Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Plan Nauczania – Wampirologia

Temat 1: Lekcja organizacyjna. Wprowadzenie do przedmiotu.

1). Zapoznanie z zasadami panującymi na zajęciach

2). Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania

3). Zapoznanie z materiałami, które będą omawiane na lekcjach

4). Pytania uczniów

5). Pojęcie wampirologii i wampira

Temat 2: Narodziny wampira.

1). Początki wampiryzmu

2). Pierwsze wzmianki o wampirach w literaturze

3). Prawda i mit na temat narodzin wampira

Temat 3: Cechy wampira.

1). Cechy zewnętrzne wampira

2). Umiejętności wampira

3). Identyfikacja wampira

Temat 4: Przodkowie wampirów.

1). Przywoływacz

2). Kołaczący

3). Gość

4). Pożeracz

5). Dziewięciobójca

6). Appesart

7). Koszmar

8). Dusiciel

9). Przeżuwacz

Temat 5: Dhampir.

1). Pojęcie Dhampira

2). Informacje dotyczące Dhampira

Temat 6: Wampiry w różnych rejonach świata.

1). Grobnik

2). Opyr

3). Wurdałak.

4). Brukołak

5). Nosferatu

6). Murony

7). Strzygi

8). Moroiu

9). Stafia

10). Wampir

Temat 7: Jak chronić się przed wampirami?

1). Podejrzane narodziny

2). Środki ostrożności w czasie śmierci i pogrzebu

3). Chronienie domostwa

Temat 8: Leczenie się ze skutków ukąszenia przez wampira.

1). Wszystkie informacje na temat możliwości leczenia się po ugryzieniu przez wampira

2). Dyskusja czy owe metody leczenia są prawdziwe i skuteczne

Temat 9: Śmierć wampira.

1). Wszystkie informacje na temat śmierci wampira

(niektóre tematy zostaną przeprowadzone przez 2, a nawet 3 lekcje, ze względu na ilość materiału)

Wykop

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Copyright – 1999-2017 INTERIA.PL , wszystkie prawa zastrzeżone.