Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Rozpoczęła się walka pomiędzy Rajkowy(114p) a Maagikk(113b)

Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.

Rajkowy(100%) uderzył z siłą +2740 +1349

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+Obniżenie odporności o 1%

-Wściekłość

Maagikk(80%) otrzymał -2017 -988 obrażeń

Maagikk(80%) uderzył z siłą +1835 +1347

-Zablokowanie 1800 obrażeń

Rajkowy(99%) otrzymał -0 -139 obrażeń

Rajkowy(99%) uderzył z siłą +1663 +899

+Obniżenie odporności o 1%

Maagikk(70%) otrzymał -975 -552 obrażeń

Przywrócono 139 punktów życia Rajkowy(100%)

Maagikk(70%) uderzył z siłą +3046 +1315

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

-Absorpcja 144 obrażeń fizycznych

Rajkowy(91%) otrzymał -1377 -121 obrażeń

Przywrócono 427 punktów życia Maagikk(73%)

Rajkowy(91%) uderzył z siłą +1649 +899

+Obniżenie odporności o 1%

Maagikk(63%) otrzymał -961 -552 obrażeń

Maagikk(63%) uderzył z siłą +1802 +1371

Rajkowy(88%) otrzymał -451 -153 obrażeń

Przywrócono 292 punktów życia Rajkowy(89%)

Rajkowy(89%) uderzył z siłą +1764 +899

-Unik

Maagikk(63%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 406 punktów życia Maagikk(66%)

Maagikk(66%) uderzył z siłą +1843 +1361 +1603

+Trzeci cios

Rajkowy(84%) otrzymał -482 -148 -305 obrażeń

Rajkowy(84%) uderzył z siłą +1668 +899

-Unik

Maagikk(66%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 276 punktów życia Rajkowy(86%)

Rajkowy(86%) uderzył z siłą +2729 +1349

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+Obniżenie odporności o 1%

-Wściekłość

Maagikk(46%) otrzymał -2006 -988 obrażeń

Maagikk(46%) uderzył z siłą +1738 +1335

+Głęboka rana pomocnicza

Rajkowy(82%) otrzymał -402 -132 obrażeń

Rajkowy(79%): 556 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 384 punktów życia Maagikk(49%)

Rajkowy - klątwa, utrata tury

Przywrócono 261 punktów życia Rajkowy(81%)

Maagikk(49%) uderzył z siłą +1789 +1304 +1689

+Trzeci cios

Rajkowy(75%) otrzymał -441 -115 -366 obrażeń

Rajkowy(72%): 556 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 363 punktów życia Maagikk(51%)

Rajkowy(72%) uderzył z siłą +1649 +899

+Obniżenie odporności o 1%

Maagikk(41%) otrzymał -961 -552 obrażeń

Przywrócono 246 punktów życia Rajkowy(73%)

Maagikk(41%) uderzył z siłą +1769 +1302

+Głęboka rana pomocnicza

-Zablokowanie 1800 obrażeń

Rajkowy(73%) otrzymał -0 -114 obrażeń

Rajkowy(73%) uderzył z siłą +1667 +899

-Unik

Maagikk(41%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 230 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(69%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 342 punktów życia Maagikk(43%)

Maagikk(43%) uderzył z siłą +1789 +1358

Rajkowy(66%) otrzymał -441 -146 obrażeń

Rajkowy(66%) uderzył z siłą +1897 +899

-Unik

Maagikk(43%) otrzymał -0 obrażeń

Rajkowy(66%) uderzył z siłą +1813 +899

-Unik

Maagikk(43%) otrzymał -0 obrażeń

Maagikk(43%) uderzył z siłą +1794 +1337

Rajkowy(62%) otrzymał -445 -134 obrażeń

Przywrócono 215 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(59%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 320 punktów życia Maagikk(45%)

Maagikk(45%) uderzył z siłą +1854 +1706 +1579

+Cios krytyczny broni pomocniczej

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

+Trzeci cios

-Unik

Rajkowy(55%) otrzymał -0 -379 -288 obrażeń

Rajkowy(55%) uderzył z siłą +1839 +899

+Obniżenie odporności o 1%

Maagikk(34%) otrzymał -1142 -552 obrażeń

Przywrócono 200 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(51%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 299 punktów życia Maagikk(36%)

Maagikk(36%) uderzył z siłą +1756 +1677

+Cios krytyczny broni pomocniczej

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

-Unik

-Kontra

Rajkowy(49%) otrzymał -0 -357 obrażeń

Rajkowy(49%) uderzył z siłą +2507 +1349

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+Obniżenie odporności o 1%

-Wściekłość

Maagikk(18%) otrzymał -1789 -988 obrażeń

Przywrócono 184 punktów życia Rajkowy(50%)

Rajkowy(50%) uderzył z siłą +1794 +899

-Unik

Maagikk(18%) otrzymał -0 obrażeń

Rajkowy(45%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 278 punktów życia Maagikk(20%)

Maagikk(20%) uderzył z siłą +1745 +1687

+Cios krytyczny broni pomocniczej

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

+Głęboka rana pomocnicza

-Kontra

Rajkowy(41%) otrzymał -408 -365 obrażeń

Rajkowy - klątwa, utrata tury

Rajkowy(41%) uderzył z siłą +1727 +899

-Unik

Maagikk(20%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 169 punktów życia Rajkowy(42%)

Maagikk(20%) uderzył z siłą +2979 +1353

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

-Kontra

Rajkowy(32%) otrzymał -1460 -143 obrażeń

Rajkowy(32%) uderzył z siłą +1814 +899

Maagikk(39%): Ostatni ratunek, +4586 punktów życia.

