Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

background yes

use_xft yes

xftfont HandelGotD:size=8:encoding=iso8859-2

xftalpha 0.5

update_interval 360.0

total_run_times 0

own_window yes

own_window_type normal

own_window_argb_visual yes

own_window_argb_value 0

#own_window_transparent yes

own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes

minimum_size 200 5

maximum_width 500

draw_shades no

draw_outline no

draw_borders no

draw_graph_borders no

default_color white

default_shade_color red

default_outline_color green

alignment top_left

gap_x 26

gap_y 15

no_buffers yes

uppercase no

cpu_avg_samples 2

override_utf8_locale yes

default_bar_size 118 5

TEXT

${exec fortune}

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.