Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

WESOŁY AUTOBUS 2010 - październik 2010

Objazdowe, odjazdowe i odlotowe przedszkole "Wesoły Autobus" zawitało do wsi powiatu słupskiego i do dzielnic miasta Słupska. Na realizację projektu udało się pozyskać dofinansowanie z FIO (Funduszu Inicjatyw Obywatelskich) oraz z miasta Słupsk. Był to jeden z nielicznych wniosków dofinansowanych ze Słupska w tym prestiżowym konkursie.

Projekt WESOŁY AUTOBUS zakładał zorganizowanie 10 całodniowych wypraw do 10 wsi popegeerewskich z powiatu słupskiego oraz do dzielnic miasta Słupska. WESOŁY AUTOBUS to dwupiętrowy pojazd tak dostosowany, że mogą w nim odbywać się zajęcia edukacyjno-kulturalne (plastyczne, muzyczne, footbag, fotograficzne, animacyjne) dla około 300 najmłodszych dzieci (ostatecznie wzieło udział 3 x tyle dzieci).

Wesoły autobus jest odpowiedzią na ogromny problem braku jakiejkolwiek formy edukacji przedszkolnej dla najmłodszych dzieci oraz możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, co zmniejsza ich szanse na dalszą edukację w dobrych szkołach oraz pogłębia wykluczenie wobec dzieci z innych wsi i miast.

W ramach WESOŁEGO AUTOBUSU pplanowaliśmy stworzenie wyjątkowego, mobilnego domu kultury w dwupiętrowym autobusie, w którym odbywały się zajęcia plastyczne, muzyczne, fotograficzne, projekcje filmów i inne atrakcje dla najmłodszych mieszkańców wsi

Pierwszy WESOŁY AUTOBUS wyruszył 2 października do Objazdy, następnie do innych wsi w gminach powiatu słupskiego (we współpracy z wójtami) oraz na terenie miasta Słupska (tu we współpracy z świetlicami środowiskowymi). Kolejnymi przystankami na trasie “Wesołego autobusu” były : Dębnica Kaszubska i Łabiszewo (9.10), Malczkowo (10.10), Zaleskie (14.10), Drzerzewo i Będziechowo (16.10), Wieszyno (17.10), Korzybie (23.10), Grąsino (24.10), Słupsk (30.10) i Osowo (06.11).

Filmik -fotocast: http://youtu.be/polAzhCEKnA


WESOŁY AUTOBUS był organizowany przez Stowarzyszenie Użyteczności Publicznej AKTYWNE POMORZE (www.pomorze.eco.pl) przy współpracy z Centrum Inicjatyw Obywatelskich i firmy NORD EXPRESS.Zdjęcia z WESOŁEGO AUTOBUSU autorstwa Tomka Kellera -

Objazda 2.10.10 - http://www.obywatelski.slupsk.pl/galeria/20101002-weso%C5%82y-autobus-w-obje%C5%BAdzie-zdj%C4%99cia

Dębnica Kasz./Łabiszewo 9.10.10: http://www.obywatelski.slupsk.pl/galeria/20101009-weso%C5%82y-autobus-w-d%C4%99bnicy-kaszubskiej-zdj%C4%99cia

Malczkowo 10.10.10 http://www.obywatelski.slupsk.pl/galeria/20101010-weso%C5%82yautobus-w-malczkowie

Zaleskie 14.10.10 http://www.obywatelski.slupsk.pl/galeria/20101014-weso%C5%82y-autobus-w-zaleskich

Drzeżewo -Będziechowo 16.10.10 http://www.obywatelski.slupsk.pl/galeria/20101016-weso%C5%82y-autobus-w-drze%C5%BCewie-i-b%C4%99dziechowie

Wieszyno 17.10.10 - http://www.obywatelski.slupsk.pl/galeria/20101017-weso%C5%82y-autobus-w-wieszynie

Korzybie 23.10.10 - http://www.obywatelski.slupsk.pl/galeria/20101023weso%C5%82y-autobus-w-korzybiu

Grąsino 24.10.10 - http://www.obywatelski.slupsk.pl/galeria/20101024-weso%C5%82y-autobus-w-gr%C4%85sinie

img 0953ost


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.