Maagikk(39%) otrzymał -1118 -552 obrażeń

Rajkowy(26%): 1112 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 256 punktów życia Maagikk(41%)

Przywrócono 8000 punktów życia Rajkowy

Przywrócono 153 punktów życia Rajkowy(74%)

Maagikk(41%) uderzył z siłą +1800 +1349

Rajkowy(70%) otrzymał -449 -141 obrażeń

Rajkowy(64%): 1112 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 235 punktów życia Maagikk(42%)

Maagikk(42%) uderzył z siłą +1811 +1324

Rajkowy(60%) otrzymał -458 -126 obrażeń

Rajkowy(60%) uderzył z siłą +1887 +899

Maagikk(31%) otrzymał -1188 -552 obrażeń

Przywrócono 138 punktów życia Rajkowy(61%)

Rajkowy(61%) uderzył z siłą +1805 +899

Maagikk(20%) otrzymał -1110 -552 obrażeń

Maagikk(20%) uderzył z siłą +1789 +1312

Rajkowy(58%) otrzymał -441 -120 obrażeń

Przywrócono 123 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(52%): 1112 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 213 punktów życia Maagikk(21%)

Maagikk(21%) uderzył z siłą +1816 +1332

+Głęboka rana pomocnicza

Rajkowy(48%) otrzymał -461 -131 obrażeń

Rajkowy(45%): 556 obrażeń z głębokiej rany.

Rajkowy(45%) uderzył z siłą +1761 +899

Maagikk(11%) otrzymał -1068 -552 obrażeń

Przywrócono 107 punktów życia Rajkowy(46%)

Przywrócono 192 punktów życia Maagikk(12%)

Maagikk(12%) uderzył z siłą +1773 +1386

-Unik

Rajkowy(45%) otrzymał -0 -162 obrażeń

Rajkowy(45%) uderzył z siłą +1828 +899

-Unik

Maagikk(12%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 92 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(42%): 556 obrażeń z głębokiej rany.

Maagikk(12%) uderzył z siłą +2982 +1318

+Cios krytyczny

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

-Kontra

Rajkowy(33%) otrzymał -1463 -123 obrażeń

Rajkowy(33%) uderzył z siłą +1637 +899

-Parowanie

-Kontra

Maagikk(12%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 171 punktów życia Maagikk(13%)

Rajkowy(33%) uderzył z siłą +1669 +899

-Unik

Maagikk(13%) otrzymał -0 obrażeń

Maagikk(13%) uderzył z siłą +1605 +1589

+Cios krytyczny broni pomocniczej

Bolesny cios, spowolnienie o 240% SA

+15 energii

-Kontra

Rajkowy(29%) otrzymał -306 -295 obrażeń

Rajkowy - klątwa, utrata tury

Przywrócono 77 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(27%): 556 obrażeń z głębokiej rany.

Rajkowy(27%) uderzył z siłą +1804 +899

-Parowanie

-Kontra

Maagikk(13%) otrzymał -0 obrażeń

Maagikk(13%) uderzył z siłą +1688 +1237

Rajkowy(24%) otrzymał -365 -80 obrażeń

Przywrócono 149 punktów życia Maagikk(14%)

Maagikk(14%) uderzył z siłą +1654 +1188

+Głęboka rana pomocnicza

Rajkowy(22%) otrzymał -341 -56 obrażeń

Przywrócono 61 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(17%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Rajkowy(17%) uderzył z siłą +1850 +899

Maagikk(3%) otrzymał -1153 -552 obrażeń

Maagikk(3%) uderzył z siłą +1603 +1193

Rajkowy(15%) otrzymał -305 -59 obrażeń

Przywrócono 128 punktów życia Maagikk(4%)

Rajkowy - klątwa, utrata tury

Przywrócono 46 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(10%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Maagikk(4%) uderzył z siłą +1649 +1214

Rajkowy(8%) otrzymał -337 -69 obrażeń

Przywrócono 107 punktów życia Maagikk(4%)

Rajkowy - klątwa, utrata tury

Przywrócono 31 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(3%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Maagikk(4%) uderzył z siłą +1619 +1196

-Unik

Rajkowy(3%) otrzymał -0 -60 obrażeń

Przywrócono 85 punktów życia Maagikk(5%)

Rajkowy(3%) uderzył z siłą +1672 +899

-Unik

Maagikk(5%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 15 punktów życia Rajkowy

Rajkowy(0%): 834 obrażeń z głębokiej rany.

Zwyciężył Maagikk.

Dodaj komentarz

Autor zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Zaloguj się.

Autor wpisu zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Aktywuj publiczny profil, aby móc komentować ten wpis.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.