Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Zabawa I

POSTAĆ HISTORYCZNA

Profesor wybiera osobę, w którą wciela się uczeń. Pozostali adepci zadają pytania przybliżające ich do odgadnięcia, czym dany uczeń jest. Odpowiedzi na pytania to TYLKO: tak, nie.


Zabawa II

PRZEDSTAWIENIE HISTORYCZNE

Każdy uczeń wybiera sobie krótki dialog do odegrania. Pozostali adepci muszą odgadnąć kto mówi dane słowa, oraz w jakiej sytuacji.

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright – 1999-2017 INTERIA.PL , wszystkie prawa zastrzeżone.