Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Rozpoczęła się walka pomiędzy stypa(108h) a Mój Skarbik(114p)

Walka bez Punktów Honoru - gracze niedawno walczyli.

stypa wykonał podwójny strzał.

stypa(100%) uderzył z siłą +1489

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

-Zablokowanie 1792 obrażeń

Mój Skarbik(100%) otrzymała -0 obrażeń

stypa(100%) uderzył z siłą +1574

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(97%) otrzymała -567 obrażeń

Mój Skarbik zrobiła krok do przodu.

stypa(100%) uderzył z siłą +1560

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(94%) otrzymała -568 obrażeń

Przywrócono 737 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(94%): 753 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik zrobiła krok do przodu.

stypa(100%) uderzył z siłą +1541

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(91%) otrzymała -565 obrażeń

Przywrócono 700 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(90%): 753 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(90%) uderzyła z siłą +1545 +795

-Unik

stypa(100%) otrzymał -0 obrażeń

stypa wykonał podwójny strzał.

stypa(100%) uderzył z siłą +1595

+Głęboka rana

+Dotyk anioła, życie +4080

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(87%) otrzymała -625 obrażeń

stypa(100%) uderzył z siłą +2376

+Cios krytyczny

-Unik

-Kontra

Mój Skarbik(87%) otrzymała -0 obrażeń

Mój Skarbik(87%) uderzyła z siłą +1456 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(92%) otrzymał -799 -426 obrażeń

Mój Skarbik(81%): 1129 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(81%) uderzyła z siłą +1415 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(83%) otrzymał -760 -431 obrażeń

Przywrócono 264 punktów życia stypa(85%)

Przywrócono 663 punktów życia Mój Skarbik(84%)

stypa(85%) uderzył z siłą +1685

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(80%) otrzymała -718 obrażeń

Mój Skarbik(74%): 1129 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(74%) uderzyła z siłą +1491 +795

-Unik

stypa(85%) otrzymał -0 obrażeń

Mój Skarbik(74%) uderzyła z siłą +1441 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(76%) otrzymał -785 -435 obrażeń

Przywrócono 251 punktów życia stypa(78%)

Przywrócono 626 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(71%): 1129 obrażeń z głębokiej rany.

stypa(78%) uderzył z siłą +1670

+Szybka strzała

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(67%) otrzymała -719 obrażeń

stypa(78%) uderzył z siłą +1545

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(63%) otrzymała -623 obrażeń

Mój Skarbik(63%) uderzyła z siłą +1414 +795

-Unik

stypa(78%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 238 punktów życia stypa(80%)

Przywrócono 590 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(60%): 1129 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(60%) uderzyła z siłą +1340 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(72%) otrzymał -691 -440 obrażeń

stypa wykonał podwójny strzał.

stypa(72%) uderzył z siłą +2359

+Cios krytyczny

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

-Zablokowanie 1792 obrażeń

-Kontra

Mój Skarbik(60%) otrzymała -0 obrażeń

Drugi strzał - pudło!

Mój Skarbik(60%) uderzyła z siłą +1436 +795

+Obniżenie odporności o 1%

+Zamrożenie

stypa(63%) otrzymał -780 -444 obrażeń

Przywrócono 224 punktów życia stypa(64%)

Mój Skarbik(54%): 1129 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(54%) uderzyła z siłą +1487 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(55%) otrzymał -828 -449 obrażeń

Przywrócono 211 punktów życia stypa(57%)

Przywrócono 553 punktów życia Mój Skarbik(57%)

Mój Skarbik(57%) uderzyła z siłą +1538 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(47%) otrzymał -876 -454 obrażeń

Przywrócono 516 punktów życia Mój Skarbik(60%)

Mój Skarbik(60%) uderzyła z siłą +2014 +1177

+Cios krytyczny

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(32%) otrzymał -1331 -823 obrażeń

Bandażowanie ran stypa +4000 punktów życia.

