Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

10 pytań do syjonistów Ten questions to the Zionists

Rabin Michael Dov Weissmandl ZT"L 1948, dziekan Nitra Yeshiva, autor "Min Hametzar"

1. CZY TO PRAWDA, że w 1941 i ponownie w 1942 niemieckie Gestapo zaoferowało wszystkim europejskim Żydom przejście do Hiszpanii, jeśli pozostawią cały swój dobytek w Niemczech i w okupowanej Francji, pod warunkiem, że:

a) nikt z deportowanych nie wyjechałby z Hiszpanii do Palestyny

b) wszyscy deportowani zostaliby przetransportowani z Hiszpanii do USA i brytyjskich kolonii by tam pozostać, wizy wjazdowe byłyby przygotowywane przez Żydów już tam mieszkających

c) agencja pobierałaby okup w wysokości tysiąca dolarów $ od każdej rodziny przy wjeździe do Hiszpanii, 1000 rodzin dziennie?

2. CZY TO PRAWDA, że przywódcy syjonistyczni w Szwajcarii i Turcji otrzymali tę ofertę przy wyraźnym zaznaczeniu, że Palestyna nie może być celem deportacji zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gestapo a Muftim?

3. CZY TO PRAWDA, że odpowiedź syjonistów była odmowna i zaznaczyli, że

a) JEDYNIE Palestyna może być uważana za cel deportacji

b) europejscy Żydzi muszą pogodzić się z większym stopniem cierpienia i umierania niż inne narody aby zwycięzcy alianci uzgodnili powstanie "państwa żydowskiego" po zakończeniu wojny

c) żaden okup nie zostanie zapłacony?

4. CZY TO PRAWDA, że powyższa odpowiedź wobec oferty Gestapo została sformułowana z pełną świadomością, że alternatywą są komory gazowe?

5. CZY TO PRAWDA, że w 1944 gdy odbywały się deportacje na Węgrzech złożono podobną ofertę dotyczącą Żydów węgierskich?

6. CZY TO PRAWDA, że ta sama hierarchia syjonistów ponownie odrzuciła tę ofertę (gdy w komorach zginęły już miliony)?

7. CZY TO PRAWDA, że w szczycie okresu zabijania podczas wojny 270 członków brytyjskiego parlamentu zaproponowało ewakuację 500 tysięcy Żydów z Europy do brytyjskich kolonii, co było częścią negocjacji dyplomatycznych z Niemcami?

8. CZY TO PRAWDA, że ta oferta została odrzucona przez przywódców syjonistycznych twardo twierdzących "Tylko do Palestyny!"?

9. CZY TO PRAWDA, że brytyjski rząd przyznał wizy 300 rabinom i ich rodzinom na wjazd do kolonii Mauritius by ewakuowali się przez Turcję; przywódcy "Żydowskiej Agencji" sabotowali ten plan twierdząc, że byłby nielojalny wobec Palestyny a 300 rabinów z rodzinami powinno być zagazowanych?

10. CZY TO PRAWDA, że podczas wyżej wspomnianych negocjacji Chaim Weitzman,pierwszy "Żydowski mąż stanu" stwierdził: "Najbardziej wartościowa część narodu żydowskiego już jest w Palestynie i Żydzi żyjący gdzie indziej nie są tak ważni"; kompan Weitzmana Greenbaum dodatkowo podkreślił: "Krowa w Palestynie jest warta więcej niż wszyscy Żydzi w Europie"?

Należałoby zadać dodatkowe podobne pytania tym ateistycznym degeneratom znanym jako "Żydowscy mężowie stanu" ale obecnie pozwólmy im odpowiedzieć na powyższe 10.

Ci syjonistyczni "mężowie stanu" z ich wspaniałą zdolnością przewidywania postarali się zakończyć trwający 2 tysiące lat boską plan podporządkowania się Żydów woli boskiej i wykazywania politycznej elastyczności. Dzięki ich agresywnym bojówkom zapłonął ogień antysemityzmu w Europie a nazistowskie Niemcy i ich sąsiedzi zostali połączeni więzami nienawiści do Żydów.

