Ostatnio: 11.08.2019

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Orangutan szuka żony

Orangutany prowadzą raczej samotny tryb życia, jednak zdarza się, że tworzą tymczasowe grupy społeczne, by wspólnie podróżować i żerować. Z obserwacji wynika jednak, iż niespokrewnione osobniki denerwują się, gdy pożywiają się w swoim towarzystwie. Jedynie w okresie godowym pary orangutanów tworzą zgodnie związki przez kilka dni lub tygodni.

Zwierzęta te są o tyle niezwykłe, że samce, w odróżnieniu od większości ssaków, stosują dwie odmienne strategie reprodukcyjne. Różnice zaczynają się już w fizjonomii. Otóż dojrzałe osobniki płci męskiej przyjmują dwie formy:

rps4Vec

kołnierzowe (po lewej) większe od samic, cechują się w pełni rozwiniętymi drugorzędnymi cechami płciowymi, np. widocznymi talerzami policzkowymi oraz workami krtaniowymi, dzięki którym mogą wydawać długie, niskie odgłosy służące do przywoływania samic oraz odstraszania konkurentów. Są samotnikami, mają swoje terytorium, na które nie dopuszczają innych samców kołnierzowych, za to tolerują tych bez kołnierza.

Strategią samca kołnierzowego jest nawoływanie na swoim terenie i oczekiwanie na przybycie samicy ("siedź-wołaj-czekaj").

bez kołnierza (po prawej) podobne rozmiarami do samic, nie mają rozwiniętych drugorzędnych cech płciowych. Są tolerancyjne wobec innych samców i stosunkowo towarzyskie. Nie mają swojego terytorium.

Strategia samca niedominującego musi przynosić mu jakieś korzyści. Jedną z nich może być fakt nieangażowania się w wyczerpujące walki, które muszą staczać samce dominujące. Kolejną jest oszczędność w kaloriach przy utrzymaniu ciała o mniejszych rozmiarach.

Jednak to nie wystarcza, by odnieść sukces reprodukcyjny (a jak dowodzą badania, o dziwo samce beta niewiele ustępują dominującym pod tym względem, patrz wykres).

6GBFCUU

Znaczenie: flanged - samce kołnierzowe, unflanged - bez kołnierza, consort - stosunki w obrębie związku partnerskiego, ECC - z samicą inną niż obecna partnerka. Należy mieć na uwadze, że obserwacje przeprowadzono na małej próbie.

Okazało się, że samce bez kołnierza wypracowały strategię aktywnego poszukiwania samic, by następnie nawet siłą zmusić je do odbycia stosunku ("idź-szukaj-znajdź").

Samice wolą utrzymywać kontakty z dominującymi samcami, ale niektóre nie stronią od tych drugiej kategorii. Przypuszcza się, że dawniej orangutany tworzyły haremowe struktury społeczne (jak np. goryle) i wówczas dominujący samiec pilnował samic przed zakusami osobników bez kołnierza, jednak zmiany środowiskowe (skutkujące ograniczeniem potencjalnych areałów) spowodowały, że wyżywienie się większych grup stało się bardzo trudne.

Możliwa jest przemiana orangutana bez kołnierza w samca dominującego. Prawie wszystkie osobniki z Zoo mają kołnierze. Przypuszcza się, iż na przeobrażenie wpływa brak nawoływania dominujących samców - jest to sygnał, że takowych w pobliżu jest mało, co daje szansę na zdobycie terytorium i zostanie samcem alfa.

baby orangutan with mother

Bardzo silna więź łączy matkę z dzieckiem, które przez pierwsze 2 lata życia jest od niej całkowicie zależne. Powyżej tego wieku zaczyna być bardziej samodzielne, lecz nie oddala się od matki poza zasięg jej wzroku. Od 4. do 8. roku życia młode ciągle ma częsty kontakt z matką, jednak czas spędza także na zabawie z rówieśnikami. Orangutany mają najdłuższe przerwy pomiędzy urodzeniami kolejnych potomków - 8 lat.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentowanie wyłączone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.