Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

STOP ACTA

Uwaga! W treści maila trzeba ZMIENIĆ SAMEMU na samym końcu imię i nazwisko!!!

Tytuł: Porozumienie ACTA

Szanowny Panie Pośle.

Jestem prostym człowiekiem i chciałbym wyrazić swoje zaniepokojenie zapowiadanym przez Radę Ministrów podpisaniem Umowy handlowej dotyczącej obrotu towarami podrobionymi między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, Australią, Kanadą, Japonią, Republiką Korei, Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, Królestwem Marokańskim, Nową Zelandią, Republiką Singapuru, Konfederacją Szwajcarską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki zwaną ACTA.

Porozumienie było ustalane w sposób niejawny przez ponad dwa lata. Dostęp do jego treści był ograniczony i opierał się na tzw. przeciekach m.in. na publikacjach serwisu Wikileaks.

Istotne informacje dotyczące jego ratyfikacji Komisja Europejska publikowała na ostatniej stronie raportu Departamentu Rybołówstwa mającego już w samej nazwie nikły związek z obrotem towarami, znakami handlowymi i szeroko pojętą własnością intelektualną.

Należy zaznaczyć, że porozumienie było ustalane wśród polityków piastujących urzędy z mianowania, a nie wśród reprezentantów wybranych w demokratycznych wyborach.

Podobne akty prawne tj SOPA i PIPA wprowadzane równolegle w Stanach Zjednoczonych Ameryki zostały szeroko oprotestowane jako sprzeczne z podstawowymi prawami obywatelskimi.

Do podstawowych postanowień ACTA należy możliwość zatrzymania z własnej inicjatywy czyli bez wyroku sądu partii towaru importowanego na podstawie wątpliwości co do jego legalności. Narusza to swobodę prowadzenia działalności gospodarczej i grozi znacznymi stratami przedsiębiorców wskutek przetrzymania ich własności co ogranicza czasowo kapitał spółki. W skrajnych przypadkach decyzja celnika może powodować upadłość.

W ustawie pojawia się wiele wyrażeń nieścisłych jak 'w rozsądnym terminie' co daje służbom prawo do nieograniczonego przetrzymywania towaru, mowa również o 'rozsądnej kaucji'. Te i wiele innych stwierdzeń daje szerokie pole do interpretacji i nadużyć.

Na szczególna uwagę zasługuje sekcja piąta umowy o dochodzeniu i egzekwowaniu praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym.

Ustawa umożliwia wydanie nakazu udostępniania danych osobowych abonenta sieci Internet przez dostawcę na podstawie podejrzeń o naruszenie praw autorskich (sekcja 5, §27 pkt5). Jest zaprzeczenie zasady domniemania niewinności i może uczynić przestępcą każdego zanim zapadnie wyrok. Naraża to obywateli m.in. na utratę dobrego imienia jak i celowe dręczenia oskarżeniami i wymaga dowodzenia swojej niewinności.

ACTA chroni de facto interesy wąskiej grupy mając niekorzystny wpływ na jakość życia przeciętnego obywatela dając korporacjom narzędzia do ataku oskarżeniami na podstawie jedynie podejrzeń.

Proszę o dokładne zapoznanie się z Umową, a w szczególności sekcją piątą i rozważenie możliwości skorzystania z Art.158, Ust.1 Konstytucji RP, w brzmieniu:

„Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli uchwała została przyjęta przez Sejm, Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje dymisję Rady Ministrów i powołuje wybranego przez Sejm nowego Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę.”

---

Z poważaniem,

Twoje nazwisko i imię


Lista maili posłów:

Andrzej.Adamczyk@sejm.pl

Romuald.Ajchler@sejm.pl

Leszek.Aleksandrzak@sejm.pl

Waldemar.Andzel@sejm.pl

jkardanowski@wp.pl

Tadeusz.Arkit@sejm.pl

Bartosz.Arlukowicz@sejm.pl

Pawel.Arndt@sejm.pl

Marek.Ast@sejm.pl

Tadeusz.Aziewicz@sejm.pl

Zbigniew.Babalski@sejm.pl

Piotr.Babinetz@sejm.pl

Marek.Balt@sejm.pl

Maciej.Banaszak@sejm.pl

Piotr.Bauc@sejm.pl

Andrzej.Betkowski@sejm.pl

Robert.Biedron@sejm.pl

Marek.Biernacki@sejm.pl

Andrzej.Biernat@sejm.pl

Leszek.Blanik@sejm.pl

Mariusz.Blaszczak@sejm.pl

Jacek.Bogucki@sejm.pl

Jerzy.Borkowski@sejm.pl

Krzysztof.Borkowski@sejm.pl

Jerzy.Borowczak@sejm.pl

Artur.Bramora@sejm.pl

Krzysztof.Brejza@sejm.pl

Joachim.Brudzinski@sejm.pl

Jacek.Brzezinka@sejm.pl

Borys.Budka@sejm.pl

Jerzy.Budnik@sejm.pl

Jan.Bury@sejm.pl

Jaroslaw.Charlampowicz@sejm.pl

Zbigniew.Chmielowiec@sejm.pl

Piotr.Chmielowski@sejm.pl

Janusz.Cichon@sejm.pl

Piotr.Cieslinski@sejm.pl

Arkadiusz.Czartoryski@sejm.pl

Czeslaw.Czechyra@sejm.pl

Jacek.Czerniak@sejm.pl

Andrzej.Czerwinski@sejm.pl

Edward.Czesak@sejm.pl

Eugeniusz.Czykwin@sejm.pl

Andrzej.Dera@sejm.pl

Artur.Debski@sejm.pl

Zbigniew.Dolata@sejm.pl

Andrzej.Duda@sejm.pl

Artur.Dunin@sejm.pl

Dariusz.Dziadzio@sejm.pl

Jan.Dziedziczak@sejm.pl

Janusz.Dzieciol@sejm.pl

Waldy.Dzikowski@sejm.pl

Tadeusz.Dziuba@sejm.pl

Wincenty.Elsner@sejm.pl

Jacek.Falfus@sejm.pl

Jerzy.Fedorowicz@sejm.pl

Arkady.Fiedler@sejm.pl

Krzysztof.Gadowski@sejm.pl

Ryszard.Galla@sejm.pl

Andrzej.Galazewski@sejm.pl

Tomasz.Garbowski@sejm.pl

Stanislaw.Gawlowski@sejm.pl

Lukasz.Gibala@sejm.pl

Artur.Gierada@sejm.pl

Szymon.Gizynski@sejm.pl

Czeslaw.Gluza@sejm.pl

Tomasz.Glogowski@sejm.pl

John.Godson@sejm.pl

Mieczyslaw.Golba@sejm.pl

Kazimierz.Golojuch@sejm.pl

Jaroslaw.Gowin@sejm.pl

Artur.Gorczynski@sejm.pl

Jaroslaw.Gorczynski@sejm.pl

Artur.Gorski@sejm.pl

Cezary.Grabarczyk@sejm.pl

Mariusz.Grad@sejm.pl

Pawel.Gras@sejm.pl

Rafal.Grupinski@sejm.pl

Eugeniusz.Grzeszczak@sejm.pl

Andrzej.Halicki@sejm.pl

biuro@czeslawhoc.pl

Adam.Hofman@sejm.pl

Marek.Hok@sejm.pl

posel@huskowski.eu

Tadeusz.Iwinski@sejm.pl

Dawid.Jackiewicz@sejm.pl

Patryk.Jaki@sejm.pl

Wieslaw.Janczyk@sejm.pl

Michal.Jaros@sejm.pl

Wojciech.Jasinski@sejm.pl

Leszek.Jastrzebski@sejm.pl

Andrzej.Jaworski@sejm.pl

Mariusz.Jedrysek@sejm.pl

Dariusz.Jonski@sejm.pl

Krzysztof.Jurgiel@sejm.pl

Michal.Kabacinski@sejm.pl

Tomasz.Kaczmarek@sejm.pl

Roman.Kaczor@sejm.pl

Jaroslaw.Kaczynski@sejm.pl

Stanislaw.Kalemba@sejm.pl

