Ostatnio: nigdy

Darmowe galerie dla serwisów aukcyjnych

Uniwersum, wszechświat, kosmos - początek zdaje się niemożliwy.

A jednak....

W pierwszych mikrochwilach po Wielkim Wybuchu (co ciekawe: naukowcy są dziś w stanie odtworzyć cały proces aż do momentu 10-43 sekundy po wybuchu – czyli jednej dzisiątej milionowej milionowej milionowej milionowej milionowej milionowej milionowej sekundy !) na skutek nieprzerwanej ekspansji materia i antymateria powstawały w mniej więcej równych ilościach. Każde spotkanie kwarka i antykwarka powodowało calkowitą anihilację obydwu “cząstek” i uwolnienie fotonu światła. Okazuje się jednak, że w pewnej chwili po Wielkim Wybuchu symetria pomiędzy ilością materii i antymaterii przestała obowiązywać i na każdy miliard par kwarków i antykwarków z jakichś powodów przypadał jeden dodatkowy kwark. To właśnie ten ułamek całej początkowej niewyobrażalnie gęstej materii stał się w efekcie końcowym masą całego Wszechświata, ktory dzisiaj znamy.

Skąd wzięła się ta asymetria? Dziś nikt nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Gdyby jednak nie miała ona miejsca, Wszechświat szybko przekształciłby się w czyste promieniowanie, a gwiazdy i planety nigdy by nie powstały, nie wspominając o istotach żywych.

Gdyby tempo ekspansji było szybsze o choćby jedną milionową procenta – gwiazdy i planety nie mogłyby powstać.

W dzisiejszej nauce znanych jest ponad 30 stałych, których wartość jest po prostu dana. Wynikają one z pomiarów doświadczalnych, natomiast nie da się ich wywieść z żadnych obliczeń matematycznych. Po prostu mają taką, a nie inną wartość. Należą do nich np.: prędkość światła, wartość silnych i słabych oddziaływań jądrowych, stałe dotyczące elektromagnetyzmu, stała Planck’a, stała grawitacji, czy też stała kosmologiczna. Tak się dziwnie składa, że wszystkie one są ze sobą tak wzajemnie skorelowane, że tylko przy takiej kombinacji może we Wszechświecie zaistnieć świadome życie. Prawdopodobieństwo zajścia takiej właśnie jednej jedynej korelacji jest niekończenie małe. Dlaczego? Dlatego, że każda z nich musi osiągnąć swoją ściśle określoną wartość dodatkowo skorelowaną z wartością wszystkich pozostałych.

Stała kosmologiczna jest ustalona z dokładnością do :

1 : 100 000 000 000 000 000 000 000 000

000 000 000 000 000 000 000 000 000 (!!!)

Artykuł Tańcząc z życiem

Dodaj komentarz

Autor zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Zaloguj się.

Autor wpisu zablokował możliwość dodawania anonimowych komentarzy. Aktywuj publiczny profil, aby móc komentować ten wpis.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Prywatność. Copyright – 1999-2018 INTERIA.PL, wszystkie prawa zastrzeżone.