Ostatnio: 10.07.2019

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

javascript:{/** * Made by kurwa Kerai * chcesz rozpowszechniac? podawaj %C5%BAr%C3%B3d%C5%82o * i wszystkie komentarze pisz w komentarzach wieloliniowych, bo sie moze popsuc pod chrome i opera... */var whitespace = "\/|.,!:;'\" \t\n\r";var stack = new Array();var curNIndex = 0;var curNode = null;var curIndex = -1;var state = 1;var lastword = '';function nextLetter(){if(curNode==null)return null;if(curIndex >= curNode.data.length){curNode = stack[++curNIndex];curIndex = -1;if(curNode==null)return null;}curIndex++;if(curIndex >= curNode.data.length){return ' ';}return curNode.data[curIndex];}function nextAfterWord(){/* lastword = ''; *//* szukamy poczatku kurwa wyrazu */dupa:while(true){do {var let = nextLetter();if(let==null)return false;} while(whitespace.indexOf(let)!=-1);if(state==1){/* byliszmy na poczatku, teraz kurwa bedziemy szukac konca wyrazu */state = 2;return true;}state = 3;var starting = curIndex;do {var let = nextLetter();if(let==null)return false;if(state==1)continue dupa;} while(whitespace.indexOf(let)==-1);/* ostatni wyraz, moze sie kurwa przydac pozniej zeby nasz algorytm byl bardziej inteligentny *//* trza to jeszcze kurwa usprawnic */lastword = curNode.data.substr(starting,curIndex-starting);return true;}}function putHere(text){if(curNode==null)return;/** oj, trzeba to kurwa fixn%C4%85%C4%87 kiedy%C5%9B */curNode.data = curNode.data.substr(0,curIndex) + (state!=2?' ':'') +text+ (state==2?' ':'') + curNode.data.substr(curIndex);curIndex += text.length + 2;}/** rekurencyjnie szukamy tylko tekstu kurwa */function przelec(node){if(typeof node != "object" || typeof node.childNodes != "object")return;var children = node.childNodes;for (var i = 0; i < children.length; i++){var child = children;/* nie IFRAME, bo sie moze kurwa crashn%C4%85%C4%87, nie SCRIPT... wiadomo, nie PRE - bo to moze byc kurwa kod %C5%BAr%C3%B3d%C5%82owy... chocia%C5%BC mo%C5%BCe fajnie by by%C5%82o widzie%C4%87 co%C5%9B w stylu std:kurwa:cout */if(child.nodeType==1 && child.tagName!="SCRIPT" && child.tagName!="IFRAME" && child.tagName!="PRE"){przelec(child);}if(child.nodeType==3){stack.push(child);}}}przelec(document.body);curNode = stack[0];var i = Math.floor(Math.random()*9);while(nextAfterWord()){if(i--<=0){if(lastword=='na')continue;putHere("kurwa");var i = 2 + Math.floor(Math.random()*8);}}} void 0

Dodaj komentarz

Autor zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Zaloguj się.

Autor wpisu zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Aktywuj publiczny profil, aby móc komentować ten wpis.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.