Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Informacje o zamachach 11-09-2001 Część 6 Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5 Część 7 Część 8

9-11 wyjaśnione w 5 minut !!! The Corbett Report | 9/11: A Conspiracy Theory

Rankiem 11 Września 2001 r. 19 mężczyzn uzbrojonych w nożyki do kartonu pod kierownictwem osobnika podłączonego do maszyny dializującej znajdującego się w pewnej fortecy wewnątrz jaskiń odległych o pół świata drogi i używającego do kierowania akcją 1 telefonu satelitarnego i 1 laptopa, dokonali najbardziej złożonego przeniknięcia do najbardziej strzeżonej przestrzeni powietrznej na świecie, przy tym pokonując pasażerów i obezwładniając pilotów wyszkolonych w wojsku w walce na pokładach 4 pasażerskich liniowców, by potem skierować te samoloty na kompletnie dziki kurs i lecieć tak przez ponad godzinę nie będąc niepokojonym przez jakikolwiek myśliwiec przechwytujący.

Tych 19 porywaczy, będących pobożnymi religijnymi fundamentalistami, którzy lubili sobie popić alkohol, powciągać trochę kokainy, i pomieszkać ze striptizerkami z różowymi włosami, zdołali zniszczyć w Nowym Jorku 3 budynki przy pomocy2 samolotów, jednocześnie w Waszyngtonie jeden z nich nie będący w stanie poradzić sobie z jednosilnikową Cessną, zdołał pilotować Boeinga 757 podczas manewru zawrócenia o 270 stopni jak w korkociągu z obniżeniem lotu o 8 tysięcy stóp by idealnie dokładnie trafić w cel na poziomie gruntu, uderzając budynek Pentagonu w miejscu, gdzie mieściło się biuro analiz budżetowych, w którym urzędnicy Departamentu Obrony pracowali nad tajemnicą 2.3 biliona dolarów, których "zaginięcie" z kasy zostało ogłoszone przez Sekretarza Obrony Donalda Rumsfelda dzień wcześniej - 10 Września 2001 r. - podczas konferencji prasowej.

Na całe szczęście czołowi prezenterzy wiadomości znali nazwiska zamachowców w przeciągu minut, eksperci mediów wiedzieli o nich w ciągu godzin, rząd znał te nazwiska po jednym dniu, a dowody dosłownie spadły pod nogi agentów FBI. Jednak z jakiegoś powodu grupka szalonych zwolenników teorii spiskowych domagała się śledztwa w sprawie największego w historii ataku na amerykańskiej ziemi

Śledztwo było opóźniane, brakowało na nie funduszy, było ustawione by zakończyć się fiaskiem, pociągało za sobą konflikt interesów, oraz zajmowało się tuszowaniem prawdy od początku do końca. Było oparte na zeznaniach wymuszonych pod wpływem tortur, których zapisy zostały zniszczone. Nie wspomniało ani słowem o istnieniu budynku WTC nr 7, programie Able Danger, firmie Ptech, tłumaczce FBI Sibel Edmonds, powiązaniach Osamy Bin Ladena i CIA, oraz o ćwiczeniach zakładających porwanie dużych samolotów pasażerskich oraz trafienie nimi w budynki, które to ćwiczenia przebiegały w dokładnie tym samym czasie, w którym miały miejsce rzeczywiste wydarzenia, które miały symulować. W trakcie śledztwa kłamali ludzie z Pentagonu, CIA, rządu Busha, a jeśli chodzi o Busha i Cheneya to... cóż, nikt nie wie co powiedzieli ponieważ zeznawali w tajemnicy, poza protokołem, nie pod przysięgą oraz za zamkniętymi drzwiami.

Śledztwo nie było zainteresowane by przyjrzeć się kto finansował ataki ponieważ to pytanie "ma małe znaczenie praktyczne". Jednak Komisja d/s zamachów 9/11 spisała się na medal odpowiadając na wszystkie pytania opinii publicznej (poza większością z tych, które mieli członkowie rodzin ofiar) oraz przypisując winę wszystkim sprawcom (chociaż nikt nie stracił posady) stwierdzając, że ataki "wynikały z braku wyobraźni" ponieważ "Nie sądzę by ktokolwiek mógł sobie wyobrazić wlecenie samolotami w budynki" za wyjątkiem Pentagonu, FEMA, NORADu oraz NRO [National Reconessance Office].

