Ostatnio: 01.10.2015

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Salaficki Wahabizm jest antyislamski Salafi Wahabism is anti Islam

Sprzeczność pomiędzy salafickim Wahabizmem a prawdziwym Islamem.

Celem nie jest muzułmańskie kazanie, ale pokazanie jak w rzeczywistości salaficki ruch Wahabizmu przywłaszcza sobie Islam i mu zaprzecza.

To obszerny temat, ale pozwólcie przedstawić kilka aspektów tej sprzeczności.

1) Salafici mówią o 5 filarach islamu: świadectwo, że istnieje tylko jeden Bóg a Mahomet jest jego posłańcem; modlenie się 5 razy dziennie; dawanie jałmużny; post podczas Ramadanu oraz pielgrzymka w miarę możliwości. Wierzą, że ktokolwiek przestrzega tych pięciu zasad znajdzie się w raju bez względu na popełnione przestępstwa czy zbrodnie.

Jest to wbrew islamowi ponieważ te rytuały nie są celem samym w sobie, ale sposobami samooczyszczenia, osiągnięcia Al Taqwa - respektu dla Boga poprzez: dokonywanie dobrych uczynków, przestrzeganie prawdziwych wartości Islamu: Sprawiedliwości; Wolności wypowiedzi, wierzeń i tolerancji oraz porzucenie czynienia zła.


2) Salafici fałszywie uznają w swoim Jihadzie, z powodu pierwszej fali wojen, efektem których było muzułmańskie imperium Arabów, że prorok Mahomet powiedział: "Mam obowiązek walczyć, ze wszystkimi aż zaświadczą, że istnieje jeden tylko Bóg i ja jestem jego posłańcem". Twierdzą również, że powiedział: "Zarabianie na życie jest w cieniu mojej włóczni".

Początkowo arabscy muzułmanie pod wodzą Quraysha rozpoczęli nieustanne wojny przeciwko znanym potęgom w 7. i 8. wieku by stworzyć nowe imperium.

Salficcy, wahabiccy wojownicy uczą się na pamięć historii tego jhadu by robić to samo a nawet więcej. Państwo Saudów podczas wojen prowadzonych w 18, 19 i 20. wieku zabijało cywilów, w tym kobiety i dzieci. Właściwie to atakowali bezsilnych rolników w Iraku, Syrii i Jordanii, potem ich zabijali i grabili niewielkie dobytki. Łatwo tego dowieść używając ich własnych ksiąg, ponieważ uznawali takie zachowanie jako religijny jihad i byli dumni z zabijania wszystkich, którzy nie byli salfickimi wahabitami, począwszy od sunnitów, poprzez sufich aż po szyitów. Potwierdzają to księgi Ibn Abdela Wahaba.

W Islamie muzułmanin musi walczyć tylko w samoobronie i by bronić swoich bliskich przed atakami. Państwa muzułmańskie mają zakaz atakowania innych lub rozpoczynania wojen. W skrócie, Bóg mówi w Koranie: "Walcz w imię Boga z tymi, którzy walczą z tobą, i nie przekraczaj granic. Doprawdy, Bóg nie kocha tych, którzy te granice przekraczają. [2:190] "ktokolwiek przekracza granice przeciw tobie, w ten sam sposób przekraczaj przeciw niemu" [2:194].


3) Prawodawstwo salafickie używa Koranu jako jednego ze źródeł i przekręca jego znaczenie wedle uznania. Co więcej uznają swoje prawo za święte i ważniejsze niż demokracja, którą odrzucają, twierdząc, że jest wbrew woli Boga.

W Islamie Koran jest jedynym źródłem prawodawstwa, tak prostego i elastycznego, że może być zawsze stosowane. Zgodnie z nim nie wolno oskarżać jakiekolwiek spokojnego człowieka o bycie niewiernym lub bałwochwalcą; jedynym powodem by kogoś zabić, jest to, że ta osoba kogoś zabiła lub jest żołnierzem armii atakującej pokojowe państwo. Zabronione jest również samobójstwo w wyniku aktu agresji lub niesprawiedliwości [4:29-30]

Salafici mają wiele zasad usprawiedliwiających zabójstwo muzułmanów, mężczyzn czy kobiet: za cudzołóstwo jeśli się było lub jest w związku małżeńskim; za porzucenie modlitw; za opuszczenie Islamu; za kwestionowanie Salafizmu; w końcu imam albo salaficki władca ma prawo zabić trzecią część swoich poddanych by zreformować pozostałych!

Według Salafitów to bardzo łatwe by kogoś zabić - wystarczy oskarżyć tę osobę o bycie kafer albo mushrik czyli niewiernym albo bałwochwalcą. o co oskarżają wszystkich chrześcijan i żydów. Czyli wszyscy powinni być zabici.


4) Salaficcy Wahabici mają swój specjalny kod i terminologię. Na przykład:

Sunna w Koranie i po arabsku oznacza prawo Boga i jego traktowanie ludzi. Dla Salafitów jest to Hadeeth czyli słowa przypisywane prorokowi Mahometowi. Według Koranu, jedyne w co powinien wierzyć muzułmanin jest słowo Boga. Salafici wierzą we wszystko co przypisują Mahometowi.

O traktowaniu innych Koan mówi, że muzułmaninem jest każda pokojowo usposobiona osoba bez względu na wiarę, a mushrik albo kafer są wszyscy atakujący pokojowo nastawionych ludzi, ci popełniający przestępstwa zagrażające ludzkiemu życiu lub ci prześladujący innych ze względu na wiarę. Dla Salafickich Wahabitów tylko oni sami są prawdziwymi muzułmanami, inni nie.

