Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

TEMAT: Holokaust i jego literackie odzwierciedlenie. Przedstaw sposoby pisania o zagładzie Żydów w czasie

II wojny światowej, odwołując się do różnych przykładów.

I. BIBLIOGRAFIA PODMIOTU:

1. I. Fink, Wariat [w:] Taż, Skrawek czasu, Wydawnictwo Aneks, Londyn 1992, s. 19 – 20.

2. H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Wydawnictwo GAMMA, Warszawa 1992.

3. R. Marshall, W kanałach Lwowa, Świat Książki, Warszawa 2011.

4. K. Moczarski, Rozmowy z katem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

5. Z. Nałkowska, Kobieta cmentarna [w:] Taż, Medaliony, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 22 – 27.

II. BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTU:

1. J. Pazurski, „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 1998.

2. A. Skibińska, R. Szuchta (red.), Wybór źródeł do nauczania o Zagładzie Żydów na okupowanych ziemiach polskich, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2010, rozdział I A.

i B., rozdział III B. i D., rozdział V C.

3. P. Stanisławski, „Rozmowy z katem” Kazimierza Moczarskiego, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 1998.

4. H. Zaworska, „Medaliony” Zofii Nałkowskiej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1969,

s. 21 – 46

RAMOWY PLAN WYPOWIEDZI:

TEZA: Obraz Holokaustu zależy od sposobu narracji w danym dziele literackim.

WSTĘP:

• Wyjaśnienie pojęcia „Holokaust”

• Ideologia nazistowska w kontekście zagłady Żydów – krótki rys historyczny.

ROZWINIĘCIE:

1. Rozmowy z katem – narracja zbrodniarza:

- najwyraźniejszy objaw Holokaustu (getto warszawskie) – relacja kata Jurgena Stroopa

- likwidacja getta – rozkaz do wykonania i możliwość uzyskania awansu

- umniejszenie roli walczących w getcie Żydów, aby pokazać bohaterstwo żołnierzy niemieckich

- fałszowanie raportów, a tym samym mała wiarygodność dokumentów sporządzonych przez Stroopa.

2. Zdążyć przed Panem Bogiem – narracja z perspektywy ofiary:

- Marek Edelman – ofiara i jego relacja o getcie warszawskim

- deheroizacja Żydów walczących w powstaniu w getcie warszawskim

- wszechobecna śmierć – jedyny sposób na zachowanie godności

- niechęć do opowiadania o wydarzeniach

3. W kanałach Lwowa – narracja trzecio - osobowa z perspektywy ofiar i Leopolda Sochy:

- eksterminacja Żydów w getcie lwowskim

- życie w kanałach Lwowa

- pomoc Leopolda Sochy jako forma pokuty

- wielkość i podłość postaw ludzi w czasie wojny i eksterminacji Żydów

4. Kobieta cmentarna – podwójna narracja:

- śmierć osobista, która staje się śmiercią zbiorową

- podział opowiadania na dwie części: opis cmentarza w sensie dosłownym i cmentarza, jakim jest płonące getto – dwie narracje

- prosty, nieskładny język opowieści o zagładzie Żydów

- oskarżenie o spowszednienie śmierci i zobojętnienie na nią

5. Wariat – narrator i bohater w jednej osobie:

- forma monologu wypowiedzianego przez bohatera

- pojedyncza perspektywa przedstawienia Holokaustu

- dramat ojca

- brak obecności katów - Niemców

ZAKOŃCZENIE:

- różne sposoby pisania o Holokauście

- temat Holokaustu ciągle żywy i obecny w literaturze

MATERIAŁY POMOCNICZE:

- kartka z cytatami

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright – 1999-2017 INTERIA.PL , wszystkie prawa zastrzeżone.