Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

IKE najlepszą alternatywą na przyszłość?

155878

Głównym problemem, który dotyka obecnie polskie społeczeństwo, są niekorzystne zmiany demograficzne, w tym również ogólne starzenie się ludności naszego kraju. Do tego dochodzi niski przyrost naturalny oraz wydłużenie się długości naszego życia na emeryturze. Wszystko to będzie miało diametralny wpływ na nasze przyszłe emerytury.

W 2013 roku różnica pomiędzy składkami osób aktywnych zawodowo a wypłacanymi emeryturami wyniosła około 70 mld PLN in minus. Ponadto w perspektywie kilkudziesięciu najbliższych lat proporcja ta najprawdopodobniej się pogłębi, co sprawi, że ilość osób pracujących a tych, co są na emeryturze, uniemożliwi wypłatę godziwych świadczeń emerytalnych. Więc w jaki sposób można względnie zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami tych zmian tak, aby zapewnić sobie oraz swoim bliskim godziwe życie na starość?

Alternatywa…

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z III filaru polskiego systemu emerytalnego. W III filarze, oprócz grupowej formy oszczędzania w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE), funkcjonują jeszcze dwie inne możliwości dobrowolnego gromadzenia kapitału, a mianowicie Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Obecnie najpopularniejszą formą oszczędzania w ramach III filaru jest IKE. Ten dobrowolny sposób odkładania na emeryturę przysługuje osobie, która ukończyła 16 lat. IKE daje możliwość oszczędzania bez konieczności uiszczania 19% podatku od zysków kapitałowych. Warunkiem jest utrzymanie zgromadzonych środków do 60 roku życia oraz dokonanie wpłat na IKE w dowolnych 5 latach kalendarzowych lub dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż 5 lat przed wypłatą środków.

Formy oszczędzania w IKE

Przystąpienie do dobrowolnego oszczędzania w IKE polega na podpisaniu odpowiedniej umowy z jednym z pięciu podmiotów finansowych:

1. funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym,

2. podmiotem prowadzącym działalność maklerską polegającą na wykonywaniu zleceń kupna/sprzedaży instrumentów finansowych oraz prowadzeniu rachunku papierów wartościowych, a także rachunku pieniężnego,

3. zakładem ubezpieczeń na życie w formie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym,

4. bankiem w formie rachunku oszczędnościowego,

5. dobrowolnym funduszem emerytalnym.

Ile to kosztuje?

To, co ważne podczas oszczędzania na IKE to to, że nie trzeba deklarować częstotliwości oraz wysokości wpłat. To właściciel konta decyduje, ile i kiedy wpłaci w zależności od swoich możliwości finansowych w danym momencie. Na IKE można wpłacić co roku maksymalnie 300% prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Więcej szczegółowych informacji na temat IKE można znaleźć pod tym linkiem:

http://www.prywatnaemerytura.pl/wszystko-o-ike/co-to-jest-ike/

Dodaj komentarz

Dodajesz komentarz anonimowo. Zaloguj się.

Dodajesz komentarz anonimowo. Aby komentować pod własnym pseudonimem włącz profil publiczny w ustawieniach.

Autor:
Treść:

Aby przesłać formularz, musisz mieć włączony w przeglądarce Javascript. Jeżeli nie masz, przepisz wspak tekst ywjul9cptl:

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.