DIA [wywiad wojskowy] zniszczył 2.5 terabajta danych o programie wywiadowczym Able Danger, ale to jest w porządku ponieważ prawdopodobnie nie były istotne.

SEC (Komisja Giełd i Papierów Wartościowych) zniszczyła swoje rejestry dotyczące śledztwa w sprawie wewnętrznej wiedzy o transakcjach przeprowadzanych tuż przed atakami, ale to jest w porządku ponieważ niszczenie rejestrów największego śledztwa w historii SEC jest częścią rutynowej opieki nad rejestrami.

NIST utajnił dane, których użył do modelowania zburzenia budynku WTC nr 7, ale to jest w porządku ponieważ znajomość sposobu stworzenia modelu tego zburzenia "naraziłaby opinię publiczną na niebezpieczeństwo".

FBI argumentuje, że wszystkie materiały z ich śledztwa w sprawie zamachów 9/11 powinny być utajnione przed opinią publiczną, ale to jest w porządku ponieważ FBI prawdopodobnie nie ma nic do ukrycia.

Ten mężczyzna [Barry Jennings] nigdy nie istniał, ani też nie miał nic do powiedzenia wartego waszej uwagi, a jeśli twierdzicie przeciwnie jest paranoicznymi zwolennikami teorii spiskowych i zasługujecie na ostracyzm całej ludzkości. Tak samo nie istniał ani on, ani on, ani on, ani ona. (ani ona, ani ona, ani on).

Osama Bin Laden żył w jaskiniach stanowiących fortecę na wzgórzach Afganistanu, jednak jakoś udało mu się uciec. Potem ukrywał się w Tora Bora ale jakoś udało mu się zbiec. Potem żył przez lata w miejscowości Abottabad, szydząc przez 10 lat z najbardziej wszechstronnej sieci wywiadowczej stosującej najbardziej zaawansowaną technologię na świecie, wypuszczając całkowicie bezkarnie nagrania wideo jedno za drugim (wyglądając przy tym coraz młodziej) zanim w końcu został znaleziony przez drużynę Navy Seals podczas brawurowej akcji, której nie zapisano na filmie, podczas której nie stawiał oporu ani nie używał swojej żony jako żywej tarczy, podczas której ci profesjonalni spece służb specjalnych spanikowali i zabili go nieuzbrojonego, podczas gdy stanowił on z pewnością najlepsze źródło wywiadowcze na temat tych tchórzliwych terrorystów na naszej planecie. Potem jego ciało wyrzucono do oceanu nie mówiący nikomu ani słowa. A potem kilkudziesięciu członków tego zespołu Seals zginęło w rozbitym helikopterze w Afganistanie.

To jest wersja wydarzeń 9/11 przedstawiona przez media, które opowiedziały samą prawdę na temat zamachu na JF Kennedy'ego, o niemowlętach w inkubatorach w Kuwejcie, o ruchomych laboratoriach z bronią masowego rażenia w Iraku, oraz o akcji ratowania Jessici Lynch przez kolegów z oddziału.

Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej historii to jesteście gówno warci, jesteście paranoikami noszącymi aluminiowe czapki, męczycie psy, nienawidzicie dzieci, i wszyscy będą sie wami brzydzić. Jeśli kochacie swój kraj lub wolność, szczęście, tęczę, rock and roll, pieski domowe, szarlotkę i waszą babcię, to nigdy w życiu nie wyrazicie wątpliwości na temat jakiegokolwiek fragmentu tej opowieści w rozmowie z kimkolwiek. Nigdy.

To było ogłoszenie społeczne przygotowane przez: Przyjaciół z FBI, CIA, NSA, DIA, SEC, korpo-mediów, Białego Domu, NIST, oraz z Komisji w/s 9/11. Ponieważ Ignorancja jest Siłą.

Everything you ever wanted to know about the 9/11 conspiracy theory in under 5 minutes.

(Watch French, German, Spanish, Italian, Hebrew or Portuguese translations of this video.)