To właśnie ci "mężowie stanu" zorganizowali nieodpowiedzialny bojkot przeciw Niemcom w 1933. Jego wpływ na Niemcy przypominał skutek ataku muchy na słonia - ale doprowadził do dramatu Żydów w Europie. Podczas gdy Ameryka i Europa miały pokojowe stosunki z wściekłym psem Hitlerem, syjonistyczni "mężowie stanu" porzucili jedyną rozsądną metodę politycznej współpracy i swoim bojkotem doprowadzili przywódcę Niemiec do szału. I wtedy, po najbardziej gorzkim epizodzie w żydowskiej historii, ci syjonistyczni "mężowie stanu" zwabili uchodźców do obozów przejściowych by cierpieli głód i ubóstwo, by odrzucili relokację do innych miejsc niż Palestyna, tylko by stworzyć ich państwo.

Syjonistyczni "mężowie stanu" podjudzali i nadal judzą rozgoryczoną żydowską młodzież do próżnej walki przeciw światowym potęgom jak Anglia i przeciw masom setek milionów Arabów.

I CI SAMI SYJONISTYCZNI "MĘŻOWIE STANU" LEKKOMYŚLNIE PCHAJĄ ŚWIAT NA KRAWĘDŹ KOLEJNEJ WOJNY TOTALNEJ - TOCZĄCEJ SIĘ CAŁKOWICIE WOKÓŁ ZIEMI ŚWIĘTEJ.

To co może spotkać żydowskich mieszkańców Palestyny, arabskiego półksiężyca, Europy czy USA zupełnie nie obchodzi tych syjonistycznych przywódców. Wzrost antysemityzmu na Zachodzie jest wynikiem ich zachowania jako "mężów stanu".

Pod pozorem "miłości do Izraela", syjonistyczni "mężowie stanu" zwabili wielu Żydów by zastąpili poświęcenie Torze i jej mędrcom poświęceniem dla łotra, który założył ruch syjonistyczny. Nie bez znaczenia jest fakt, że Hercel początkowo chciał by uczynienie Żydów neofitami było rozwiązaniem problemów Diaspory. Kiedy się zorientował, że żydowskie masy tego nie zaakceptują wymyślił syjonizm jako alternatywę!

Przyjrzenie się historii ujawnia "mężów stanu" tego samego pokroju sprzeciwiających się wezwaniu proroka Jeremiasza gdy zniszczono pierwszą Świątynię by ustąpić sługusom Nabuchodonozora. Pięć wieków później rabin Yochonon Ben Zakai zaapelował do ludności by poddała się Tytusowi Rzymianinowi by uniknąć rozlewu krwi. "Mężowie stanu" odrzucili ten apel i Rzymianie zniszczyli drugą Świątynię. – A teraz przez ostatnie 50 lat syjonistyczni "mężowie stanu" gardzili przywództwem naszych Mędrców i kontynuują politykę rozniecania antysemityzmu. Kiedy przestaną?? Czy każdy Żyd w Ameryce też ma cierpieć?? Nawet nazistowskie potwory były rozsądniejsze i ustąpiły zanim Niemcy zostały całkowicie zniszczone. Syjonistyczni "mężowie stanu" szydzą ze świętej przysięgi złożonej Stwórcy przez Żydów z Diaspory. W traktacie Ksubos jest powiedziane, że Stwórca, niech będzie błogosławiony, zaprzysiągł Żydów by nie okupowali siłą Ziemi Świętej nawet jeśli wydaje się, że mają wystarczające siły oraz by nie buntowali się przeciw innym narodom. Stwórca ostrzegł, że jeśli przysięga zostanie zbezczeszczona, to żydowskie ciała będą jak zwierzęca padlina w lesie! Mówi o tym Tora, te idee cytował Majmonides w "Igeres Teimon", "Be'er HaGola", "Ahavas Yehonosson" i w "Toras Moshe" rabina Chasama Sofera.

JEST POWSZECHNIE WIADOME, ŻE WSZYSCY MĘDRCY I ŚWIĘCI W EUROPIE KIEDY HITLER DOCHODZIŁ DO WŁADZY OBWIEŚCILI GO WYSŁANNIKIEM GNIEWU BOŻEGO, WYSŁANYM BY ZBESZTAĆ ŻYDÓW ZA POŻAŁOWANIA GODNĄ APOSTAZJĘ SYJONIZMU PRZECIW WIERZENIOM OSTATECZNEGO ODKUPIENIA PRZEZ MESJASZA.

Żydzi - litościwi synowie litościwych ojców - jak długo jeszcze święta krew żydowska będzie przelewana?

Jedyne rozwiązanie:

Naród żydowski musi od razu odrzucić "żydowskie państwo".

