Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Einstein: dyskusja o nowej partii w Palestynie, wizycie Menachema Begina i celach ruchu politycznego

list do The New York Times, opublikowany na stronie 12 w Sobotę, 4 Grudnia, 1948. oryginał

wikisource: New_Palestine_Party;_Visit_of_Menachen_Begin_and_Aims_of_Political_Movement_Discussed

DO REDAKTORÓW NEW YORK TIMES:

Wśród najbardziej wstrząsających zjawisk politycznych naszych czasów znajduje się powstanie "Partii Wolności" (Tnuat Haherut) w nowo utworzonym państwie Izrael, politycznej partii bardzo bliskiej w swej organizacji, metodach, politycznej filozofii i społecznej atrakcyjności do partii Nazistów i Faszystów. Partia ta została sformowana na bazie członków i zwolenników byłego Irgun Zvai Leumi, terrorystycznej, prawicowej, szowinistycznej organizacji w Palestynie.

Obecna wizyta Menachema Begina, lidera tej partii, w Stanach Zjednoczonych jest oczywiście obliczona na stworzenie wrażenia amerykańskiego poparcia dla tej partii podczas zbliżających się wyborów w Izraelu, oraz na scementowanie politycznych związków z konserwatywnymi elementami syjonistycznymi w USA. Kilkoro Amerykanów cieszących się szacunkiem w kraju użyczyło swoich nazwisk by wizyta spotkała się z dobrym przyjęciem. Jest nie do pomyślenia by ci, którzy przeciwstawiają się faszyzmowi na całym świecie, poznawszy rzeczywisty polityczny dorobek oraz punkty widzenia pana Begina, byliby w stanie udzielić swoich nazwisk i poparcia ruchowi, który on reprezentuje.

Zanim powstaną nieodwracalne szkody poprzez finansowe darowizny, publiczne wystąpienia w imieniu Begina oraz stworzenie w Palestynie wrażenia, że duża część Ameryki wspiera elementy faszystowskie w Izraelu, amerykańska opinia publiczna musi zostać poinformowana o historii i celach pana Begina i jego ruchu.

Publiczne przyrzeczenia partii Begina nie są żadnym wskazaniem co do jej prawdziwego charakteru. Dzisiaj mówią o wolności, demokracji i antyimperializmie, podczas gdy do niedawna otwarcie prawili kazania o doktrynie faszystowskiego państwa. To przez swoje działania partia terrorystów zdradza swój prawdziwy charakter; na podstawie jej przeszłych dokonań możemy osądzić czego spodziewać się w przyszłości.

Atak na arabską wioskę

Ich zachowanie w arabskiej wiosce Deir Yassin jest jednym z szokujących przykładów. Ta wioska z dala od głównych dróg i otoczona terenami żydowskimi nie wzięła udziału w wojnie i nawet zwalczyła arabskie bandy, które chciały założyć tam swoją bazę. Dnia 9 Kwietnia (THE NEW YORK TIMES) terrorystyczne bandy zaatakowały tę pokojową wioskę, nie będącą celem wojskowym podczas wojny, zamordowały większość mieszkańców (240 mężczyzn, kobiet i dzieci) a pozostawiły przy życiu kilkoro z nich by paradować z nimi jako jeńcami na ulicach Jerozolimy. Większość społeczności żydowskiej była przerażona tym czynem a Agencja Żydowska wysłała telegram z przeprosinami do króla Transjordanii Abdullaha.

Ale terrorystom daleko było do wstydu za swoje uczynki, byli dumni z tej masakry, rozgłaszali to szeroko, oraz zaprosili wszystkich korespondentów zagranicznych w kraju do oglądania ciał ułożonych w sterty i ogółu zniszczeń w Deir Yassin.

Incydent w Deir Yassin jest przykładem charakteru i dokonań "Partii Wolności."