Ryszard.Kalisz@sejm.pl

M.Kaminski@sejm.pl

Mariusz.Kaminski@sejm.pl

Tomasz.Kaminski@sejm.pl

Andrzej.Kania@sejm.pl

Wlodzimierz.Karpinski@sejm.pl

Mieczyslaw.Kasprzak@sejm.pl

Jaroslaw.Katulski@sejm.pl

Jan.Kazmierczak@sejm.pl

Adam.Kepinski@sejm.pl

Marcin.Kierwinski@sejm.pl

Witold.Klepacz@sejm.pl

Eugeniusz.Klopotek@sejm.pl

Krzysztof.Klosowski@sejm.pl

Slawomir.Klosowski@sejm.pl

Lech.Kolakowski@sejm.pl

Robert.Kolakowski@sejm.pl

Zbigniew.Konwinski@sejm.pl

Slawomir.Kopycinski@sejm.pl

Roman.Kosecki@sejm.pl

Roman.Kotlinski@sejm.pl

Henryk.Kowalczyk@sejm.pl

Slawomir.Kowalski@sejm.pl

Bartosz.Kownacki@sejm.pl

Jerzy.Kozdron@sejm.pl

biuro@kozlakiewicz.pl

Maks.Kraczkowski@sejm.pl

Leonard.Krasulski@sejm.pl

Robert.Kropiwnicki@sejm.pl

Lukasz.Krupa@sejm.pl

Marek.Krzakala@sejm.pl

Marek.Kuchcinski@sejm.pl

Zbigniew.Kuzmiuk@sejm.pl

Adam.Kwiatkowski@sejm.pl

Jacek.Kwiatkowski@sejm.pl

Krzysztof.Kwiatkowski@sejm.pl

Stanislaw.Lamczyk@sejm.pl

Jozef.Lassota@sejm.pl

Tomasz.Latos@sejm.pl

Tomasz.Lenz@sejm.pl

Krzysztof.Lipiec@sejm.pl

Adam.Lipinski@sejm.pl

Arkadiusz.Litwinski@sejm.pl

Marek.Lapinski@sejm.pl

Marek.Latas@sejm.pl

Jan.Lopata@sejm.pl

Mieczyslaw.Luczak@sejm.pl

Antoni.Macierewicz@sejm.pl

Jerzy.Materna@sejm.pl

Grzegorz.Matusiak@sejm.pl

Zbigniew.Matuszczak@sejm.pl

Marek.Matuszewski@sejm.pl

Antoni.Mezydlo@sejm.pl

Krzysztof.Michalkiewicz@sejm.pl

Leszek.Miller@sejm.pl

Konstanty.Miodowicz@sejm.pl

Kazimierz.Moskal@sejm.pl

Czeslaw.Mroczek@sejm.pl

Maciej.Mroczek@sejm.pl

Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl

Jacek.Najder@sejm.pl

Grzegorz.Napieralski@sejm.pl

Slawomir.Neumann@sejm.pl

Stefan.Niesiolowski@sejm.pl

Tomasz.Nowak@sejm.pl

Cezary.Olejniczak@sejm.pl

Pawel.Olszewski@sejm.pl

Marek.Opiola@sejm.pl

Andrzej.Orzechowski@sejm.pl

Maciej.Orzechowski@sejm.pl

ostroartur@wp.pl

Konstanty.Oswiecimski@sejm.pl

Stanislaw.Ozog@sejm.pl

Zbigniew.Pacelt@sejm.pl

Michal.Pacholski@sejm.pl

Witold.Pahl@sejm.pl

Janusz.Palikot@sejm.pl

Pawel.Papke@sejm.pl

Andrzej.Piatak@sejm.pl

Boleslaw.Piecha@sejm.pl

Janusz.Piechocinski@sejm.pl

piechota@piechota.info.pl

Jaroslaw.Pieta@sejm.pl

Stanislaw.Pieta@sejm.pl

Dariusz.Piontkowski@sejm.pl

Stanislaw.Piotrowicz@sejm.pl

kazimierz@plocke.pl

Marek.Plura@sejm.pl

Miroslaw.Pluta@sejm.pl

Jerzy.Polaczek@sejm.pl

Marek.Polak@sejm.pl

Piotr.Polak@sejm.pl

Krzysztof.Popiolek@sejm.pl

kontakt@marekpoznanski.com

Piotr.Pyzik@sejm.pl

