Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Regulamin zawodów krajowych

ZAWODY WOJSKOWE

Zawody są organizowane w związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia Świętem Wojska Polskiego.

ORGANIZATOR

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 3 w PRZASNYSZU.

WSPÓŁORGANIZATOR

Osiedlowy Klub Krótkofalowców Spółdzielni Mieszkaniowej i ZHP SP5ZIM.

UCZESTNICY

Nadawcy indywidualni, stacje klubowe oraz nasłuchowcy.

TERMIN

15 sierpnia od godz: 05:00 do 06:00 UTC (07:00 do 08:00 LOK).

Uczestników obowiązuje 5 min QRT zarówno przed jak i po zawodach.

PASMO i MOC

3.5 MHz - SSB i CW - zgodnie z obowiązującym band planem.

Dopuszczalny maksymalny limit mocy stacji w zawodach - 100 W.

KLASYFIKACJA

Grupa A – stacje klubowe CW i SSB,

Grupa B – stacje indywidualne CW i SSB,

Grupa C – stacje indywidualne CW,

Grupa D – stacje indywidualne SSB,

Grupa E – stacje wojskowe CW i SSB,

Grupa F – stacje wojskowe CW,

Grupa G – stacje wojskowe SSB,

Grupa H – stacje nasłuchowe.

Do stacji wojskowych zaliczają się czynni żołnierze i pracownicy cywilni Wojska Polskiego, oraz emeryci zarówno wojskowi jak i cywilni pracownicy wojska.

Stacja SP5ZIM nie będzie klasyfikowana.

PUNKTACJA

QSO ze stacją SP5ZIM – SSB 5 pkt, CW 10 pkt.

QSO ze stacją wojskową – SSB 2 pkt, CW 4 pkt.

QSO z pozostałymi stacjami – SSB 1 pkt. CW 2 pkt.

Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i raportów obu korespondentów. Zaliczane są punkty dawane przez obie stacje. Jedna stacja może być wykazana w nasłuchach tylko dwa razy na CW i dwa razy SSB.

RAPORTY

RS(T) + numer kolejny łączności, np. SSB - 5901, CW - 59901.

Stacje wojskowe RS(T) + WP, np. SSB - 59WP, CW - 599WP.

Numeracja ciągła przy pracy CW i SSB (dla stacji „nie wojskowych”).

WYNIK KOŃCOWY – suma punktów.

NAGRODY I DYPŁOMY

Za zajęcie 1 miejsca w grupie - PUCHARY ( warunek: co najmniej 5 stacji sklasyfikowanych w grupie). O ile możliwości sponsorów pozwolą i będzie więcej uczestników możliwe będzie przyznanie pucharów również i za drugie miejsca w poszczególnych grupach.

Za zajęcie 1 - 3 miejsca w grupie - DYPLOMY.

DZIENNIKI ZAWODÓW

Dzienniki za zawody należy przesłać w terminie do 10 dni po zakończeniu zawodów w formacie elektronicznym (cabrilo) na adres e-mail klubu SP5ZIM sp5zim@hotmail.com.

lub w formie pisemnej na adres:

Osiedlowy Klub Krótkofalowców Spółdzielni Mieszkaniowej i ZHP SP5ZIM ul. Orlika 27, 06-300 PRZASNYSZ.

Organizator każdorazowo potwierdzi zwrotnie otrzymanie logu. W przypadku braku potwierdzenia proszę o przesłanie logu na adres sp5z.gru@gmail.com.

Preferowane są logi w formacie elektronicznym.

MANAGER

hm. Włodzimierz ZIEMKA SP5Z

e-mail: sp5z.gru@gmail.com.

KOMISJA do rozliczenia zawodów

Włodek SP5Z, Ryszard SP5KD, Józef SP5BUJ i Ryszard SP5GKN.

WYNIKI ZAWODÓW

Dzienniki zostaną sprawdzone przez organizatorów do 30 września i opublikowane w prasie krótkofalarskiej oraz wysłane na adresy e-mail uczestników, oraz na stronie klubu SP5ZIM.

Decyzje komisji są ostateczne.

Puchary zastaną wysłane pocztą, a dyplomy pocztą elektroniczną.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.