Ostatnio: 08.03.2019

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Poprzednia akcja przeprowadzona wspólnie przez ponad 160 organizacji społecznych przeciwnych GMO zakończyła się sukcesem(patrz: Projekt ustawy o nasiennictwie - małe zwycięstwo ). Niestety firmy zarabiające na GMO nie odpuszczają. Projekt ustawy o nasiennictwie w formie BEZ ZMIAN(!) wraca do sejmu tylnymi drzwiami i będzie głosowana w ten piątek 1.07.2011r. To już praktycznie jutro, więc sprawa jest nie cierpiąca zwłoki. Proszę o odpowiedzialne podejście do sprawy każdego, komu choć odrobinkę zależy na tym, czym będzie karmił siebie i swoje dzieci. Przypominam:

W Boliwii opieszałość rządu i brak kontroli doprowadziła do totalnego skażenia nasion. W Niemczech skażonych jest już 7% nasion kukurydzy naturalnej. Nie idźmy tą drogą!

Czasu jest bardzo mało i co prawda nie da się wiele zrobić, ale możemy:

- Na dzień przed głosowaniem, tj w czwartek 30.07 : wysyłajmy e-maile bądź jeszcze lepiej DZWOŃMY do biur posłów z naszego regionu z prośbą, aby głosowali ŚWIADOMIE. Nie bójmy się pytać, jaki jest ich stan wiedzy na temat tej ustawy. Przykładowe pytania jakie można zadać:

1.Czy jest Pan/Pani świadomy/a , że nowy projekt ustawy o nasiennictwie umożliwia obrót nasionami GMO, co w konsekwencji, przy braku ustawy regulującej kwestie upraw GMO, doprowadzi do natychmiastowego i nieodwracalnego skażenia upraw tradycyjnych i ekologicznych?

2.Czy nie uważa Pani/Pan ,że w pierwszej kolejności należy opracować i wdrożyć regulacje dotyczące GMO, a dopiero po tym zająć się ustawą o nasiennictwie?

3.Czy znany jest Panu/Pani fakt , ze w żadnym kraju nie udało się z powodzeniem wdrożyć zasad wspólnego egzystowania upraw tradycyjnych oraz tych genetycznie modyfikowanych?

4.Kto pokryje straty wynikające ze skażenia naturalnych upraw przez uprawy transgeniczne?

5.Czy jest Pan/Pani świadoma, że ustawa o nasiennictwie, wprowadzająca „tylnymi drzwiami” GMO jest sprzeczna z Konstytucją RP ponieważ:

łamie art. 5 Konstytucji RP, gwarantujący Polakom trwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy z równorzędną ochroną środowiska i zasobów naturalnych !!!

6. Kukurydza i soja modyfikowana wywołuje choroby, bezpłodność a NAWET ŚMIERĆ zwierząt hodowlanych, które są nimi karmione (patrz: artykuł o tym zjawisku na wp.pl )

- Bardzo ważne jest też nagłośnienie samego faktu, że tą ustawę próbuje się wprowadzić TYLNYMI DRZWIAMI, bez żadnej debaty społecznej. No właśnie, ilu osób wiedziało, że taka ustawa będzie w sejmie? Podejrzewam, że nie dużo, bo media mainstreamowe oczywiście na ten temat milczą. Ważniejszy jest bocian "demolka".

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.