Jozef.Racki@sejm.pl

Damian.Raczkowski@sejm.pl

Grzegorz.Raniewicz@sejm.pl

Jerzy.Rebek@sejm.pl

Adam.Rogacki@sejm.pl

Jozef.Rojek@sejm.pl

Andrzej.Romanek@sejm.pl

Dariusz.Rosati@sejm.pl

Andrzej.Rozenek@sejm.pl

Jaroslaw.Rusiecki@sejm.pl

Jakub.Rutnicki@sejm.pl

Adam.Rybakowicz@sejm.pl

Armand.Ryfinski@sejm.pl

Zbigniew.Rynasiewicz@sejm.pl

Marek.Rzasa@sejm.pl

Pawel.Sajak@sejm.pl

biuro.poselsaluga@op.pl

Marek.Sawicki@sejm.pl

Grzegorz.Schreiber@sejm.pl

Dariusz.Seliga@sejm.pl

Jaroslaw.Sellin@sejm.pl

Edward.Siarka@sejm.pl

biuro@siedlaczek.pl

Radoslaw.Sikorski@sejm.pl

Waldemar.Slugocki@sejm.pl

Tomasz.Smolarz@sejm.pl

Lech.Sprawka@sejm.pl

Franciszek.Stefaniuk@sejm.pl

Marek.Stolarski@sejm.pl

Stefan.Strzalkowski@sejm.pl

Marek.Suski@sejm.pl

Pawel.Suski@sejm.pl

Miron.Sycz@sejm.pl

Wojciech.Szarama@sejm.pl

Michal.Szczerba@sejm.pl

Adam.Szejnfeld@sejm.pl

Piotr.Szeliga@sejm.pl

Andrzej.Szlachta@sejm.pl

Jerzy.Szmit@sejm.pl

Grzegorz.Sztolcman@sejm.pl

Jakub.Szulc@sejm.pl

Stanislaw.Szwed@sejm.pl

kontakt@tomaszszymanski.pl

Jan.Szyszko@sejm.pl

Janusz.Sniadek@sejm.pl

Marcin.Swiecicki@sejm.pl

Krzysztof.Tchorzewski@sejm.pl

Robert.Telus@sejm.pl

Ryszard.Terlecki@sejm.pl

Grzegorz.Tobiszowski@sejm.pl

biuropiotrtomanski@interia.eu

biuro@tadeusztomaszewski.pl

Jacek.Tomczak@sejm.pl

Cezary.Tomczyk@sejm.pl

Tomasz.Tomczykiewicz@sejm.pl

Robert.Tyszkiewicz@sejm.pl

Kazimierz.Ujazdowski@sejm.pl

Piotr.Walkowski@sejm.pl

Robert.Wardzala@sejm.pl

Jan.Warzecha@sejm.pl

Witold.Waszczykowski@sejm.pl

Jerzy.Wenderlich@sejm.pl

Przemyslaw.Wipler@sejm.pl

Mariusz.Witczak@sejm.pl

Marcin.Witko@sejm.pl

Radoslaw.Witkowski@sejm.pl

Zbigniew.Wlodkowski@sejm.pl

Norbert.Wojnarowski@sejm.pl

Michal.Wojtkiewicz@sejm.pl

Marek.Wojtkowski@sejm.pl

Boguslaw.Wontor@sejm.pl

Grzegorz.Wozniak@sejm.pl

Tadeusz.Wozniak@sejm.pl

Marek.Wojcik@sejm.pl

Maciej.Wydrzynski@sejm.pl

s.wziatek@wp.pl

Zbyszek.Zaborowski@sejm.pl

Ryszard.Zawadzki@sejm.pl

Slawomir.Zawislak@sejm.pl

Lukasz.Zbonikowski@sejm.pl

Ryszard.Zbrzyzny@sejm.pl

Bogdan.Zdrojewski@sejm.pl

Jaroslaw.Zielinski@sejm.pl

Maciej.Zielinski@sejm.pl

Wojciech.Ziemniak@sejm.pl

Jerzy.Zietek@sejm.pl

Jan.Ziobro@sejm.pl

Kosma.Zlotowski@sejm.pl

Wojciech.Zubowski@sejm.pl

Jozef.Zych@sejm.pl

Jaroslaw.Zaczek@sejm.pl

Jacek.Zalek@sejm.pl

Jerzy.Zyzynski@sejm.pl

Komentarze

 • Wolnośćsłowa Wolnośćsłowa

  Polska \"suwerenna\" ? http://www.youtube.com/watch?v=g32zLT2nJxo&feature=related