Słowo Salaf jako rzeczownik oznacza przodka i jest wymienione w Koranie tylko raz w opowieściach o faraonie Mojżeszu. Bóg określił go tym słowem i wszystkich, którzy jak on pobłądzili. Nie jest to pozytywne określenie [ 43: 56][28: 41-42]. Salafici dodatkowo używają słowa saleh co znaczy słuszny by mówić o sobie Al Salaf al Saleh czyli Słuszny Przodek.

To wbrew Islamowi, który zakazuje samochwalstwa lub uwielbienia dla innych ze względu na słuszność, ponieważ jedynie Bóg o tym decyduje [53: 32][4: 49-50].

Salafici określają siebie jako Ahl Al Sunna WA Al Jama’ah czyli jako większość muzułmanów.

Według Koranu tylko Bóg zna ludzkie wnętrze zaś pod względem religii tylko nieliczni podążają słuszną drogą, większość ludzkości błądzi.

bible tora quran

Antykoraniczna Strategia Przywódców Projektu Biblijnego

Atak terrorystyczny w Woolwich ukazuje związek Saudów i Izraela Filozofia dominacji

O różnicach między salafizmem, wahabizmem, sufizmem...

Dlaczego monarchie arabskie sprzymierzyły się z Izraelem przeciw szyitom?

Islam w Polsce: Nie wszyscy Żydzi są syjonistami

Salafism+CIA: zwycięska formuła na destabilizację Rosji i Środkowego Wschodu

Islamizm przeciw islamowi Islam przeciwko ekstremizmowi Muslims stand up against extremism, death to Wahhabism

Syria:wylęgarnia terrorystów mających na celowniku Europę

Niemcy delegalizują Salafitów Millatu Ibrahim nawołujących do przewrotu

Poważne obawy w Niemczech. Kontrwywiad ostrzega przed ofensywą salafitów

Daniel Pipes i David Horowitz finansowal antymuzułmańskiego polityka Geerta Wildersa

Kto naprawdę sponsoruje centrum-meczet koło Ground Zero?

„GLADIO B” w zasobach CIA "Operacja Gladio" Tajna Historia Terroryzmu "Fałszywej Flagi" USA w Europie

The Gulf Cooperation Council: Rockefeller-Rothschild Puppet Monarchs Emir Kataru służy Izraelowi lepiej niż USA

Experts contradict Obama on Islamic terror threat FBI: Jewish extremists commit more terror than Islamic extremists!

This is what Israel doesn't tell you about Hamas Fake Al Qaeda What If Israel Is Behind The Terrorists?

Izraelska AlKaida (by ADL): Adam Gadahn Azzam=Adam Pearlman, Yusuf Al Khattab=Joseph Cohen

Link Between Mossad and Breivik - freemason, supporter of vile Zionist Islamophobes Pam Geller and Richard Pipes

Analizy i wieści na temat Palestyny, Izraela, Żydów, judaizmu i syjonistów

Yule be sorry: Saudi police foil attempt to celebrate Christmas

Saudi prince who killed manservant 'to be allowed home'

Indonesian maid gang raped in Saudi Arabia

Saudi Wahhabi Preacher Issues Fatwa Allowing Jihadis to Rape Syrian Women

Saudi Arabia, Qatar Supply Terrorists with Israeli-Made Explosives in Syria

Saudi Arabia commits War Crime by Forced Use of Prisoners in Syria Insurgency

Norway’s Austin Radio Unveils Turkish-Saudi-Qatari Plot to Assassinate Iraqi PM

Reports: Israel, Saudis United in Desire to See Attack on Iran

Largest Oil Refinery in U.S. is Owned by Saudi Royal Family and Anglo-Dutch

Saudi Prince Marries British Aristocrat In Low Key Ceremony

The Wahhabi Invasion: How Saudi Uses Money To Radicalizing Kashmir

100 Saudi girls arrested for attending a "Satan-worshiping party"

Saudi dies after setting himself on fire in protest

Saudi Gazette - Libya in need of 900,000 new homes, says ministry


W Syrii trwa wojna o prawdę

Jak "Oni" kłamią o Syrii (zobacz koniecznie)

Zbrodnie terrorystów w Syrii

Sceny z Syrii przed wojną

USA i Syria: Fakty, które powinniście znać

Tajny raport Ligi Arabskiej w sprawie Syrii?

Środkowowschodnia kontr-rewolucja

Harmonogram operacji przewrotu w Syrii 1991

Mit pokojowych antyrządowych demonstracji w Syrii

Europejski Front Solidarności dla Syrii

Zmagania o Środkowy Wschód: po pierwsze gaz

Syria, Turcja, Izrael oraz wojna o energię na Wielkim Środkowym Wschodzie

Dlaczego Katar chce dokonać inwazji Syrii

Los Gazpromu i gospodarki rosyjskiej rozstrzygnie się w Syrii

Czy Obama i Putin podzielą się Środkowym Wschodem?

Cypryjski pionek

Irańska Giełda Naftowa – prawdziwy powód ataku na Iran

Syria:wylęgarnia terrorystów mających na celowniku Europę

Wszystkie wojny są wojnami bankierów

Antykoraniczna Strategia Przywódców Projektu Biblijnego

Antypropaganda

https://friendsofsyria.wordpress.com

http://www.syrianews.cc

http://syrianperspective.blogspot.com/

https://arabisouri.wordpress.com

https://syrianfreepress.wordpress.com

http://acloserlookonsyria.shoutwiki.com/wiki/Main_Page

http://breakingnews.sy/en

http://www.syriascope.net/english

http://anna-news.info

http://syriangirlpartisan.blogspot.com/

http://apxwn.blogspot.de

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.