Przywrócono 198 punktów życia stypa

Przywrócono 185 punktów życia stypa(63%)

Przywrócono 479 punktów życia Mój Skarbik(63%)

Mój Skarbik(63%) uderzyła z siłą +1506 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(54%) otrzymał -846 -463 obrażeń

stypa(54%) uderzył z siłą +1586

+Obniżenie pancerza o 19

-Zablokowanie 1792 obrażeń

Mój Skarbik(63%) otrzymała -0 obrażeń

Przywrócono 172 punktów życia stypa(55%)

Przywrócono 442 punktów życia Mój Skarbik(65%)

Mój Skarbik(65%) uderzyła z siłą +1548 +795

+Obniżenie odporności o 1%

stypa(45%) otrzymał -885 -463 obrażeń

stypa wykonał podwójny strzał.

stypa(45%) uderzył z siłą +1678

-Unik

Mój Skarbik(65%) otrzymała -0 obrażeń

stypa(45%) uderzył z siłą +1653

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(61%) otrzymała -762 obrażeń

Przywrócono 158 punktów życia stypa(46%)

Przywrócono 405 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik: 753 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(55%): 753 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(55%) uderzyła z siłą +1382 +795

-Unik

stypa(46%) otrzymał -0 obrażeń

stypa(46%) uderzył z siłą +1516

+Szybka strzała

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(51%) otrzymała -654 obrażeń

stypa(46%) uderzył z siłą +1585

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(47%) otrzymała -730 obrażeń

Przywrócono 145 punktów życia stypa(47%)

Przywrócono 368 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(42%): 1129 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(42%) uderzyła z siłą +2028 +1177

+Cios krytyczny

stypa(32%) otrzymał -1344 -831 obrażeń

stypa(61%) uderzył z siłą +1692

+Głęboka rana

+Dotyk anioła, życie +4080

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(38%) otrzymała -843 obrażeń

Przywrócono 132 punktów życia stypa(62%)

Mój Skarbik(29%): 1505 obrażeń z głębokiej rany.

Przywrócono 8000 punktów życia Mój Skarbik

Przywrócono 119 punktów życia stypa(63%)

Przywrócono 332 punktów życia Mój Skarbik(76%)

stypa(63%) uderzył z siłą +1694

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(72%) otrzymała -860 obrażeń

Mój Skarbik(63%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(63%) uderzyła z siłą +1421 +795

-Unik

stypa(63%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 106 punktów życia stypa(64%)

Przywrócono 295 punktów życia Mój Skarbik(65%)

stypa wykonał podwójny strzał.

stypa(64%) uderzył z siłą +1576

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(60%) otrzymała -767 obrażeń

Drugi strzał - pudło!

Mój Skarbik(52%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(52%) uderzyła z siłą +1435 +795

stypa(55%) otrzymał -779 -463 obrażeń

Przywrócono 92 punktów życia stypa(55%)

Przywrócono 258 punktów życia Mój Skarbik(53%)

stypa(55%) uderzył z siłą +1664

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(48%) otrzymała -863 obrażeń

Przywrócono 79 punktów życia stypa(56%)

Mój Skarbik(40%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

Mój Skarbik(40%) uderzyła z siłą +1397 +795

-Unik

stypa(56%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 221 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(33%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

stypa(85%) uderzył z siłą +1515

+Dotyk anioła, życie +4080

+Obniżenie pancerza o 19

-Zablokowanie 1792 obrażeń

Mój Skarbik(33%) otrzymała -0 obrażeń

Mój Skarbik(33%) uderzyła z siłą +1514 +795

-Unik

stypa(85%) otrzymał -0 obrażeń

Przywrócono 66 punktów życia stypa(86%)

Przywrócono 184 punktów życia Mój Skarbik

Mój Skarbik(25%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

stypa(86%) uderzył z siłą +1493

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(21%) otrzymała -737 obrażeń

Przywrócono 53 punktów życia stypa(86%)

Mój Skarbik(21%) uderzyła z siłą +1466 +795

stypa(77%) otrzymał -808 -463 obrażeń

Mój Skarbik(12%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

stypa(77%) uderzył z siłą +1486

+Głęboka rana

+Obniżenie pancerza o 19

Mój Skarbik(8%) otrzymała -746 obrażeń

Przywrócono 40 punktów życia stypa(77%)

Przywrócono 147 punktów życia Mój Skarbik(9%)

Mój Skarbik(9%) uderzyła z siłą +1363 +795

-Unik

stypa(77%) otrzymał -0 obrażeń

Mój Skarbik(0%): 1506 obrażeń z głębokiej rany.

Zwyciężył stypa.

Dodaj komentarz

Autor zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Zaloguj się.

Autor wpisu zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Aktywuj publiczny profil, aby móc komentować ten wpis.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.