 • Wolnośćsłowa Wolnośćsłowa

  Rząd niezależny od rozumu: http://www.youtube.com/watch?v=ud1BwOzPv4g

 • Wolnośćsłowa Wolnośćsłowa

  Czy to coś da ? Oczywiście ! Można powiedzieć, że już dało. Akcja internetowa pozwoliła zmobilizować całą masę ludzi i rozkręcić protesty. Manifestacje uliczne zdobyły niemal całkowitą uwagę wszystkich mediów. Za sprawę poza zwykłymi obywatelami zabrały się także partie polityczne, kolejne organizacje, a nawet minister Gowin. Nawet jeśli nie uda się odwołać rządu, to ogłoszenie referendum jest niemalże przypieczetowane. Nie jesteśmy zresztą jedyną grupą pokrzywdzoną przez ten rząd. Na ten weekend zapowiadane są protesty kierowców (google: blokada autostrady a4), wspierają nas kibice... Chaos towarzyszący nowym zasadom refundacji leków też rządowi nie przysporzył zwolenników, służby mundurowe nie mogą protestować w klasyczny sposób, ale skutecznie oparły się zapędom rządu i zdobyły dodatkowe pieniądze z budżetu. Powinniśmy zrobić wszystko aby dotrzeć do innych grup niezadowlonych, wesprzeć je i nawiązać współpracę. Zjednoczeni wygramy !

 • Justynka0411 Justynka0411 (*.adsl.inetia.pl)

  Myślicie ze coś to da?? Gdyby ktokolwiek liczył się z naszym zdaniem, to zauważyłby, że my nie chcemy pewnych rozwiązań, które to rzekomo są dla Nas dobre... Ja tam od po0czątku byłam za Panem Napieralskim;)

 • Wolnośćsłowa Wolnośćsłowa

  Myśleliście że ochrona praw autorskich jest słaba ? Pospiano ACTA ? No to się zaczęło: http://demotywatory.pl/3668290/I-sie-zaczelo

 • Wolnośćsłowa Wolnośćsłowa

  "Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że nie można zmuszać dostawców internetu do zainstalowania systemów filtrowania treści. Jest to niezgodne z Kartą Praw Podstawowych."

  Ktoś niedawno wspominał, że podpisanie ACTA nic nie zmieni w naszym prawie i że nie stoi ona w sprzeczności z Konstytucją RP...

 • Wolnośćsłowa Wolnośćsłowa

  Zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum ws. ACTA: http://www.referendumacta.pl/

 • Wolnośćsłowa Wolnośćsłowa

  Krótka informacja o dzisiejszych (25.01) manifestacjach przeciw ACTA - przyjmując najniższe podawane liczby było nas ponad 16 500 ! Gratulacje ! http://m.tokfm.pl/Tokfm/1,109983,11033253,W_calej_Polsce_wielkie_protesty_przeciw_ACTA__W_Kielcach.html

 • Wolnośćsłowa Wolnośćsłowa

  Rząd już cenzuruje ! http://www.rmf24.pl/raport-koniec-wolnego-internetu/acta-fakty/news-kprm-przyznaje-usunelismy-z-sieci-5-tysiecy-wpisow-ws-acta,nId,431086

 • Wolnośćsłowa Wolnośćsłowa

  Interesujący artykuł na temat ACTA i file-sharingu: http://wyborcza.pl/1,75515,11031677,_Diabli__wezma_internet_.html

 • Wolnośćsłowa Wolnośćsłowa

  Petycja o odwołanie rządu Donalda Tuska: http://www.petycjeonline.pl/petycja/petycja-o-odwolanie-rzadu-donalda-tuska/639

  Wysyłajmy maile do posłów, podpisujmy petycję !

  Opinia GIODO o konwencji ACTA: http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/4497/j/pl/

 • Wolnośćsłowa Wolnośćsłowa

  Wpadki rządu Tuska: http://www.stronapjn.pl/media/7636/358_powodow_zeby_nie_glosowac_na_partie_rzadzace.pdf

  Internauci, Kibice, "Hazardziści", wszyscy których rząd Donalda Tuska skrzywdził powinni zostać poinformowani. Polacy zjednoczeni !

Dodaj komentarz

Dodajesz komentarz anonimowo. Zaloguj się.

Dodajesz komentarz anonimowo. Aby komentować pod własnym pseudonimem włącz profil publiczny w ustawieniach.

Autor:
Treść:

Aby przesłać formularz, musisz mieć włączony w przeglądarce Javascript. Jeżeli nie masz, przepisz wspak tekst fd2l64od6o:

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.