Naród żydowski powinien zaakceptować kompromis przedstawiony przez USA.

Musimy pozbyć się syjonistycznych, ateistów-"mężów stanu" z przewodzenia Żydom i powrócić do zgodnego z wiarą przywództwa naszych mędrców.

Musimy błagać inne narody by otworzył wszystkie drzwi dla imigracji - nie tylko te w Palestynie

Pokojowe, niesyjonistyczne, religijne osobistości w Palestynie (szczególnie pochodzące z rdzennej populacji) i ich odpowiednicy w Diasporze powinni rozpocząć odpowiedzialne, bezpośrednie negocjacje w imieniu ludności żydowskiej, z Brytyjczykami i Arabami w celu pokojowej ugody w sprawie Palestyny.

Każdy Żyd ma obowiązek modlić się do Stwórcy, bo w nim jest cała nasza siła. Pamiętajmy by nasze modlitwy były szczere. Nie należy prosić Stwórcy o wystawny obiad podczas Jom Kipur i nie wolno dokonywać rytualnego obmycia ze zmarłymi robakami w rękach. Podobnie powinniśmy unikać nieusprawiedliwionego zachowania rabusia modlącego się o Boską pomoc w dokonaniu przestępstwa. Powinniśmy się modlić by syjonizm i jego owoce zniknęły z powierzchni Ziemi i o zbawienie przez Mesjasza.

Więzień wychodzi na wolności tylko po odbyciu kary lub ułaskawiony za dobre zachowanie przez prezydenta. Złapany przy próbie ucieczki oprócz kary cielesnej ma przedłużony czas kary.

Wierni Żydzi - przez ponad trzy i pół tysiąca lat, na całym świecie, podczas wszelkich trudów, nasi dziadowie i babki maszerowali przez morza krwi i łez by zachować niewzruszoną Wiarę w Torę. Jeśli mamy litość dla nas samych, dla naszych kobiet i dzieci i dla narodu żydowskiego, to zachowamy dzisiaj nasze złote dziedzictwo. Zostaliśmy skazani na wygnanie przez Króla Królów przez nasze grzechy. Wieczny, niech będzie pochwalony, postanowił że musimy pokornie i z wdzięcznością zaakceptować wygnanie dotąd aż nadejdzie odpowiednia pora, albo gdy zasłużymy na wybaczenie naszą pokutą. Jeśli spróbujemy siłą zakończyć wygnanie, zostaniemy przez B-ga schwytani, jak to przewidzieli nasi mędrcy, a nasz wyrok będzie przedłużony i cięższy.

Wielokrotnie w przeszłości odłamy naszej populacji były zwodzone przez fałszywych mesjaszy - ale żaden z tych fałszywych mesjaszy nie był tak oszukańczy jak i iluzoryczny jak kłamstwo syjonizmu. Patrząc na nasze historyczne doświadczenie żaden odwet w przeszłości ani w przyszłości nie będzie tak wielki, jak ten za zaufanie syjonizmowi. Jeśli chcemy by wyrok naszego wygnania się zakończył musimy apelować poprzez żal za grzechy i całkowite psychiczne i fizyczne uświęcenie Szabasu, praw czystości rodziny i studiowanie Tory.

Niech to będzie jasne, że nigdy w żydowskiej historii (nawet w czasach Jeroboama czy Ahaba) tak agresywny ateista nie stał na czele Żydów jak obecnie.

Jak możemy prosić Wszechmogącego o łaskę gdy tolerujemy tych podłych, nikczemnych przywódców jako naszych rzeczników! Kochani bracia - oczyśćmy od razu naszą hierarchię i nasze szeregi; wyprośmy u Wszechmogącego przez modlitwę, pokutę, akty micwy nasze zadośćuczynienie.

weissmandlfragment książki Rabina Sefer Min Hametzar

Einstein: Dyskusja o nowej partii w Palestynie, wizycie Menachema Begina i celach ruchu politycznego

Żydzi wiedzieli i nic nie zrobili

150 000 Żydów w armii Hitlera

Mit “6 milionów”

Żydowski mord na duchownych w Czortkowie

Oddali życie za Żydów… a ilu Żydów oddało życie za Polaków?

Żydowskie obozy koncentracyjne

Szlomo Morel

Żydzi interesująco o swoich: o Izraelu, syjonizmie, judaizmie, Żydach

Analizy i wieści na temat Izraela, Żydów, judaizmu i syjonistów

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.