->dispname     = "Ban";
$this->$lang->ban->all       = "Usunąłeś wszystkie bany z \002%0%\002";
$this->$lang->ban->unban      = "Usunąłeś bana dla \002%1%\002 z maską \002%2%\002 na \002%0%\002";
$this->$lang->ban->ban       = "Zbanowałeś \002%1%\002 z maską \002%2%\002 na \002%0%\002, ban zostanie automatycznie zdjęty \002%3%\002, \002%4%\002";

// Module -> RSS
$this->$lang->rss->dispname     = "RSS";
$this->$lang->rss->add       = "Dodałeś źródło RSS %1% ( %2% ) do %0%.";
$this->$lang->rss->invalidadd		= "Błąd, zły adres URL lub nazwa.";
$this->$lang->rss->edit       = "Edytowałeś źródło %1% ( %2% ) w %0%.";
$this->$lang->rss->already     = "RSS %1% już istnieje na %0%.";
$this->$lang->rss->del       = "Usunąłeś źródło %1% z %0%.";
$this->$lang->rss->invaliddel		= "Błąd, nie napisałeś nazwy do skasowania";
$this->$lang->rss->unknown     = "Źródło %1% nie jest znane na %0%.";
$this->$lang->rss->latest      = "Ostatni update %1%: %2% - %0%";
$this->$lang->rss->nolist			= "Nie znaleziono źródeł dla %0%.";
$this->$lang->rss->liststart		= "RSS dla %0%:";
$this->$lang->rss->listitem			= "Nazwa: %0% - URL: %1% - Ostatnio sprawdzane: %2%";

// Module -> Global
$this->$lang->global->dispname   = "Global";
$this->$lang->global->text     = "%0%";

// Module -> Info
$this->$lang->info->channel1 		= "Info dla kanału %0% :: Zarejestrowany: %1% :: Język: %2% :: Komendy: %3%";
$this->$lang->info->channel2 		= "Owners: %0% :: Masters: %1%";
$this->$lang->info->channel3 		= "Ustawione opcje: %0%";
$this->$lang->info->nochan			= "Kanału nie znaleziono: %0%";
$this->$lang->info->user1 			= "Informacje dla %0% :: Język: %1% :: Email: %2%";
$this->$lang->info->user2 			= "Access: %0%";
$this->$lang->info->nouser			= "Użytkownika: %0% nie znaleziono";
$this->$lang->info->nologin			= "Nie zalogowałeś się do bota, zaloguj się, aby zobaczyć swoje info";
?>

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.