Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat keramiko.pl Rafał Waszkowiak i synowie ul.Jastrzębia 23/1, 59-300 Lubin

– Ja/My …………………………………………………………………………………………………………………….

niniejszym informuję/informujemy keramiko.pl Rafał Waszkowiak i synowie ul.Jastrzębia 23/1, 59-300 Lubin

o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........………………………

– Data zawarcia umowy …………....………. /odbioru ………………....…….

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………

– Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………...............………………….………

- Dodatkowe informacje/uwagi: ……………………………………………………………………………….......………

– Podpis czytelny konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……….……………

– Data ………………………………………………………………………………………

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.