Wśród społeczności żydowskiej jej członkowie głosili mieszankę ultranacjonalizmu, religijnego mistycyzmu i wyższości rasowej. Jak inne partie faszystowskie używani byli jako łamistrajki oraz sami naciskali na likwidację wolnych związków zawodowych. W ich miejsce proponowali związki korporacyjne wzorowane na faszystowskim modelu włoskim.

W ostatnich latach rzadkiej anty-brytyjskiej przemocy, grupy Irgun ZL oraz Stern rozpoczęły rządy terroru wśród żydowskiej społeczności Palestyny. Bito nauczycieli za wypowiadanie się przeciw tym grupom, strzelano do dorosłych za zabranianie dzieciom przyłączania się. Metodami gangsterskimi, pobiciami, wybijaniem okien oraz powszechnymi rozbojami terroryści zastraszyli populację i wymuszali kosztowną płatną protekcję.

Ludzie z "Partii Wolności" nie mają udziału w konstruktywnych osiągnięciach w Palestynie. Nie odzyskali ziemi, nie zbudowali osiedli, tylko osłabili żydowskie działania obronne. Ich szeroko nagłaśniane inicjatywy imigracyjne były znikome i poświęcone głównie sprowadzaniu ich faszystowskich towarzyszy.

Widoczne sprzeczności

Sprzeczności pomiędzy buńczucznymi twierdzeniami wypowiadanymi przez Begina i jego partię a ich dokonaniami w Palestynie noszą znamię niepodobne do żadnej innej partii politycznej. To wyraźna pieczęć partii faszystowskiej, dla której terroryzm (tak samo wobec Żydów, Arabów czy Brytyjczyków) oraz krętactwo są środkami, a "Państwo Przywódcze" celem.

W świetle poprzednich rozważań jest konieczne by prawda o panu Beginie i jego ruchu była znana w naszym kraju. Tym bardziej tragiczne jest, że czołowi przywódcy amerykańskiego syjonizmu odmówili udziału w kampanii przeciw wysiłkom Begina, czy nawet zapoznania swoich własnych wyborców z niebezpieczeństwem dla Izraela wynikającym z popierania Begina.

Niżej podpisani posługujemy się zatem tą drogą publicznej prezentacji kilku zasadniczych faktów dotyczących Begina i jego partii, oraz nakłaniamy wszystkich zainteresowanych by nie wspierali tego najnowszego wcielenia faszyzmu.

ISIDORE ABRAMOWITZ,

HANNAH ARENDT,

ABRAHAM BRICK,

RABBI JESSURUN CARDOZO,

ALBERT EINSTEIN,

HERMAN EISEN, M.D.,

HAYIM FINEMAN, M. GALLEN, M.D.,

H.H. HARRIS,

ZELIG S. HARRIS,

SIDNEY HOOK,

FRED KARUSH,

BRURIA KAUFMAN,

IRMA L. LINDHEIM,

NACHMAN MAISEL,

SEYMOUR MELMAN,

MYER D. MENDELSON, M.D.,

HARRY M. OSLINSKY,

SAMUEL PITLICK,

FRITZ ROHRLICH,

LOUIS P. ROCKER,

RUTH SAGIS,

ITZHAK SANKOWSKY,

I.J. SHOENBERG,

SAMUEL SHUMAN,

M. SINGER,

IRMA WOLFE,

STEFAN WOLFE.

Nowy Jork, 2 Grudnia, 1948


deir yassin einstein
deir yassin img 0859 800px
deir yassin1
deir yassin
dyrplaque300
begin 1940
beginkingdavidhotel
greater israel dream10 pytań do syjonistów

Żydzi wiedzieli i nic nie zrobili

150 000 Żydów w armii Hitlera

Mit “6 milionów”

Żydowski mord na duchownych w Czortkowie

Oddali życie za Żydów… a ilu Żydów oddało życie za Polaków?

Żydowskie obozy koncentracyjne

Szlomo Morel

Analizy i wieści na temat Izraela, Żydów, judaizmu i syjonistów

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.