Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

BRYGADA INKWIZYCYJNA


§ 1. Zasady funkcjonowania

1. Brygada Inkwizycyjna jest organizacją składającą się z minimum 2 osób tworzoną na potrzeby Inkwizytora i ma za zadanie pomagać mu w jego pracy.

2. Członkowie BI działają anonimowo. Nie mogą informować nikogo poza Inkwizytorem o swoich działaniach. Wszelkie przypadki łamania tej zasady będą skutkowały usunięciem z BI.

3. BI wykonuje wszystkie czynności zlecone przez Inkwizytora. Za niewywiązanie się z nich członek BI może zostać usunięty z jej składu.

4. Za członkostwo w BI Inkwizytor może przyznać każdemu uczniowi od 10 do 100 punktów do Rankingu Domów.

5. Każdy członek BI musi zachowywać się kulturalnie i przestrzegać wszystkich regulaminów wewnątrzszkolnych. Na niewłaściwe zachowanie w szkole może zostać wykluczony ze składu BI.

6. Członkowie BI mają obowiązek zgłaszać wszelkie przypadki łamania zasad przez nauczycieli i innych uczniów. Inkwizytor na ich wniosek może przyznać punkty ujemne.

7. Dalsze zasady funkcjonowania BI będą podane w kolejnych dekretach.

Podstawą jest anonimowość. Nikt nie wie że należycie do Brygady!

§ 2. Wizytacje

Punktowanie za wizytacje:

1. Punktualność - 0-2p.

2. Podanie tematu lekcji - 0 lub 1p.

3. Zgodność materiału z tematem - 0-2p.

4. Zachowanie w stosunku do uczniów- 0-2p.

5. Sprawiedliwość oceniania- 0-3p.

6. Wartość merytoryczna- 0-5p.

7. Ocena ucznia- 0-5p.

Razem: 20p.

Instrukcja do punktowania dla członków BI:

Ad. 1: Punktualność oceniamy następująco:

- jeżeli nauczyciel przychodzi o czasie (znaczy punkt wyznaczona godzina bądź wcześniej) – 2p.

- jeżeli nauczyciel spóźnia się do 2 minut – 1p.

- jeżeli nauczyciel spóźni się od powyżej 2 i do 5 minut – 0p.

Ad. 2: Jeżeli nauczyciel podaje słownie lub poprzez zmianę tematu w sali odpowiedni temat zajęć – 1p.

- jeżeli nauczyciel w żaden sposób nie poda tematu – 0p.

Ad. 3: Zgodność materiału z tematem oceniamy następująco:

- jeżeli prezentowany materiał w 100% zgadza się z tematem zajęć – 2p.

- jeżeli prezentowany materiał w części zgadza się z tematem zajęć – 1.p

- jeżeli prezentowany materiał w ogóle nie zgadza się z tematem – 0p.

Ad. 4: Jeżeli nauczyciel zachowuje się fair wobec uczniów – 2p.

- jeżeli choć raz zdarza mu się ignorowanie ucznia bądź niewłaściwe zachowanie w stosunku do niego, albo jeżeli na jakiś czas traci panowanie nad zachowaniem uczniów na lekcji – 1p.

- jeżeli nauczyciel nie radzi sobie z zachowaniem uczniów lub w sposób ewidentny odnosi się do nich niewłaściwie – 0p.

Ad. 5: Sprawiedliwość oceniania dotyczy zarówno ocen jak i przyznawanych punktów, tak dodatnich jak i ujemnych. Tutaj członek BI musi wykazać się sprawiedliwością osądu przyznając od 0 do 3 punktów.

Ad. 6: Ten punkt wypełnia Inkwizytor na podstawie loga z lekcji przedstawionego przez członka BI

Ad. 7: Subiektywna ocena jakości lekcji przez członka BI – 0-5p.

Członek BI wykonuje wizytacje tylko z polecenia Inkwizytora. Samowolne wizytacje nie będą uznawane.

§ 3. Punkty ujemne

Członkowie Brygady Inkwizycyjnej mają obowiązek zgłaszać Inkwizytorowi wszystkie przejawy łamania zasad podczas lekcji. Jeżeli nauczyciel nie stosuje się do zasad, odnosi się nietaktownie wobec uczniów, niesprawiedliwie ocenia lub w inny oczywisty sposób narusza przyjęte ogólnie zasady członek BI ma obowiązek zgłosić to Inkwizytorowie, a ten powinien ukarać takie zachowania (-) do RN.

Przykładowe sytuacje:

- jeżeli nauczyciel pojawia się na lekcji bez nicku poprzedzonego Prof_ bądź prof_ (łamiąc Dekret Edukacyjny nr. 1)

- jeżeli nauczyciel używa chamskim odzywek podczas lekcji

- jeżeli nauczyciel stosuje mobbing wobec ucznia, czyli nie traktuje go na równi z innymi uczniami

- jeżeli nauczyciel ewidentnie faworyzuje któregoś z uczniów

- itp.


Kontakt do Inkwizytora:

prof-maxscott@wp.pl

gg: 10348314

pokuj na chacie:

/join max_scott_biuro


Co jakiś czas będziemy organizować krótkie spotkania, na których będzie można zadawać pytania i dzielić się spostrzeżeniami

Pozdrawiam

Max :)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.