TRANSCRIPT: On the morning of September 11, 2001, 19 men armed with boxcutters directed by a man on dialysis in a cave fortress halfway around the world using a satellite phone and a laptop directed the most sophisticated penetration of the most heavily-defended airspace in the world, overpowering the passengers and the military combat-trained pilots on 4 commercial aircraft before flying those planes wildly off course for over an hour without being molested by a single fighter interceptor.

These 19 hijackers, devout religious fundamentalists who liked to drink alcohol, snort cocaine, and live with pink-haired strippers, managed to knock down 3 buildings with 2 planes in New York, while in Washington a pilot who couldn’t handle a single engine Cessna was able to fly a 757 in an 8,000 foot descending 270 degree corskscrew turn to come exactly level with the ground, hitting the Pentagon in the budget analyst office where DoD staffers were working on the mystery of the 2.3 trillion dollars that Defense Secretary Donald Rumsfeld had announced “missing” from the Pentagon’s coffers in a press conference the day before, on September 10, 2001.

Luckily, the news anchors knew who did it within minutes, the pundits knew within hours, the Administration knew within the day, and the evidence literally fell into the FBI’s lap. But for some reason a bunch of crazy conspiracy theorists demanded an investigation into the greatest attack on American soil in history.

The investigation was delayed, underfunded, set up to fail, a conflict of interest and a cover up from start to finish. It was based on testimony extracted through torture, the records of which were destroyed. It failed to mention the existence of WTC7, Able Danger, Ptech, Sibel Edmonds, OBL and the CIA, and the drills of hijacked aircraft being flown into buildings that were being simulated at the precise same time that those events were actually happening. It was lied to by the Pentagon, the CIA, the Bush Administration and as for Bush and Cheney…well, no one knows what they told it because they testified in secret, off the record, not under oath and behind closed doors. It didn’t bother to look at who funded the attacks because that question is of “little practical significance“. Still, the 9/11 Commission did brilliantly, answering all of the questions the public had (except most of the victims’ family members’ questions) and pinned blame on all the people responsible (although no one so much as lost their job), determining the attacks were “a failure of imagination” because “I don’t think anyone could envision flying airplanes into buildings ” except the Pentagon and FEMA and NORAD and the NRO.

The DIA destroyed 2.5 TB of data on Able Danger, but that’s OK because it probably wasn’t important.

The SEC destroyed their records on the investigation into the insider trading before the attacks, but that’s OK because destroying the records of the largest investigation in SEC history is just part of routine record keeping.

NIST has classified the data that they used for their model of WTC7's collapse, but that’s OK because knowing how they made their model of that collapse would “jeopardize public safety“.

The FBI has argued that all material related to their investigation of 9/11 should be kept secret from the public, but that’s OK because the FBI probably has nothing to hide.

This man never existed, nor is anything he had to say worthy of your attention, and if you say otherwise you are a paranoid conspiracy theorist and deserve to be shunned by all of humanity. Likewise him, him, him, and her. (and her and her and him).

Osama Bin Laden lived in a cave fortress in the hills of Afghanistan, but somehow got away. Then he was hiding out in Tora Bora but somehow got away. Then he lived in Abottabad for years, taunting the most comprehensive intelligence dragnet employing the most sophisticated technology in the history of the world for 10 years, releasing video after video with complete impunity (and getting younger and younger as he did so), before finally being found in a daring SEAL team raid which wasn’t recorded on video, in which he didn’t resist or use his wife as a human shield, and in which these crack special forces operatives panicked and killed this unarmed man, supposedly the best source of intelligence about those dastardly terrorists on the planet. Then they dumped his body in the ocean before telling anyone about it. Then a couple dozen of that team’s members died in a helicopter crash in Afghanistan.

This is the story of 9/11, brought to you by the media which told you the hard truths about JFK and incubator babies and mobile production facilities and the rescue of Jessica Lynch.

If you have any questions about this story…you are a batshit, paranoid, tinfoil, dog-abusing baby-hater and will be reviled by everyone. If you love your country and/or freedom, happiness, rainbows, rock and roll, puppy dogs, apple pie and your grandma, you will never ever express doubts about any part of this story to anyone. Ever.

This has been a public service announcement by: the Friends of the FBI, CIA, NSA, DIA, SEC, MSM, White House, NIST, and the 9/11 Commission. Because Ignorance is Strength.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.